ORDIN nr. 4.800 din 31 august 2010privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2011  În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2011, în conformitate cu filiera, profilul și specializarea absolvite. Lista este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2011. Programele sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2**) fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Centrul național de evaluare și examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.*) Legea învățământului nr. 84/1995, în vigoare la data emiterii prezentului ordin, a fost abrogată prin Legea educației naționale nr. 1/2011.**) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 31 august 2010.Nr. 4.800.  +  Anexe nr. 1-2ANEXEprivind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru desfășurarea examenuluide bacalaureat - 2011