ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 15 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010  Având în vedere faptul că în anul 2010 România a obţinut, pentru perioada 2010-2011, statutul de observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg şi al Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT, forumuri internaţionale de dezbatere a politicilor economice, sociale şi agricole la nivel global, comitete ce coordonează politicile economice prin intermediul anumitor activităţi, respectiv îmbunătăţirea calităţii agriculturii, îmbunătăţirea statisticilor şi comparările de date internaţionale, perfecţionarea Sistemului Normalizat al Conturilor Naţionale,luând în considerare necesitatea achitării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Institutul Naţional de Statistică a cotizaţiilor aferente perioadei 2010-2011, necesitate ce decurge din statutul României de observator permanent în cadrul celor două comitete, precum şi faptul că plata cotizaţiilor pe anul 2010 aferente acestui statut trebuie efectuată în cel mai scurt timp,ţinând seama de faptul că neplata contribuţiilor financiare duce la respingerea solicitării de reînnoire sau, mai grav, la suspendarea invitaţiei de participare a României în cadrul Comitetului de Agricultură al OCDE - CoAg şi al Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT,avându-se în vedere că în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări se periclitează capacitatea de asumare a obligaţiilor financiare şi de asemenea candidatura României la OCDE,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este membră", la punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", după poziţia 52 se introduc două noi poziţii, poziţiile 53 şi 54, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiin- ţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile naţională respectivă Explicaţii
  "53. OCDE - Comitetul de Statistică (CSTAT) Paris 1961 2010 Institutul Naţional de Statistică coordonează colaborarea României cu OCDE pe domeniul statisticii România participă, începând cu anul 2010, cu statut de observator permanent, la activitatea Comitetului pentru Statistică
  54. OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) Paris 1961 2010 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale România participă, începând cu anul 2010, ca observator permanent."
  2. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", titlul subcapitolului "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale"3. La anexa nr. 2.2, titlul subcapitolului "Comisia Naţională pentru Statistică" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Institutul Naţional de Statistică"4. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", după poziţia 11 se introduce o nouă poziţie, poziţia 12, cu următorul cuprins:
  "12. OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) euro 10.100"
  5. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul "Institutul Naţional de Statistică", după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2, cu următorul cuprins:
  "2. OCDE - Comitetul de Statistică euro 10.100"
   +  Articolul II (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale în valoare de 10.100 euro în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi plata cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg. (2) Se aprobă plata cotizaţiei anuale în valoare de 10.100 euro în vederea participării României ca observator permanent în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT, pentru perioada 2010-2011, precum şi plata cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT. (3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plăţii cotizaţiei anuale pentru Comitetul pentru Agricultură (CoAg) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (4) Echivalentul în lei al sumelor necesare plăţii cotizaţiei anuale pentru Comitetul de Statistică se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate. (5) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil Voineagup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 decembrie 2010.Nr. 116.-------