RECTIFICARE nr. 45 din 20 martie 2009referitoare la Legea nr. 45/2009
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011    La Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, se face următoarea rectificare (care aparţine emitentului şi Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. 55 alin. (1), în loc de: "... pentru completarea suprafeţelor de teren ..." se va citi: "... şi pentru completarea suprafeţelor de teren ...".-------