LEGE nr. 6 din 1 martie 2011pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 4 martie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. regiune marină - regiunea prevăzută la art. 4 şi subregiunile acesteia sunt definite în scopul facilitării punerii în aplicare a prezentului act normativ şi sunt determinate pe baza caracteristicilor hidrologice, oceanografice şi biogeografice;".2. Titlul anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 3Lista orientativă de caracteristici, presiuni şi impacturi[menţionată la art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă]"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 1 martie 2011.Nr. 6.____________