RECTIFICARE nr. 1.110 din 30 decembrie 2010la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.591 din 30 decembrie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 1.110 din 30 decembrie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2011    La Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 21 ianuarie 2011, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la semnături, în loc de: "Ministrul sănătăţii, Cseke Attila" se va citi: "p. Ministrul sănătăţii, Raed Arafat".----