ORDIN nr. 46/C din 6 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011    Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 222 din 3 septembrie 2010 pentru aprobarea proiectului Normelor privind tarifele de onorarii ale notarilor publici, modificată şi completată prin hotărârile Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 261 din 13 octombrie 2010 şi nr. 317 din 29 noiembrie 2010,având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 325 din 17 decembrie 2010, prin care se propune ministrului justiţiei reglementarea onorariului privind procedura divorţului pe cale notarială,în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 28 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În fiecare birou notarial, Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici aprobate prin prezentul ordin vor fi ţinute la loc vizibil şi accesibil publicului, spre a putea fi consultate de către persoanele interesate.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Serviciul profesii juridice conexe vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statBucureşti, 6 ianuarie 2011.Nr. 46/C.  +  AnexăNORMA 06/01/2011