HOTĂRÂRE nr. 18 din 2 martie 2011privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 3 martie 2011    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, după punctul XVI se introduce un nou punct, punctul XVII, cu următorul cuprins:"XVII. Comisia pentru afaceri europene."Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 martie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 2 martie 2011.Nr. 18.-----