HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 octombrie 2010pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari şi a Statutului medicului veterinar şi pentru aprobarea Codului de deontologie medicală veterinară
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 1 martie 2011    În temeiul art. 14 lit. a)-c) şi art. 15 şi 47 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare,Congresul Naţional al Medicilor Veterinari hotărăşte:  +  Articolul 1Se adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se adoptă Statutul medicului veterinar, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Codul de deontologie medicală veterinară, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar şi Codul de deontologie medicală veterinară, aşa cum au fost adoptate, respectiv aprobate de către Congresul Naţional al Medicilor Veterinari, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară, prevăzute în anexele nr. 1-3, se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar şi Codul de deontologie medicală veterinară, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 bis din 19 decembrie 2005.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi la data de 24 octombrie 2010.Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari,Viorel AndronieBucureşti, 24 octombrie 2010.Nr. 2.  +  Anexa 1REGULAMENT 24/10/2010  +  Anexa 2STATUT 24/10/2010  +  Anexa 3COD ETICA 24/10/2010