HOTĂRÂRE nr. 146 din 23 februarie 2011pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi Ministerul de Stat pentru Probleme de Mediu din Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi Ministerul de Stat pentru Probleme de Mediu din Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 146.MEMORANDUM 10/11/2010