HOTĂRÎRE nr. 1035 din 21 septembrie 1990privind înfiinţarea Regiei autonome a apelor minerale din România
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 26 septembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează Regia autonomă a apelor minerale din România, cu sediul central în Bucureşti, strada Mendeleev nr. 34 - 36.Regia autonomă a apelor minerale din România se organizează şi funcţionează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare anexa*) la prezenta hotărîre.Regia autonomă a apelor minerale din România este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei.Departamentul geologiei din cadrul Ministerului Resurselor şi Industriei este împuternicit sa reprezinte interesele statului în regia autonomă.  +  Articolul 2Regia autonomă a apelor minerale din România are ca obiect de activitate:- gestionarea fondului hidromineral al statului;- întreţinerea surselor de ape minerale, ape plate şi dioxid de carbon, executarea de intervenţii la surse şi captări, protecţia zăcămintelor hidrominerale, urmărirea şi administrarea întregului fond hidromineral din România, în scopul evitării unor fenomene de degradare şi poluare;- extractia apei minerale, a apei plate şi dioxidului de carbon natural de pe întreg teritoriul tarii şi comercializarea acestora către societăţi comerciale sau persoane fizice din ţara şi din străinătate;- elaborarea de studii, proiecte şi documentaţii în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte de ape minerale, ape plate şi dioxid de carbon natural.  +  Articolul 3Regia autonomă a apelor minerale din România este imputernicita sa avizeze din punct de vedere tehnic utilizarea izvoarelor naturale de interes local, precum şi proiectele de amenajări şi captări ale acestora sau ale altor pierderi de ape minerale, executate prin mijloacele proprii ale întreprinderilor.  +  Articolul 4Patrimoniul regiei este de 16.625.000 lei, constituit din sondele, captarile, echipamentele aferente şi suprastructura acestora, aflate în dotarea unităţilor din subordinea Departamentului geologiei sau a prefecturilor locale, care imbuteliaza în prezent ape minerale şi dioxid de carbon natural şi care vor fi preluate de regie prin protocol, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri.Valoarea patrimoniului va fi corectată după finalizarea completa a evaluării acestuia în termen de 45 de zile de la data prezentei hotărîri, dar nu mai tirziu de 10 decembrie 1990.  +  Articolul 5Regia autonomă a apelor minerale din România îşi acoperă cu veniturile provenite din activitatea sa prevăzută la art. 2 toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investiţiilor şi rambursarea creditelor şi va obţine profit.  +  Articolul 6Pe data infiintarii Regiei autonome a apelor minerale din România, obiectul de activitate al întreprinderilor de extracţie a apelor minerale înfiinţate prin Hotărîrea guvernului nr. 270/1990, în subordinea Departamentului geologiei, nu va mai cuprinde extractia apelor minerale şi a dioxidului de carbon natural. Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-------------------------