ORDIN nr. 4.799 din 31 august 2010privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2011    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat - 2011. Calendarul este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3**) fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Centrul naţional de evaluare şi examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 31 august 2010.Nr. 4.799._________ Notă *) Legea învăţământului nr. 84/1995, în vigoare la data emiterii prezentului ordin, a fost abrogată prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Notă **) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.ANEXA 31/08/2010