ORDIN nr. 4.800 din 31 august 2010privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2011    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2011, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvite. Lista este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2011. Programele sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2**) fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Centrul naţional de evaluare şi examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.------------ Notă *) Legea învăţământului nr. 84/1995, în vigoare la data emiterii prezentului ordin, a fost abrogată prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Notă **) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 31 august 2010.Nr. 4.800.-----------