ORDIN nr. 772 din 31 ianuarie 2011pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2011    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 8.397 din 31 ianuarie 2011 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data de 1 martie 2011, Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 29 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 31 ianuarie 2011.Nr. 772.  +  AnexăGHID 31/01/2011