HOTĂRÂRE nr. 406 din 4 august 1997pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 8 august 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Alineatele 4, 5 şi 6 ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 octombrie 1991, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 415/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 19 august 1992 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 167/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 27 aprilie 1994, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Autovehiculele, ambarcatiunile şi motoarele atasabile pentru acestea, devenite proprietate de stat, în condiţiile legii, prin confiscare - cu excepţia celor confiscate prin hotărâri judecătoreşti -, precum şi cele fără stăpân ori considerate abandonate prin efectul unor legi, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Decretul nr. 111/1951, se transmit cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, care le va repartiza în administrarea ministerelor, a autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a instituţiilor publice şi cu respectarea procedurii de declarare şi evaluare a acestor bunuri.Transmiterea cu titlu gratuit către Secretariatul General al Guvernului se face de către Ministerul Finanţelor la împlinirea termenelor prevăzute de lege, pe baza evidentelor deţinute de Inspectoratul General al Poliţiei şi de Comandamentul Naţional al Granicerilor, precum şi pe baza evidentelor deţinute de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la aceste categorii de bunuri.Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. 4 se face de către o comisie interministeriala care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei, Direcţiei generale a vamilor, Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Apărării Naţionale."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 662/1991, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEA Contrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumarap. Ministrul de interne,Teodor Zaharia, secretar de statMinistru delegat pe lângă primul-ministrupentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernuluişi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TariceanuMinistrul transporturilor,Traian Basescu p. Ministrul apărării naţionale,Constantin Degeratu,secretar de stat ------------