ORDIN nr. 1.759 din 29 decembrie 2010privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 1.759 din 29 decembrie 2010
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011  În temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil Voineagu  +  Anexa LISTA OCUPAŢIILORce completează Clasificarea ocupaţiilor din România
  *Font 8*
  1. Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) codul - 341907
  2. Agent vânzări standarde şi produse conexe codul - 342103
  3. Agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive codul - 516916
  4. Antreprenor în economia socială codul - 121032
  5. Asistent personal profesionist codul - 513305
  6. Asistent personal de îngrijire codul - 513306
  7. Auditor energetic pentru clădiri codul - 214909
  8. Baci montan codul - 612110
  9. Cioban montan codul - 612111
  10. Colector (recuperator) creanţe/debite codul - 421502
  11. Confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator codul - 713411
  12. Consilier vocaţional codul - 241222
  13. Consultant în standardizare codul - 242325
  14. Consultant în resurse umane codul - 241223
  15. Consultant intern în resurse umane codul - 241228
  16. Crescător montan codul - 612109
  17. Croitor confecţioner costume teatru codul - 743506
  18. Director resurse umane codul - 121033
  19. Educator specializat codul - 513105
  20. Electrician iluminare scenă codul - 313127
  21. Electrician de întreţinere în construcţii codul - 713703
  22. Evaluator tehnic daune auto codul - 341703
  23. Inspector de trafic A.R.R. (studii superioare) codul - 247012
  24. Inspector de trafic A.R.R. (studii medii) codul - 344105
  25. Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare codul - 713702
  26. Instalator pentru sisteme termice solare codul - 713614
  27. Îngrijitor la domiciliu codul - 513307
  28. Lucrător social codul - 513906
  29. Medic veterinar - oncologie comparată codul - 222303
  30. Mecanic maşini agricole codul - 723308
  31. Mecanic trolist codul - 833311
  32. Montator instalaţii solare codul - 713615
  33. Montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice codul - 713410
  34. Ofiţer antifraudă financiar-bancară (studii medii) codul - 343217
  35. Ofiţer operaţiuni financiar-bancare codul - 421205
  36. Oier montan codul - 612108
  37. Operator barocameră codul - 721608
  38. Operator control nedistructiv pentru examinare vizuală codul - 315221
  39. Operator montaj linii automate codul - 817002
  40. Operator prestaţii sociale codul - 513907
  41. Operator surse regenerabile de energie codul - 816118
  42. Producător delegat pentru teatru codul - 245540
  43. Revizor jurist codul - 242915
  44. Revizor lingvist codul - 244409
  45. Salvamar codul - 514912
  46. Scafandru salvator codul - 721606
  47. Şef de scufundare codul - 721607
  48. Specialist în evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi codul - 244608
  49. Specialist în angajare asistată codul - 244609
  50. Specialist în formare codul - 241224
  51. Specialist în recrutare codul - 241225
  52. Specialist în compensaţii şi beneficii codul - 241226
  53. Specialist în dezvoltare organizaţională codul - 241227
  54. Specialist în relaţii de muncă codul - 241229
  55. Supraveghetor de noapte servicii sociale codul - 513208
  56. Tehnician în reconstrucţie ecologică codul - 321310
  57. Tehnician cadastru forestier codul - 321311
  58. Tehnician amenajist codul - 321312
  59. Tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică codul - 321313
  60. Tehnician de scufundare codul - 721609
  61. Teleoperator financiar-bancar codul - 341908
  62. Terminolog codul - 244410
  Se înlocuieşte denumirea ocupaţiei cod 721602 "Scafandru autonom" cu "Scafandru lucrător subacvatic".Se radiază ocupaţia "drujbist" cod 614105.Se radiază ocupaţia "nursă de psihiatrie" cod 322106.-------