ORDIN nr. 2.922/C din 9 decembrie 2010privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2011    Având în vedere Hotărârea nr. 316 din 29 noiembrie 2010 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici de aprobare a propunerilor privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare,văzând dispoziţiile art. V şi VI din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:"Art. 61^1. - Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către camerele notarilor publici pe actele notariale, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a acestei activităţi se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statBucureşti, 9 decembrie 2010.Nr. 2.922/C.----