ORDIN nr. 1.027 din 8 decembrie 2010privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.492 din 14 decembrie 2010
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 1.027 din 8 decembrie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010  Având în vedere:- Referatul de aprobare nr. Cs.A 13.104 din 14 decembrie 2010 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG3.626 din 8 decembrie 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa 17 b II din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 şi 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------------ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna decembrie 2010.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă  +  Anexa (Anexa 17 b II la Ordinul 265/408/2010)Anexa 17 b II - Lista grupelor de diagnostice, valorilor relative şi a limitelor duratelor de spitalizare
  *Font 7*
  ┌────┬───────┬───────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┐│Nr. │Catego-│Cate- │Grupa │ │Valoare │ │Limita│Limita││Crt.│ria │gorie │de │ │relativă │ DMS │infe- │supe- ││ │majoră │Medi- │diag- │ Descrierea grupelor de diagnostice │ │ │rioară│rioară││ │de │cală, │nostic│ │ │ │a DS │a DS ││ │diag- │Chirur-│ │ │ │ │ │ ││ │nostic │gicală │ │ │ │ │ │ ││ │(CMD) │sau │ │ │ │ │ │ ││ │ │Altele │ │ │ │ │ │ ││ │ │(M/C/A)│ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 1│ 24 │ C │ 91010│Proceduri extinse în sala de operaţii neînrudite de diagnosticul │ 2.7534│ │ │ ││ │ │ │ │principal │ │ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 2│ 24 │ C │ 91020│Proceduri neextinse în sala de operaţii, neînrudite cu diagnosticul │ │ │ │ ││ │ │ │ │principal │ 1.4365│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 3│ 24 │ C │ 91030│Proceduri în sala de operaţii ale prostatei neînrudite cu diagnosticul │ │ │ │ ││ │ │ │ │principal │ 3.4464│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 4│ 24 │ M │ 93010│Negrupabile │ 0.6490│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 5│ 24 │ M │ 93020│Diagnostice principale inacceptabile │ 0.1197│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 6│ 24 │ M │ 93030│Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea │ 2.3438│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 7│ 0 │ C │ A1010│Transplant de ficat │ 0 │ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 8│ 0 │ C │ A1020│Transplant de plaman/inima sau palman │ 0 │ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 9│ 0 │ C │ A1030│Transplant de inima │ 0 │ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 10│ 0 │ C │ A1040│Traheostomie sau ventilatie >95 ore │ 14.2331│ 16.88│ 2 │ 71 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 11│ 0 │ C │ A1050│Transplant alogenic de maduva osoasa │ 0 │ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 12│ 0 │ C │ A1061│Transplant autolog de maduva osoasa cu CC catastrofale │ 0 │ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 13│ 0 │ C │ A1062│Transplant autolog de maduva osoasa fără CC catastrofale │ 0 │ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 14│ 0 │ C │ A1071│Transplant renal cu transplant de pancreas sau CC catastrofale │ 0 │ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 15│ 0 │ C │ A1072│Transplant renal fără transplant de pancreas fără CC catastrofale │ 0 │ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 16│ 0 │ A │ A2010│Oxigenoterapie extracorporala fără chirurgie cardiaca │ 28.5797│ 12.95│ 2 │ 53 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 17│ 0 │ A │ A2021│Intubatie vârsta<16 cu CC │ 4.1332│ 6.58│ 1 │ 23 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 18│ 0 │ A │ A2022│Intubatie vârsta<16 fără CC │ 1.6508│ 4.43│ 1 │ 14 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 19│ 1 │ C │ B1010│Revizia shuntului ventricular │ 1.7579│ 9.40│ 2 │ 29 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 20│ 1 │ C │ B1021│Craniotomie cu CC catastrofale │ 5.8344│ 15.13│ 2 │ 66 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 21│ 1 │ C │ B1022│Craniotomie cu CC sever sau moderat │ 3.4275│ 13.24│ 2 │ 48 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 22│ 1 │ C │ B1023│Craniotomie fără CC │ 2.5833│ 12.04│ 2 │ 40 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 23│ 1 │ C │ B1031│Proceduri la nivelul coloanei vertebrale cu CC catastrofale sau sever │ 4.2466│ 11.12│ 3 │ 29 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 24│ 1 │ C │ B1032│Proceduri la nivelul coloanei vertebrale fără CC catastrofale sau sever │ 2.0414│ 7.43│ 2 │ 19 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 25│ 1 │ C │ B1041│Proceduri vasculare extracraniene cu CC catastrofale sau sever │ 2.2682│ 9.75│ 2 │ 29 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 26│ 1 │ C │ B1042│Proceduri vasculare extracraniene fără CC catastrofale sau sever │ 1.4176│ 7.80│ 2 │ 25 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 27│ 1 │ C │ B1050│Eliberarea tunelului carpian │ 0.3276│ 3.64│ 1 │ 11 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 28│ 1 │ C │ B1061│Proceduri pentru paralizie cerebrala, distrofie musculara, neuropatie │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu CC catastrofale sau sever │ 4.3915│ 9.31│ 1 │ 45 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 29│ 1 │ C │ B1062│Proceduri pentru paralizie cerebrala, distrofie musculara, neuropatie │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără CC catastrofale sau sever │ 0.7561│ 6.58│ 1 │ 24 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 30│ 1 │ C │ B1071│Proceduri la nivelul nervilor cranieni şi periferici şi alte proceduri │ │ │ │ ││ │ │ │ │ale sistemului nervos cu CC │ 2.0099│ 5.64│ 1 │ 21 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 31│ 1 │ C │ B1072│Proceduri la nivelul nervilor cranieni şi periferici şi alte proceduri │ │ │ │ ││ │ │ │ │ale sistemului nervos fără CC │ 0.7120│ 5.27│ 1 │ 19 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 32│ 1 │ A │ B2010│Plasmafereza cu boli neurologice │ 0.8002│ 7.19│ 1 │ 25 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 33│ 1 │ A │ B2020│Monitorizare telemetrica EEG │ 0.8317│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 34│ 1 │ M │ B3011│Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fără proceduri în sala de │ │ │ │ ││ │ │ │ │operaţii cu CC catastrofale │ 5.0342│ 10.70│ 1 │ 45 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 35│ 1 │ M │ B3012│Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fără proceduri în sala de │ │ │ │ ││ │ │ │ │operaţii fără CC catastrofale │ 1.5122│ 8.19│ 1 │ 30 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 36│ 1 │ M │ B3021│Afecţiuni ale maduvei spinarii cu sau fără proceduri în sala de │ │ │ │ ││ │ │ │ │operaţii cu CC catastrofale sau sever │ 4.8704│ 9.14│ 1 │ 33 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 37│ 1 │ M │ B3022│Afecţiuni ale maduvei spinarii cu sau fără proceduri în sala de │ │ │ │ ││ │ │ │ │operaţii fără CC catastrofale sau sever │ 1.2601│ 7.68│ 1 │ 27 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 38│ 1 │ M │ B3030│Internare pentru afereza │ 0.1827│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 39│ 1 │ M │ B3040│Dementa şi alte tulburari cronice ale functiei cerebrale │ 1.7957│ 9.44│ 2 │ 33 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 40│ 1 │ M │ B3051│Delir cu CC catastrofale │ 1.7579│ 12.01│ 2 │ 38 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 41│ 1 │ M │ B3052│Delir fără CC catastrofale │ 0.8884│ 10.18│ 2 │ 30 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 42│ 1 │ M │ B3060│Paralizie cerebrala │ 0.3339│ 6.73│ 2 │ 19 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 43│ 1 │ M │ B3071│Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau sever │ 1.6445│ 6.57│ 1 │ 28 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 44│ 1 │ M │ B3072│Tumori ale sistemului nervos fără CC catastrofale sau sever │ 0.7624│ 4.46│ 0 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 45│ 1 │ M │ B3081│Tulburari degenerative ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau sever 2.1233│ 8.93│ 2 │ 28 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 46│ 1 │ M │ B3082│Tulburari degenerative ale sistemului nervos vârsta >59 fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau sever │ 0.8821│ 7.34│ 2 │ 23 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 47│ 1 │ M │ B3083│Tulburari degenerative ale sistemului nervos vârsta <60 fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau sever │ 0.4032│ 6.14│ 1 │ 23 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 48│ 1 │ M │ B3091│Scleroza multipla şi ataxia de origine cerebeloasa cu CC │ 1.8776│ 7.25│ 2 │ 21 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 49│ 1 │ M │ B3092│Scleroza multipla şi ataxia de origine cerebeloasa fără CC │ 0.3591│ 6.68│ 1 │ 20 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 50│ 1 │ M │ B3101│AIT şi ocluzie precerebrala cu CC catastrofale sau sever │ 0.9766│ 7.51│ 2 │ 20 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 51│ 1 │ M │ B3102│AIT şi ocluzie precerebrala fără CC catastrofale sau sever │ 0.4284│ 6.77│ 2 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 52│ 1 │ M │ B3111│Accident vascular cerebral cu CC catastrofale │ 2.9991│ 11.29│ 2 │ 36 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 53│ 1 │ M │ B3112│Accident vascular cerebral cu CC sever │ 1.6319│ 9.59│ 2 │ 28 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 54│ 1 │ M │ B3113│Accident vascular cerebral fără CC catastrofale sau severe │ 1.0585│ 8.36│ 2 │ 27 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 55│ 1 │ M │ B3114│Accident vascular cerebral, decedat sau transferat < 5 zile │ 0.3969│ 1.73│ 1 │ 5 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 56│ 1 │ M │ B3121│Tulburari ale nervilor cranieni şi periferici cu CC │ 1.2223│ 6.85│ 2 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 57│ 1 │ M │ B3122│Tulburari ale nervilor cranieni şi periferici fără CC │ 0.2520│ 6.41│ 1 │ 21 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 58│ 1 │ M │ B3131│Infectii ale sistemului nervos cu excepţia meningitei virale cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau sever │ 2.7786│ 11.14│ 2 │ 42 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 59│ 1 │ M │ B3132│Infectii ale sistemului nervos cu excepţia meningitei virale fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau sever │ 1.1467│ 7.49│ 1 │ 31 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 60│ 1 │ M │ B3140│Menigita virala │ 0.6175│ 8.83│ 2 │ 33 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 61│ 1 │ M │ B3150│Stupoare şi coma non-traumatica │ 0.5482│ 4.72│ 1 │ 19 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 62│ 1 │ M │ B3160│Convulsii febrile │ 0.2835│ 4.50│ 1 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 63│ 1 │ M │ B3171│Atacuri cu CC catastrofale sau sever │ 1.1089│ 6.11│ 1 │ 19 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 64│ 1 │ M │ B3172│Atacuri fără CC catastrofale sau sever │ 0.3717│ 5.08│ 1 │ 17 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 65│ 1 │ M │ B3180│Cefalee │ 0.2709│ 4.68│ 1 │ 16 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 66│ 1 │ M │ B3191│Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau sever │ 1.9973│ 6.70│ 1 │ 30 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 67│ 1 │ M │ B3192│Leziune intracraniana fără CC catastrofale sau sever │ 0.8191│ 3.66│ 1 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 68│ 1 │ M │ B3200│Fracturi craniene │ 0.6616│ 4.63│ 1 │ 17 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 69│ 1 │ M │ B3210│Alta leziune a capului │ 0.2394│ 3.00│ 1 │ 9 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 70│ 1 │ M │ B3221│Alte tulburari ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau sever │ 1.5059│ 6.39│ 1 │ 20 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 71│ 1 │ M │ B3222│Alte tulburari ale sistemului nervos fără CC catastrofale sau sever │ 0.5545│ 5.95│ 1 │ 22 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 72│ 2 │ C │ C1010│Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului │ 1.2853│ 5.59│ 1 │ 16 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 73│ 2 │ C │ C1020│Enucleeri şi proceduri ale orbitei │ 1.1278│ 5.87│ 1 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 74│ 2 │ C │ C1030│Proceduri la nivelul retinei │ 0.6616│ 2.53│ 1 │ 7 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 75│ 2 │ C │ C1040│Proceduri majore asupra corneei, sclerei şi conjunctivei │ 0.8884│ 7.13│ 2 │ 21 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 76│ 2 │ C │ C1050│Dacriocistorinostomie │ 0.6112│ 4.24│ 1 │ 11 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 77│ 2 │ C │ C1060│Proceduri pentru strabism │ 0.4284│ 2.78│ 1 │ 6 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 78│ 2 │ C │ C1070│Proceduri ale pleoapei │ 0.4599│ 3.69│ 1 │ 11 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 79│ 2 │ C │ C1080│Alte proceduri asupra corneei, sclerei şi conjunctivei │ 0.4158│ 4.06│ 1 │ 12 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 80│ 2 │ C │ C1090│Proceduri privind caile lacrimare │ 0.2835│ 4.52│ 1 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 81│ 2 │ C │ C1100│Alte proceduri la nivelul ochiului │ 0.3150│ 3.30│ 1 │ 10 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 82│ 2 │ C │ C1111│Glaucom şi proceduri complexe ale cataractei │ 0.8191│ 4.48│ 1 │ 12 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 83│ 2 │ C │ C1112│Glaucom şi proceduri complexe ale cataractei, de zi │ 0.4284│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 84│ 2 │ C │ C1121│Proceduri asupra cristalinului │ 0.6049│ 3.35│ 1 │ 8 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 85│ 2 │ C │ C1122│Proceduri asupra cristalinului, de zi │ 0.4095│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 86│ 2 │ M │ C3011│Infectii oculare acute şi majore vârsta >54 sau cu (CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau sever) │ 1.1404│ 6.12│ 2 │ 17 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 87│ 2 │ M │ C3012│Infectii oculare acute şi majore vârsta<55 fără CC catastrofale sau sever 0.7057│ 4.37│ 1 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 88│ 2 │ M │ C3020│Tulburari neurologice şi vasculare ale ochiului │ 0.4347│ 5.49│ 1 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 89│ 2 │ M │ C3030│Hifema şi traume oculare tratate medical │ 0.2898│ 4.59│ 1 │ 14 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 90│ 2 │ M │ C3041│Alte tulburari ale ochiului cu CC │ 0.7498│ 5.08│ 1 │ 15 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 91│ 2 │ M │ C3042│Alte tulburari ale ochiului fără CC │ 0.2961│ 4.46│ 1 │ 14 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 92│ 3 │ C │ D1010│Implant cohlear │ 4.6436│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 93│ 3 │ C │ D1021│Proceduri ale capului şi gatului cu CC catastrofale sau sever │ 4.2655│ 9.70│ 2 │ 34 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 94│ 3 │ C │ D1022│Proceduri ale capului şi gatului cu stare maligna sau CC moderat │ 1.8335│ 9.52│ 1 │ 33 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 95│ 3 │ C │ D1023│Proceduri ale capului şi gatului fără stare maligna fără CC │ 1.1152│ 7.84│ 1 │ 29 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 96│ 3 │ C │ D1030│Cură chirugicala a cheiloschisisului sau diagnostic privind palatul │ 1.1026│ 8.76│ 2 │ 27 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 97│ 3 │ C │ D1041│Chirurgie maxialo-faciala cu CC │ 1.6193│ 5.63│ 1 │ 17 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 98│ 3 │ C │ D1042│Chirurgie maxialo-faciala fără CC │ 0.9325│ 5.57│ 1 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 99│ 3 │ C │ D1050│Proceduri la nivelul glandei parotide │ 1.4239│ 8.53│ 3 │ 20 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 100│ 3 │ C │ D1060│Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei şi urechii medii │ 0.8947│ 7.38│ 2 │ 20 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 101│ 3 │ C │ D1070│Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii şi gâtului │ 0.5671│ 5.53│ 1 │ 15 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 102│ 3 │ C │ D1080│Proceduri nasale │ 0.5293│ 5.49│ 2 │ 14 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 103│ 3 │ C │ D1090│Amigdalectomie şi/sau adenoidectomie │ 0.4284│ 2.93│ 1 │ 9 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 104│ 3 │ C │ D1100│Alte proceduri ale urechii, nasului, gurii şi gâtului │ 0.6427│ 4.45│ 1 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 105│ 3 │ C │ D1110│Miringotomie cu insertie de tub │ 0.2457│ 3.79│ 1 │ 12 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 106│ 3 │ C │ D1120│Proceduri asupra gurii şi glandei salivare │ 0.4978│ 4.39│ 1 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 107│ 3 │ A │ D2010│Extractii dentare şi restaurare │ 0.3402│ 3.43│ 1 │ 9 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 108│ 3 │ A │ D2020│Proceduri endoscopice de zi, pentru afecţiuni ORL │ 0.2016│ │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 109│ 3 │ M │ D3011│Stare maligna a urechii, nasului, gurii şi gâtului cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau sever │ 1.8146│ 7.96│ 1 │ 29 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 110│ 3 │ M │ D3012│Stare maligna a urechii, nasului, gurii şi gâtului fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau sever │ 0.5608│ 6.89│ 1 │ 24 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 111│ 3 │ M │ D3020│Dezechilibru │ 0.3213│ 6.09│ 2 │ 17 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 112│ 3 │ M │ D3030│Epistaxis │ 0.2961│ 4.74│ 1 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 113│ 3 │ M │ D3041│Otita medie şi infectie a cailor respiratorii superioare cu CC │ 0.5293│ 5.22│ 2 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 114│ 3 │ M │ D3042│Otita medie şi infectie a cailor respiratorii superioare fără CC │ 0.3024│ 4.85│ 1 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 115│ 3 │ M │ D3050│Laringotraheita şi epiglotita │ 0.2394│ 5.00│ 2 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 116│ 3 │ M │ D3060│Traumatism şi diformitate nasale │ 0.2583│ 4.11│ 1 │ 12 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 117│ 3 │ M │ D3071│Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura şi gâtului cu CC │ 0.6490│ 5.57│ 1 │ 15 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 118│ 3 │ M │ D3072│Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura şi gâtului fără CC │ 0.2457│ 5.15│ 1 │ 16 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 119│ 3 │ M │ D3081│Tulburari orale şi dentare cu excepţia extractiilor şi reconstituirilor │ 0.5293│ 4.92│ 1 │ 15 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 120│ 3 │ M │ D3082│Tulburari orale şi dentare cu excepţia extractiilor şi reconstituirilor │ │ │ │ ││ │ │ │ │de zi │ 0.1449│ 0.00│ 1 │ 1 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 121│ 4 │ C │ E1011│Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC catastrofale │ 4.1017│ 14.79│ 2 │ 60 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 122│ 4 │ C │ E1012│Proceduri majore la nivelul toracelui fără CC catastrofale │ 2.1989│ 10.49│ 1 │ 43 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 123│ 4 │ C │ E1021│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului respirator cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 3.6859│ 8.21│ 1 │ 29 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 124│ 4 │ C │ E1022│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului respirator cu CC sever│ 1.5311│ 8.02│ 1 │ 26 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 125│ 4 │ C │ E1023│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului respirator fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau sever │ 0.6112│ 4.14│ 1 │ 12 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 126│ 4 │ A │ E2010│Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport ventilator │ 3.6985│ 9.16│ 1 │ 42 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 127│ 4 │ A │ E2020│Diagnostic asupra sistemului respirator cu ventilatie neinvaziva │ 2.6337│ 7.26│ 1 │ 37 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 128│ 4 │ A │ E2030│Proceduri endoscopice ale aparatului respirator, de zi │ 0.2016│ │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 129│ 4 │ M │ E3011│Fibroza cistica cu CC catastrofale sau sever │ 2.6652│ 9.72│ 1 │ 37 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 130│ 4 │ M │ E3012│Fibroza cistica fără CC catastrofale sau sever │ 2.0036│ 6.10│ 1 │ 21 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 131│ 4 │ M │ E3021│Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau sever │ 1.5374│ 8.73│ 1 │ 36 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 132│ 4 │ M │ E3022│Embolism pulmonar fără CC catastrofale sau sever │ 0.7876│ 8.69│ 2 │ 31 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 133│ 4 │ M │ E3031│Infectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale │ 1.6697│ 8.23│ 2 │ 23 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 134│ 4 │ M │ E3032│Infectii respiratorii/inflamatii cu CC sever sau moderate │ 0.9703│ 7.25│ 2 │ 19 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 135│ 4 │ M │ E3033│Infectii respiratorii/inflamatii fără CC │ 0.5608│ 6.54│ 2 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 136│ 4 │ M │ E3040│Apnee de somn │ 0.2835│ 4.52│ 1 │ 15 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 137│ 4 │ M │ E3050│Edem pulmonar şi insuficienta respiratorie │ 0.8758│ 6.46│ 2 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 138│ 4 │ M │ E3061│Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau sever │ 1.1467│ 8.07│ 3 │ 20 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 139│ 4 │ M │ E3062│Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau sever │ 0.6805│ 7.37│ 2 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 140│ 4 │ M │ E3071│Traumatism major la nivelul toracelui vârsta >69 cu CC │ 1.4302│ 6.56│ 2 │ 19 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 141│ 4 │ M │ E3072│Traumatism major la nivelul toracelui vârsta >69 sau cu CC │ 0.7435│ 5.92│ 1 │ 17 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 142│ 4 │ M │ E3073│Traumatism major la nivelul toracelui vârsta <70 fără CC │ 0.4032│ 4.78│ 1 │ 14 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 143│ 4 │ M │ E3081│Semne şi simptome respiratorii cu CC catastrofale sau sever │ 0.6679│ 6.31│ 1 │ 23 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 144│ 4 │ M │ E3082│Semne şi simptome respiratorii fără CC catastrofale sau sever │ 0.3087│ 4.59│ 1 │ 15 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 145│ 4 │ M │ E3090│Pneumotorax │ 0.7309│ 7.71│ 1 │ 26 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 146│ 4 │ M │ E3101│Bronsita şi astm vârsta >49 cu CC │ 0.7624│ 7.39│ 2 │ 18 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 147│ 4 │ M │ E3102│Bronsita şi astm vârsta >49 sau cu CC │ 0.5041│ 5.71│ 2 │ 15 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 148│ 4 │ M │ E3103│Bronsita şi astm vârsta <50 fără CC │ 0.3339│ 4.80│ 1 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 149│ 4 │ M │ E3111│Tuse convulsiva şi bronsiolita acuta cu CC │ 1.0396│ 6.28│ 2 │ 15 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 150│ 4 │ M │ E3112│Tuse convulsiva şi bronsiolita acuta fără CC │ 0.5608│ 5.28│ 2 │ 14 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 151│ 4 │ M │ E3121│Tumori respiratorii cu CC catastrofale │ 1.6508│ 6.40│ 1 │ 24 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 152│ 4 │ M │ E3122│Tumori respiratorii cu CC sever sau moderat │ 0.8758│ 5.45│ 1 │ 20 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 153│ 4 │ M │ E3123│Tumori respiratorii fără CC │ 0.4725│ 4.45│ 1 │ 16 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 154│ 4 │ M │ E3130│Probleme respiratorii aparute în perioada neonatala │ 0.9829│ 3.70│ 1 │ 12 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 155│ 4 │ M │ E3141│Revarsat pleural cu CC catastrofale │ 1.6634│ 9.76│ 2 │ 35 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 156│ 4 │ M │ E3142│Revarsat pleural cu CC sever │ 1.0396│ 9.07│ 2 │ 32 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 157│ 4 │ M │ E3143│Revarsat pleural fără CC catastrofale sau sever │ 0.6049│ 7.77│ 1 │ 30 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 158│ 4 │ M │ E3151│Boala interstitiala pulmonara cu CC catastrofale │ 1.6760│ 6.78│ 2 │ 15 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 159│ 4 │ M │ E3152│Boala interstitiala pulmonara cu CC sever │ 1.1530│ 6.25│ 2 │ 14 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 160│ 4 │ M │ E3153│Boala interstitiala pulmonara fără CC catastrofale sau sever │ 0.6616│ 5.83│ 2 │ 13 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 161│ 4 │ M │ E3161│Alt diagnostic al sistemului respirator vârsta >64 cu CC │ 0.9388│ 6.33│ 1 │ 26 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 162│ 4 │ M │ E3162│Alt diagnostic al sistemului respirator vârsta >64 sau cu CC │ 0.6364│ 5.79│ 1 │ 19 │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 163│ 4 │ M │ E3163│Alt diagnostic al sistemului respirator vârsta <65 fără CC │ 0.3843│ 4.55│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 164│ 5 │ C │ F1011│Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat, │ │ │ │ ││ │ │ │ │sistem total cu CC catastrofale sau severe │ 7.3276│ 10.43│ 2│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 165│ 5 │ C │ F1012│Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat, │ │ │ │ ││ │ │ │ │sistem total fără CC catastrofale sau severe │ 6.3195│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 166│ 5 │ C │ F1020│Implant/Inlocuire componenta AICD │ 6.3447│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 167│ 5 │ C │ F1030│Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva │ 8.8524│ 21.44│ 8│ 46│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 168│ 5 │ C │ F1041│Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fără investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva cu CC catastrofale │ 6.1557│ 17.34│ 6│ 39│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 169│ 5 │ C │ F1042│Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fără investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva fără CC catastrofale │ 4.3663│ 15.10│ 6│ 33│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 170│ 5 │ C │ F1051│Bypass coronarian cu investigatii cardiace invazive cu CC catastrofale │ 6.5779│ 19.53│ 7│ 45│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 171│ 5 │ C │ F1052│Bypass coronarian cu investigatii cardiace invazive fără CC catastrofale│ 4.9397│ 16.29│ 7│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 172│ 5 │ C │ F1061│Bypass coronarian fără investigatii cardiace invazive cu CC catastrofale│ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 4.0513│ 14.73│ 6│ 31│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 173│ 5 │ C │ F1062│Bypass coronarian fără investigatii cardiace invazive fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 3.0999│ 14.47│ 6│ 31│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 174│ 5 │ C │ F1071│Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB cu CC catastrofale│ 7.5230│ 15.52│ 3│ 51│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 175│ 5 │ C │ F1072│Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 4.5365│ 17.53│ 3│ 62│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 176│ 5 │ C │ F1081│Proceduri majore de reconstructie vasculara fără pompa CPB cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 5.2232│ 10.17│ 0│ 67│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 177│ 5 │ C │ F1082│Proceduri majore de reconstructie vasculara fără pompa CPB fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 2.5266│ 8.49│ 0│ 52│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 178│ 5 │ C │ F1091│Alte proceduri cardiotoracice fără pompa CPB cu CC catastrofale │ 4.1143│ 10.68│ 2│ 42│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 179│ 5 │ C │ F1092│Alte proceduri cardiotoracice fără pompa CPB fără CC catastrofale │ 2.6715│ 8.79│ 1│ 34│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 180│ 5 │ C │ F1100│Interventie coronara percutanata cu IMA │ 1.8461│ 6.79│ 2│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 181│ 5 │ C │ F1111│Amputatie pentru sistemul circulator cu excepţia membrului superior şi a│ │ │ │ ││ │ │ │ │degetului de la picior cu CC catastrofale │ 5.9037│ 18.35│ 3│ 63│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 182│ 5 │ C │ F1112│Amputatie pentru sistemul circulator cu excepţia membrului superior şi a│ │ │ │ ││ │ │ │ │degetului de la picior fără CC catastrofale │ 2.9487│ 17.76│ 4│ 51│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 183│ 5 │ C │ F1120│Implantare pacemaker cardiac │ 1.9343│ 6.89│ 2│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 184│ 5 │ C │ F1130│Amputatie a membrului superior şi a degetului pentru tulburari ale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sistemului circulator │ 2.3375│ 14.21│ 3│ 47│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 185│ 5 │ C │ F1141│Proceduri vasculare exceptand reconstructia majoră fără pompa CPB cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 3.1881│ 7.68│ 1│ 31│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 186│ 5 │ C │ F1142│Proceduri vasculare exceptand reconstructia majoră fără pompa CPB cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC severe │ 1.3420│ 6.52│ 1│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 187│ 5 │ C │ F1143│Proceduri vasculare exceptand reconstructia majoră fără pompa CPB fără │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 0.9388│ 5.60│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 188│ 5 │ C │ F1150│Interventie coronara percutanata fără IMA cu implantare de stent │ 1.2853│ 5.60│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 189│ 5 │ C │ F1160│Interventie coronara percutanata fără IMA fără implantare de stent │ 1.2538│ 5.89│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 190│ 5 │ C │ F1170│Inlocuire de pacemaker cardiac │ 1.2538│ 6.82│ 1│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 191│ 5 │ C │ F1180│Revizie de pacemaker cardiac exceptand inlocuirea dispozitivului │ 1.2160│ 6.44│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 192│ 5 │ C │ F1190│Alta interventie percutanata cardiaca transvasculara │ 1.5689│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 193│ 5 │ C │ F1200│Ligatura venelor şi stripping │ 0.6616│ 6.35│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 194│ 5 │ C │ F1211│Alte proceduri în sala de operaţii privind sistemul circulator cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale │ 3.2385│ 8.66│ 1│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 195│ 5 │ C │ F1212│Alte proceduri în sala de operaţii privind sistemul circulator fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 1.2601│ 8.76│ 1│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 196│ 5 │ A │ F2010│Diagnostic al sistemului circulator cu suport ventilator │ 3.4401│ 6.48│ 1│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 197│ 5 │ A │ F2021│Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva cu CC catastrofale sau severe │ 1.7327│ 7.68│ 1│ 27│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 198│ 5 │ A │ F2022│Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva fără CC catastrofale sau severe │ 1.0648│ 6.78│ 1│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 199│ 5 │ A │ F2031│Tulburari circulatorii fără IMA cu proceduri de investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva cu diagnostic principal complex │ 1.0396│ 5.65│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 200│ 5 │ A │ F2032│Tulburari circulatorii fără IMA cu proceduri de investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva fără diagnostic principal complex │ 0.5608│ 4.55│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 201│ 5 │ M │ F3011│Tulburari circulatorii cu IMA fără proceduri de investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva cu CC catastrofale sau severe │ 1.3609│ 9.28│ 2│ 28│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 202│ 5 │ M │ F3012│Tulburari circulatorii cu IMA fără proceduri de investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva fără CC catastrofale sau severe │ 0.6553│ 8.20│ 2│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 203│ 5 │ M │ F3013│Tulburari circulatorii cu IMA fără proceduri de investigatie cardiaca │ │ │ │ ││ │ │ │ │invaziva, decedat │ 0.7561│ 3.67│ 0│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 204│ 5 │ M │ F3020│Endocardita infectioasa │ 2.7471│ 16.11│ 1│ 78│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 205│ 5 │ M │ F3031│Insuficienta cardiaca şi soc cu CC catastrofale │ 1.6886│ 7.74│ 2│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 206│ 5 │ M │ F3032│Insuficienta cardiaca şi soc fără CC catastrofale │ 0.7561│ 6.63│ 2│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 207│ 5 │ M │ F3041│Tromboza venoasa cu CC catastrofale sau severe │ 1.2538│ 8.61│ 3│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 208│ 5 │ M │ F3042│Tromboza venoasa fără CC catastrofale sau severe │ 0.5734│ 7.63│ 2│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 209│ 5 │ M │ F3050│Ulceratie a pielii pentru tulburari circulatorii │ 1.5689│ 9.15│ 3│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 210│ 5 │ M │ F3061│Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale sau severe │ 1.2853│ 7.52│ 1│ 25│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 211│ 5 │ M │ F3062│Tulburari vasculare periferice fără CC catastrofale sau severe │ 0.4284│ 7.28│ 1│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 212│ 5 │ M │ F3071│Ateroscleroza coronariana cu CC │ 0.5482│ 6.44│ 2│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 213│ 5 │ M │ F3072│Ateroscleroza coronariana fără CC │ 0.2646│ 5.67│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 214│ 5 │ M │ F3081│Hipertensiune cu CC │ 0.7246│ 6.42│ 2│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 215│ 5 │ M │ F3082│Hipertensiune fără CC │ 0.3528│ 5.75│ 2│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 216│ 5 │ M │ F3090│Boala congenitala de inima │ 0.3780│ 5.36│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 217│ 5 │ M │ F3101│Tulburari valvulare cu CC catastrofale sau severe │ 1.2034│ 6.21│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 218│ 5 │ M │ F3102│Tulburari valvulare fără CC catastrofale sau severe │ 0.2520│ 4.75│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 219│ 5 │ M │ F3111│Aritmie majoră şi stop cardiac cu CC catastrofale sau severe │ 0.9829│ 5.16│ 0│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 220│ 5 │ M │ F3112│Aritmie majoră şi stop cardiac fără CC catastrofale sau severe │ 0.4473│ 5.17│ 1│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 221│ 5 │ M │ F3121│Aritmie non-majoră şi tulburari de conducere cu CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe │ 0.9514│ 6.75│ 2│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 222│ 5 │ M │ F3122│Aritmie non-majoră şi tulburari de conducere fără CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe │ 0.3654│ 5.05│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 223│ 5 │ M │ F3131│Angina instabila cu CC catastrofale sau severe │ 0.8317│ 6.53│ 2│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 224│ 5 │ M │ F3132│Angina instabila fără CC catastrofale sau severe │ 0.4221│ 5.63│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 225│ 5 │ M │ F3141│Sincopa şi colaps cu CC catastrofale sau severe │ 0.7876│ 5.46│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 226│ 5 │ M │ F3142│Sincopa şi colaps fără CC catastrofale sau severe │ 0.2961│ 4.21│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 227│ 5 │ M │ F3150│Durere toracica │ 0.2646│ 3.89│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 228│ 5 │ M │ F3161│Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC catastrofale │ 2.0414│ 8.11│ 2│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 229│ 5 │ M │ F3162│Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC severe │ 0.9892│ 7.25│ 2│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 230│ 5 │ M │ F3163│Alte diagnostice ale sistemului circulator fără CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe │ 0.5230│ 5.84│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 231│ 6 │ C │ G1011│Rezectie rectala cu CC catastrofale │ 4.6940│ 18.42│ 5│ 53│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 232│ 6 │ C │ G1012│Rezectie rectala fără CC catastrofale │ 2.6841│ 17.26│ 6│ 40│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 233│ 6 │ C │ G1021│Proceduri majore pe intestinul subtire şi gros cu CC catastrofale │ 4.4356│ 16.39│ 3│ 57│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 234│ 6 │ C │ G1022│Proceduri majore pe intestinul subtire şi gros fără CC catastrofale │ 2.1359│ 13.33│ 3│ 38│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 235│ 6 │ C │ G1031│Proceduri la nivelul stomacului, esofagului şi duodenului cu stare │ │ │ │ ││ │ │ │ │maligna │ 5.0909│ 16.57│ 4│ 49│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 236│ 6 │ C │ G1032│Proceduri la nivelul stomacului, esofagului şi duodenului fără stare │ │ │ │ ││ │ │ │ │malignă cu CC catastrofale sau severe │ 3.8182│ 9.29│ 2│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 237│ 6 │ C │ G1033│Proceduri la nivelul stomacului, esofagului şi duodenului fără stare │ │ │ │ ││ │ │ │ │maligna fără CC catastrofale sau severe │ 1.3672│ 8.02│ 2│ 25│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 238│ 6 │ C │ G1041│Aderente peritoneale vârsta >49 cu CC │ 2.8920│ 11.31│ 3│ 31│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 239│ 6 │ C │ G1042│Aderente peritoneale vârsta >49 sau cu CC │ 1.7579│ 8.35│ 2│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 240│ 6 │ C │ G1043│Aderente peritoneale vârsta <50 fără CC │ 1.0459│ 6.35│ 2│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 241│ 6 │ C │ G1051│Proceduri minore pe intestinul subtire şi gros cu CC │ 1.9532│ 7.87│ 1│ 25│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 242│ 6 │ C │ G1052│Proceduri minore pe intestinul subtire şi gros fără CC │ 1.0963│ 6.24│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 243│ 6 │ C │ G1060│Piloromiotomie │ 1.0648│ 9.24│ 4│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 244│ 6 │ C │ G1071│Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe │ 1.6886│ 6.18│ 2│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 245│ 6 │ C │ G1072│Apendicectomie fără CC catastrofale sau severe │ 0.8443│ 5.04│ 2│ 11│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 246│ 6 │ C │ G1081│Proceduri pentru hernie abdominala şi alte hernii vârsta >59 sau cu (CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe) │ 1.0018│ 8.99│ 3│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 247│ 6 │ C │ G1082│Proceduri pentru hernie abdominala şi alte hernii vârsta 1 la 59 fără CC│ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.5923│ 7.30│ 2│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 248│ 6 │ C │ G1090│Proceduri pentru hernia inghinala şi femurala vârsta >0 │ 0.5797│ 6.42│ 2│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 249│ 6 │ C │ G1100│Proceduri pentru hernie vârsta <1 │ 0.5293│ 4.20│ 1│ 10│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 250│ 6 │ C │ G1111│Proceduri anale şi la nivelul stomei cu CC catastrofale sau severe │ 1.2097│ 6.88│ 1│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 251│ 6 │ C │ G1112│Proceduri anale şi la nivelul stomei fără CC catastrofale sau severe │ 0.4221│ 5.59│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 252│ 6 │ C │ G1121│Alte proceduri în sala de operaţii la nivelul sistemului digestiv cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 2.8479│ 10.78│ 1│ 45│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 253│ 6 │ C │ G1122│Alte proceduri în sala de operaţii la nivelul sistemului digestiv fără │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 0.8317│ 8.61│ 1│ 33│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 254│ 6 │ A │ G2011│Alte gastroscopii pentru boli digestive majore │ 0.9577│ 6.12│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 255│ 6 │ A │ G2012│Alte gastroscopii pentru boli digestive majore, de zi │ 0.1764│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 256│ 6 │ A │ G2020│Colonoscopie complexa │ 0.4032│ 5.07│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 257│ 6 │ A │ G2031│Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe │ 1.5437│ 5.06│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 258│ 6 │ A │ G2032│Alte colonoscopii fără CC catastrofale sau severe │ 0.6364│ 4.01│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 259│ 6 │ A │ G2033│Alte colonoscopii, de zi │ 0.2079│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 260│ 6 │ A │ G2041│Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu sunt majore │ 0.7687│ 4.94│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 261│ 6 │ A │ G2042│Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu sunt majore, de zi │ 0.1701│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 262│ 6 │ A │ G2051│Gastroscopie complexa cu CC catastrofale sau severe │ 1.8335│ 6.55│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 263│ 6 │ A │ G2052│Gastroscopie complexa fără CC catastrofale sau severe │ 0.8380│ 4.96│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 264│ 6 │ A │ G2053│Gastroscopie complexa, de zi │ 0.2394│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 265│ 6 │ M │ G3011│Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau severe │ 0.9766│ 5.76│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 266│ 6 │ M │ G3012│Stare maligna digestiva fără CC catastrofale sau severe │ 0.5041│ 4.51│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 267│ 6 │ M │ G3021│Hemoragie gastrointestinala vârsta >64 sau cu (CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe) │ 0.4978│ 6.74│ 1│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 268│ 6 │ M │ G3022│Hemoragie gastrointestinala vârsta <65 fără CC catastrofale sau severe │ 0.2583│ 5.38│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 269│ 6 │ M │ G3030│Ulcer peptic complicat │ 0.9199│ 5.83│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 270│ 6 │ M │ G3040│Ulcer peptic necomplicat │ 0.2205│ 5.86│ 2│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 271│ 6 │ M │ G3050│Boala inflamatorie a intestinului │ 0.5356│ 5.59│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 272│ 6 │ M │ G3061│Ocluzie intestinala cu CC │ 0.9703│ 5.30│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 273│ 6 │ M │ G3062│Ocluzie intestinala fără CC │ 0.4473│ 4.25│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 274│ 6 │ M │ G3071│Durere abdominala sau adenita mezenterica cu CC │ 0.4725│ 4.57│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 275│ 6 │ M │ G3072│Durere abdominala sau adenita mezenterica fără CC │ 0.2331│ 3.52│ 1│ 10│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 276│ 6 │ M │ G3081│Esofagita, gastroenterita şi diverse tulburari ale sistemului digestiv │ │ │ │ ││ │ │ │ │vârsta >9 ani cu CC catastrofale/severe │ 0.8065│ 5.40│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 277│ 6 │ M │ G3082│Esofagita, gastroenterita şi diverse tulburari ale sistemului digestiv │ │ │ │ ││ │ │ │ │vârsta >9 ani fără CC catastrofale/severe │ 0.2709│ 4.60│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 278│ 6 │ M │ G3091│Gastroenterita vârsta <10 ani cu CC │ 0.7498│ 4.78│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 279│ 6 │ M │ G3092│Gastroenterita vârsta <10 ani fără CC │ 0.3402│ 4.26│ 1│ 11│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 280│ 6 │ M │ G3100│Esofagita şi diverse tulburari ale sistemului digestiv vârsta <10 ani │ 0.3717│ 3.74│ 1│ 10│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 281│ 6 │ M │ G3111│Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC │ 0.7813│ 5.36│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 282│ 6 │ M │ G3112│Alte diagnostice ale sistemului digestiv fără CC │ 0.2394│ 4.38│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 283│ 7 │ C │ H1011│Proceduri la nivel de pancreas, ficat şi shunt cu CC catastrofale │ 5.5572│ 18.52│ 3│ 62│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 284│ 7 │ C │ H1012│Proceduri la nivel de pancreas, ficat şi shunt fără CC catastrofale │ 2.4825│ 15.30│ 3│ 46│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 285│ 7 │ C │ H1021│Proceduri majore ale tractului biliar cu stare maligna sau CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 4.2340│ 15.98│ 4│ 43│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 286│ 7 │ C │ H1022│Proceduri majore ale tractului biliar fără stare maligna cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │(CC moderate sau severe ) │ 2.3753│ 15.99│ 5│ 42│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 287│ 7 │ C │ H1023│Proceduri majore ale tractului biliar fără stare maligna fără CC │ 1.3294│ 13.66│ 3│ 41│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 288│ 7 │ C │ H1031│Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC catastrofale sau severe │ 2.4320│ 8.63│ 2│ 25│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 289│ 7 │ C │ H1032│Proceduri de diagnostic hepatobiliar fără CC catastrofale sau severe │ 1.0648│ 6.54│ 2│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 290│ 7 │ C │ H1040│Alte proceduri în sala de operaţii hepatobiliare şi pancreatice │ 2.4825│ 8.51│ 2│ 27│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 291│ 7 │ C │ H1051│Colecistectomie deschisa cu explorarea inchisa a CBP sau cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 3.4780│ 13.75│ 4│ 36│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 292│ 7 │ C │ H1052│Colecistectomie deschisa fără explorarea inchisa a CBP fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 1.5563│ 10.84│ 4│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 293│ 7 │ C │ H1061│Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe) │ 1.7075│ 6.60│ 2│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 294│ 7 │ C │ H1062│Colecistectomie laparoscopica fără explorarea inchisa a CBP fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.8443│ 5.58│ 2│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 295│ 7 │ A │ H2010│Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene sangerande │ 1.9469│ 6.73│ 1│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 296│ 7 │ A │ H2021│Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatogra fie │ │ │ │ ││ │ │ │ │retrograda endoscopica cu CC catastrofale sau severe │ 2.0099│ 9.02│ 1│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 297│ 7 │ A │ H2022│Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatogra fie │ │ │ │ ││ │ │ │ │retrograda endoscopica fără CC catastrofale sau severe │ 0.8380│ 5.87│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 298│ 7 │ A │ H2031│Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatogra fie retrograda │ │ │ │ ││ │ │ │ │endoscopica cu CC catastrofale sau severe │ 1.8083│ 7.68│ 1│ 26│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 299│ 7 │ A │ H2032│Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatogra fie retrograda │ │ │ │ ││ │ │ │ │endoscopica cu CC moderate │ 1.0144│ 6.13│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 300│ 7 │ A │ H2033│Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatogra fie retrograda │ │ │ │ ││ │ │ │ │endoscopica fără CC │ 0.5860│ 5.34│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 301│ 7 │ M │ H3011│Ciroza şi hepatita alcoolica cu CC catastrofale │ 1.9406│ 7.86│ 2│ 26│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 302│ 7 │ M │ H3012│Ciroza şi hepatita alcoolica cu CC severe │ 0.9136│ 6.95│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 303│ 7 │ M │ H3013│Ciroza şi hepatita alcoolica fără CC catastrofale sau severe │ 0.4347│ 6.65│ 2│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 304│ 7 │ M │ H3021│Stare maligna a sistemului hepatobiliar şi pancreasului (vârsta >69 cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale sau severe) sau cu CC catastrofale │ 1.3987│ 6.46│ 1│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 305│ 7 │ M │ H3022│Stare maligna a sistemului hepatobiliar şi pancreasului (vârsta >69 │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără CC catastrofale sau severe) sau fără CC catastrofale │ 0.6301│ 5.19│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 306│ 7 │ M │ H3031│Tulburari ale pancreasului, cu excepţia stării maligne cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 1.4428│ 7.02│ 2│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 307│ 7 │ M │ H3032│Tulburari ale pancreasului, cu excepţia stării maligne fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.5797│ 6.10│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 308│ 7 │ M │ H3041│Tulburari ale ficatului, cu excepţia stării maligne, cirozei, hepatitei │ │ │ │ ││ │ │ │ │alcoolice cu CC cat/sev │ 1.4996│ 6.60│ 1│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 309│ 7 │ M │ H3042│Tulburari ale ficatului, cu excepţia stării maligne, cirozei, hepatitei │ │ │ │ ││ │ │ │ │alcoolice fără CC cat/sev │ 0.4095│ 5.77│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 310│ 7 │ M │ H3051│Tulburari ale tractului biliar cu CC │ 0.8569│ 5.98│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 311│ 7 │ M │ H3052│Tulburari ale tractului biliar fără CC │ 0.3465│ 4.94│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 312│ 8 │ C │ I1010│Proceduri majore bilaterale sau multiple ale extremitatilor inferioare │ 5.7966│ 15.50│ 5│ 38│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 313│ 8 │ C │ I1021│Transfer de tesut microvascular sau (grefa de piele cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe), cu excepţia mainii │ 6.9181│ 13.47│ 1│ 61│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 314│ 8 │ C │ I1022│Grefe pe piele fără CC catastrofale sau severe, cu excepţia mainii │ 2.7534│ 11.59│ 1│ 55│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 315│ 8 │ C │ I1031│Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC catastrofale sau severe │ 6.1935│ 19.83│ 6│ 51│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 316│ 8 │ C │ I1032│Inlocuire sold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei│ │ │ │ ││ │ │ │ │totale de sold fără CC catastrofale sau severe │ 3.3834│ 16.61│ 6│ 37│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 317│ 8 │ C │ I1033│Inlocuire sold fără CC catastrofale sau severe │ 2.7597│ 13.83│ 6│ 28│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 318│ 8 │ C │ I1040│Inlocuire şi reatasare de genunchi │ 2.8920│ 13.70│ 4│ 39│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 319│ 8 │ C │ I1050│Alte proceduri majore de inlocuire a articulatiilor şi reatasare a unui │ │ │ │ ││ │ │ │ │membru │ 2.6652│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 320│ 8 │ C │ I1060│Artrodeza vertebrala cu diformitate │ 6.1683│ 13.90│ 3│ 43│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 321│ 8 │ C │ I1070│Amputatie │ 4.8767│ 19.28│ 3│ 66│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 322│ 8 │ C │ I1081│Alte proceduri la nivelul soldului şi al femurului cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 3.1188│ 15.11│ 5│ 35│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 323│ 8 │ C │ I1082│Alte proceduri la nivelul soldului şi al femurului fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 1.9280│ 12.74│ 4│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 324│ 8 │ C │ I1091│Artrodeza vertebrala cu CC catastrofale sau severe │ 5.6517│ 10.54│ 2│ 34│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 325│ 8 │ C │ I1092│Artrodeza vertebrala fără CC catastrofale sau severe │ 3.0432│ 8.41│ 1│ 40│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 326│ 8 │ C │ I1101│Alte proceduri la nivelul spatelui şi gatului cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 2.6967│ 9.78│ 2│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 327│ 8 │ C │ I1102│Alte proceduri la nivelul spatelui şi gatului fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 1.3546│ 7.91│ 2│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 328│ 8 │ C │ I1110│Proceduri de alungire a membrelor │ 2.0603│ 11.84│ 1│ 60│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 329│ 8 │ C │ I1121│Infectii/inflamatii ale oaselor şi articulatiilor cu diverse proceduri │ │ │ │ ││ │ │ │ │ale sistemului muscular şi tesutului conjunctiv cu CC catastrofale │ 4.9334│ 12.89│ 2│ 49│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 330│ 8 │ C │ I1122│Infectii/inflamatii ale oaselor şi articulatiilor cu diverse proceduri │ │ │ │ ││ │ │ │ │ale sistemului muscular şi tesutului conjunctiv cu CC severe │ 2.6274│ 10.33│ 1│ 41│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 331│ 8 │ C │ I1123│Infectii/inflamatii ale oaselor şi articulatiilor cu diverse proceduri │ │ │ │ ││ │ │ │ │ale sistemului muscular şi tesutului conjunctiv fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 1.3546│ 9.99│ 1│ 42│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 332│ 8 │ C │ I1131│Proceduri ale humerusului, tibiei, fibulei şi gleznei cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 2.9298│ 11.78│ 2│ 37│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 333│ 8 │ C │ I1132│Proceduri ale humerusului, tibiei, fibulei şi gleznei vârsta >59 fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 1.6004│ 10.82│ 2│ 33│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 334│ 8 │ C │ I1133│Proceduri ale humerusului, tibiei, fibulei şi gleznei vârsta <60 fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 1.2034│ 9.00│ 2│ 28│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 335│ 8 │ C │ I1140│Revizie a bontului de amputatie │ 1.4870│ 9.91│ 1│ 43│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 336│ 8 │ C │ I1150│Chirurgie craniofacială │ 1.9343│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 337│ 8 │ C │ I1160│Alte proceduri la nivelul umarului │ 0.8695│ 5.13│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 338│ 8 │ C │ I1170│Chirurgie maxilo-faciala │ 1.4113│ 8.81│ 1│ 35│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 339│ 8 │ C │ I1180│Alte proceduri la nivelul genunchiului │ 0.5167│ 4.71│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 340│ 8 │ C │ I1190│Alte proceduri la nivelul cotului şi antebratului │ 0.9829│ 6.33│ 1│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 341│ 8 │ C │ I1200│Alte proceduri la nivelul labei piciorului │ 0.7939│ 7.19│ 1│ 26│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 342│ 8 │ C │ I1210│Excizie locala şi indepartare a dispozitivelor interne de fixare a │ │ │ │ ││ │ │ │ │soldului şi femurului │ 0.8506│ 6.44│ 1│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 343│ 8 │ C │ I1220│Excizie locala şi indepartare a dispozitivelor interne de fixare │ │ │ │ ││ │ │ │ │exclusiv sold şi femur │ 0.4221│ 4.18│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 344│ 8 │ C │ I1230│Artroscopie │ 0.4536│ 2.77│ 1│ 8│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 345│ 8 │ C │ I1240│Proceduri diagnostic ale oaselor şi a incheieturilor, incluzând biopsia │ 1.8146│ 6.43│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 346│ 8 │ C │ I1251│Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu CC catastrofale sau severe │ 2.1422│ 8.16│ 1│ 33│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 347│ 8 │ C │ I1252│Proceduri la nivelul tesuturilor moi fără CC catastrofale sau severe │ 0.6868│ 5.62│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 348│ 8 │ C │ I1261│Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv cu CC │ 2.4699│ 6.88│ 1│ 26│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 349│ 8 │ C │ I1262│Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv fără CC │ 0.7435│ 5.25│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 350│ 8 │ C │ I1270│Reconstructie sau revizie a genunchiului │ 1.0711│ 4.46│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 351│ 8 │ C │ I1280│Proceduri la nivelul mainii │ 0.5545│ 4.58│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 352│ 8 │ M │ I3010│Fracturi ale diafizei femurale │ 1.7579│ 5.70│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 353│ 8 │ M │ I3020│Fracturi ale extremitatii distale femurale │ 1.3483│ 5.86│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 354│ 8 │ M │ I3030│Entorse, luxatii şi dislocari ale soldului, pelvisului şi coapsei │ 0.5356│ 6.18│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 355│ 8 │ M │ I3041│Osteomielita cu CC │ 2.0162│ 9.78│ 1│ 39│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 356│ 8 │ M │ I3042│Osteomielita fără CC │ 0.7120│ 7.50│ 1│ 30│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 357│ 8 │ M │ I3051│Stare maligna a tesutului conjunctiv, incluzând fractura patologica cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 1.3609│ 6.78│ 1│ 26│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 358│ 8 │ M │ I3052│Stare maligna a tesutului conjunctiv, incluzând fractura patologica │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără CC catastrofale sau severe │ 0.5671│ 5.04│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 359│ 8 │ M │ I3061│Tulburari inflamatorii musculoscheletale cu CC catastrofale sau severe │ 2.2178│ 6.50│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 360│ 8 │ M │ I3062│Tulburari inflamatorii musculoscheletale fără CC catastrofale sau severe│ 0.4221│ 5.41│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 361│ 8 │ M │ I3071│Artrita septica cu CC catastrofale sau severe │ 2.3564│ 8.33│ 2│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 362│ 8 │ M │ I3072│Artrita septica fără CC catastrofale sau severe │ 0.7939│ 6.45│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 363│ 8 │ M │ I3081│Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC │ 1.3294│ 6.78│ 2│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 364│ 8 │ M │ I3082│Tulburari nechirurgicale ale coloanei fără CC │ 0.6049│ 5.75│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 365│ 8 │ M │ I3083│Tulburari nechirurgicale ale coloanei, de zi │ 0.1890│ 0.00│ 1│ 1│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 366│ 8 │ M │ I3091│Boli ale oaselor şi atropatii specifice vârsta >74 cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 1.5626│ 7.24│ 2│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 367│ 8 │ M │ I3092│Boli ale oaselor şi atropatii specifice vârsta >74 sau cu (CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe) │ 0.5923│ 6.47│ 2│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 368│ 8 │ M │ I3093│Boli ale oaselor şi atropatii specifice vârsta <75 fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 0.2898│ 5.31│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 369│ 8 │ M │ I3100│Artropatii nespecifice │ 0.5482│ 6.47│ 2│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 370│ 8 │ M │ I3111│Alte tulburari musculotendinoase vârsta >69 cu CC │ 0.8695│ 7.84│ 2│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 371│ 8 │ M │ I3112│Alte tulburari musculotendinoase vârsta >69 sau cu CC │ 0.4032│ 6.00│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 372│ 8 │ M │ I3113│Alte tulburari musculotendinoase vârsta <70 fără CC │ 0.2646│ 5.08│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 373│ 8 │ M │ I3121│Tulburari musculotendinoase specifice vârsta >79 sau cu (CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe) │ 1.2034│ 7.58│ 2│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 374│ 8 │ M │ I3122│Tulburari musculotendinoase specifice vârsta <80 fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 0.3339│ 5.67│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 375│ 8 │ M │ I3131│Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor │ │ │ │ ││ │ │ │ │musculoscheletale vârsta >59 cu CC catastrofale sau severe │ 1.7768│ 9.93│ 1│ 41│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 376│ 8 │ M │ I3132│Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor │ │ │ │ ││ │ │ │ │musculoscheletale vârsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) │ 0.6427│ 7.17│ 1│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 377│ 8 │ M │ I3133│Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor │ │ │ │ ││ │ │ │ │musculoscheletale vârsta <60 fără CC catastrofale sau severe │ 0.3465│ 4.73│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 378│ 8 │ M │ I3141│Leziuni ale antebratului, pumnului, mainii sau piciorului vârsta >74 │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu CC │ 1.1026│ 4.44│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 379│ 8 │ M │ I3142│Leziuni ale antebratului, pumnului, mainii sau piciorului vârsta >74 │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau cu CC │ 0.4284│ 3.56│ 1│ 10│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 380│ 8 │ M │ I3143│Leziuni ale antebratului, pumnului, mainii sau piciorului vârsta <75 │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără CC │ 0.2835│ 3.05│ 1│ 8│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 381│ 8 │ M │ I3151│Leziuni ale umarului, bratului, cotului, genunchiului, gambei │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau gleznei, vârsta >64 cu CC │ 1.3861│ 4.81│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 382│ 8 │ M │ I3152│Leziuni ale umarului, bratului, cotului, genunchiului, gambei │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau gleznei vârsta >64 sau cu CC │ 0.5860│ 4.21│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 383│ 8 │ M │ I3153│Leziuni ale umarului, bratului, cotului, genunchiului, gambei │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau gleznei, vârsta <65 fără CC │ 0.2961│ 3.60│ 1│ 11│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 384│ 8 │ M │ I3161│Alte tulburari musculoscheletale vârsta >69 cu CC │ 1.1467│ 7.92│ 1│ 31│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 385│ 8 │ M │ I3162│Alte tulburari musculoscheletale vârsta >69 sau cu CC │ 0.4788│ 6.09│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 386│ 8 │ M │ I3163│Alte tulburari musculoscheletale vârsta <70 fără CC │ 0.2583│ 4.35│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 387│ 8 │ M │ I3171│Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau severe │ 2.0477│ 8.48│ 1│ 31│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 388│ 8 │ M │ I3172│Fracturi ale pelvisului fără CC catastrofale sau severe │ 0.9262│ 6.61│ 1│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 389│ 8 │ M │ I3181│Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale sau severe │ 1.2979│ 7.28│ 1│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 390│ 8 │ M │ I3182│Fracturi ale colului femural fără CC catastrofale sau severe │ 0.4284│ 5.56│ 1│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 391│ 9 │ C │ J1010│Transfer de tesut microvascular pentru piele, tesut subcutanat şi │ │ │ │ ││ │ │ │ │tulburari ale sanului │ 4.8137│ 13.61│ 2│ 44│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 392│ 9 │ C │ J1021│Proceduri majore pentru afecţiuni maligne ale sanului │ 1.2097│ 10.71│ 3│ 31│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 393│ 9 │ C │ J1022│Proceduri majore pentru afecţiuni nemaligne ale sanului │ 0.9829│ 5.81│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 394│ 9 │ C │ J1031│Proceduri minore pentru afecţiuni maligne ale sanului │ 0.5482│ 4.80│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 395│ 9 │ C │ J1032│Proceduri minore pentru afecţiuni nemaligne ale sanului │ 0.3780│ 4.61│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 396│ 9 │ C │ J1041│Alta grefa a pielii şi/sau proceduri de debridare cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 2.0918│ 7.96│ 1│ 30│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 397│ 9 │ C │ J1042│Alta grefa a pielii şi/sau proceduri de debridare fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 0.6112│ 4.86│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 398│ 9 │ C │ J1050│Proceduri perianale şi pilonidale │ 0.4978│ 4.70│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 399│ 9 │ C │ J1060│Proceduri în sala de operaţii ale pielii, tesutului subcutanat şi │ │ │ │ ││ │ │ │ │chirugie plastica la nivelul sanului │ 0.4473│ 5.08│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 400│ 9 │ C │ J1070│Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat şi sanului │ 0.2709│ 4.41│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 401│ 9 │ C │ J1081│Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita cu CC catastrofale │ 4.7444│ 12.84│ 2│ 41│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 402│ 9 │ C │ J1082│Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fără CC catastrofale│ │ │ │ ││ │ │ │ │cu grefa de piele/lambou de reparare │ 2.6148│ 19.41│ 3│ 74│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 403│ 9 │ C │ J1083│Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fără CC catastrofale│ │ │ │ ││ │ │ │ │fără grefa de piele/lambou de reparare │ 1.7768│ 9.18│ 2│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 404│ 9 │ C │ J1091│Proceduri ale membrele inferioare fără ulcer/celulita cu grefa de piele │ │ │ │ ││ │ │ │ │(CC catastrofale sau severe) │ 2.4194│ 11.48│ 2│ 40│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 405│ 9 │ C │ J1092│Proceduri ale membrele inferioare fără ulcer/celulita fără (grefa de │ │ │ │ ││ │ │ │ │piele şi (CC catastrofale sau severe) │ 0.8947│ 7.01│ 1│ 28│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 406│ 9 │ C │ J1100│Reaconstructii majore ale sanului │ 3.5347│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 407│ 9 │ M │ J3011│Ulceratii ale pielii │ 1.4491│ 8.92│ 2│ 26│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 408│ 9 │ M │ J3012│Ulceratie ale pielii, de zi │ 0.1260│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 409│ 9 │ M │ J3021│Tulburari maligne ale sanului (vârsta >69 cu CC) sau cu (CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe) │ 0.6742│ 5.76│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 410│ 9 │ M │ J3022│Tulburari maligne ale sanului (vârsta >69 fără CC) sau fără │ │ │ │ ││ │ │ │ │(CC catastrofale sau severe) │ 0.2394│ 4.10│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 411│ 9 │ M │ J3030│Tulburari nemaligne ale sanului │ 0.2772│ 4.36│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 412│ 9 │ M │ J3041│Celulita vârsta >59 cu CC catastrofale sau severe │ 1.3420│ 8.92│ 2│ 25│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 413│ 9 │ M │ J3042│Celulita (vârsta >59 fără CC catastrofale sau severe ) sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │vârsta <60 │ 0.5608│ 6.24│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 414│ 9 │ M │ J3051│Trauma a pielii, tesutului subcutanat şi sanului vârsta >69 │ 0.5545│ 5.27│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 415│ 9 │ M │ J3052│Trauma a pielii, tesutului subcutanat şi sanului vârsta <70 │ 0.2709│ 3.70│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 416│ 9 │ M │ J3061│Tulburari minore ale pielii │ 0.5923│ 4.85│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 417│ 9 │ M │ J3062│Tulburari minore ale pielii, de zi │ 0.1575│ 0.00│ 1│ 1│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 418│ 9 │ M │ J3071│Tulburari majore ale pielii │ 0.9199│ 6.23│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 419│ 9 │ M │ J3072│Tulburari majore ale pielii, de zi │ 0.0882│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 420│ 10 │ C │ K1010│Proceduri ale piciorului diabetic │ 3.7867│ 10.84│ 2│ 37│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 421│ 10 │ C │ K1020│Proceduri la nivel de hipofiza │ 2.7849│ 13.74│ 5│ 33│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 422│ 10 │ C │ K1030│Proceduri la nivelul suprarenalelor │ 2.6085│ 12.31│ 3│ 34│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 423│ 10 │ C │ K1040│Proceduri majore pentru obezitate │ 1.5689│ 5.53│ 2│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 424│ 10 │ C │ K1050│Proceduri la nivelul paratiroidelor │ 1.2664│ 6.18│ 1│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 425│ 10 │ C │ K1060│Proceduri la nivelul tiroidei │ 1.1152│ 5.56│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 426│ 10 │ C │ K1070│Proceduri privind obezitatea │ 1.3357│ 7.92│ 1│ 36│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 427│ 10 │ C │ K1080│Proceduri privind tiroglosul │ 0.6616│ 6.46│ 2│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 428│ 10 │ C │ K1090│Alte proceduri în sala de operaţii la nivel endocrin, nutritional │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi metabolic │ 2.7849│ 4.92│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 429│ 10 │ A │ K2010│Proceduri endoscopice sau investigative pentru tulburari metabolice │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără CC │ 0.3843│ 5.87│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 430│ 10 │ M │ K3011│Diabet cu CC catastrofale sau severe │ 1.2790│ 6.80│ 2│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 431│ 10 │ M │ K3012│Diabet fără CC catastrofale sau severe │ 0.5734│ 5.90│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 432│ 10 │ M │ K3020│Perturbare nutritionala severa │ 2.3060│ 5.82│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 433│ 10 │ M │ K3031│Diverse tulburari metabolice cu CC catastrofal │ 1.5185│ 5.30│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 434│ 10 │ M │ K3032│Diverse tulburari metabolice vârsta >74 sau cu CC severe │ 0.7246│ 4.69│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 435│ 10 │ M │ K3033│Diverse tulburari metabolice vârsta <75 fără CC catastrofale sau severe │ 0.3843│ 4.18│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 436│ 10 │ M │ K3040│Erori innascute de metabolism │ 0.4158│ 4.79│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 437│ 10 │ M │ K3051│Tulburari endocrine cu CC catastrofale sau severe │ 1.4239│ 5.30│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 438│ 10 │ M │ K3052│Tulburari endocrine fără CC catastrofale sau severe │ 0.4851│ 4.78│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 439│ 11 │ C │ L1011│Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru dializa cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 4.0576│ 14.78│ 0 │ 104│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 440│ 11 │ C │ L1012│Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru dializa fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 1.1971│ - │ - │ -│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 441│ 11 │ C │ L1021│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ │ │ │ ││ │ │ │ │tumori cu CC catastrofale sau severe │ 4.1332│ 16.16│ 4 │ 47│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 442│ 11 │ C │ L1022│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ │ │ │ ││ │ │ │ │tumori fără CC catastrofale sau severe │ 2.7345│ 13.77│ 4│ 38│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 443│ 11 │ C │ L1031│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ │ │ │ ││ │ │ │ │tumori benigne cu CC catastrofale │ 3.6229│ 13.18│ 2│ 48│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 444│ 11 │ C │ L1032│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ │ │ │ ││ │ │ │ │tumori benigne cu CC severe sau moderate │ 1.8461│ 9.92│ 2 │ 35│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 445│ 11 │ C │ L1033│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ │ │ │ ││ │ │ │ │tumori benigne fără CC │ 1.2790│ 8.66│ 1│ 31│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 446│ 11 │ C │ L1041│Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale sau severe │ 2.2241│ 10.44│ 3│ 25│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 447│ 11 │ C │ L1042│Prostatectomie transuretrala fără CC catastrofale sau severe │ 0.8821│ 9.17│ 3│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 448│ 11 │ C │ L1051│Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC catastrofale sau severe │ 1.9847│ 10.36│ 2│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 449│ 11 │ C │ L1052│Proceduri minore ale vezicii urinare fără CC catastrofale sau severe │ 0.6364│ 8.04│ 1│ 27│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 450│ 11 │ C │ L1061│Proceduri transuretrale cu excepţia prostatectomiei cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 1.2790│ 7.70│ 2│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 451│ 11 │ C │ L1062│Proceduri transuretrale cu excepţia prostatectomiei fără CC catastrofale│ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 0.5230│ 6.55│ 2│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 452│ 11 │ C │ L1071│Proceduri ale uretrei cu CC │ 0.8569│ 6.51│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 453│ 11 │ C │ L1072│Proceduri ale uretrei fără CC │ 0.5419│ 5.80│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 454│ 11 │ C │ L1081│Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului şi tractului urinar cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofal │ 4.9460│ 9.93│ 1│ 53│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 455│ 11 │ C │ L1082│Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului şi tractului urinar cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC severe │ 2.1233│ 6.68│ 1│ 30│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 456│ 11 │ C │ L1083│Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului şi tractului urinar │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără CC catastrofale sau severe │ 1.0459│ 4.59│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 457│ 11 │ A │ L2010│Ureteroscopie │ 0.6238│ 5.57│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 458│ 11 │ A │ L2020│Cistouretroscopie, de zi │ 0.2016│ - │ - │ -│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 459│ 11 │ A │ L2030│Litotripsie extracorporeala pentru litiaza urinara │ 0.3969│ 4.89│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 460│ 11 │ M │ L3011│Insuficienta renala cu CC catastrofale │ 2.2556│ 8.24│ 1│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 461│ 11 │ M │ L3012│Insuficienta renala cu CC severe │ 1.2160│ 6.98│ 1│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 462│ 11 │ M │ L3013│Insuficienta renala fără CC catastrofale sau severe │ 0.6364│ 6.05│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 463│ 11 │ M │ L3020│Admitere pentru dializa renala │ 0.0945│ - │ - │ -│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 464│ 11 │ M │ L3031│Tumori ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale sau severe│ 1.2601│ 6.32│ 1│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 465│ 11 │ M │ L3032│Tumori ale rinichiului şi tractului urinar fără CC catastrofal sau sever│ 0.6112│ 4.57│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 466│ 11 │ M │ L3041│Infectii ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale │ 1.6445│ 7.80│ 2│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 467│ 11 │ M │ L3042│Infectii ale rinichiului şi tractului urinar vârsta >69 sau cu CC severe│ 0.7435│ 5.77│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 468│ 11 │ M │ L3043│Infectii ale rinichiului şi tractului urinar vârsta <70 fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.4284│ 5.64│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 469│ 11 │ M │ L3050│Pietre şi obstructie urinara │ 0.3276│ 4.87│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 470│ 11 │ M │ L3061│Semne şi simptome ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 0.9262│ 5.56│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 471│ 11 │ M │ L3062│Semne şi simptome ale rinichiului şi tractului urinar fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.3339│ 4.73│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 472│ 11 │ M │ L3070│Strictura uretrala │ 0.3528│ 5.12│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 473│ 11 │ M │ L3081│Alte diagnostice la nivelul rinichiului şi tractului urinar cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale │ 2.0603│ 7.08│ 1│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 474│ 11 │ M │ L3082│Alte diagnostice la nivelul rinichiului şi tractului urinar cu CC severe│ 0.8947│ 4.12│ 0│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 475│ 11 │ M │ L3083│Alte diagnostice la nivelul rinichiului şi tractului urinar fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.3087│ 5.13│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 476│ 12 │ C │ M1010│Proceduri majore pelvine la barbat │ 2.7723│ 16.5│ 6│ 36│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 477│ 12 │ C │ M1021│Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale sau severe │ 1.6823│ 9.82│ 4│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 478│ 12 │ C │ M1022│Prostatectomie transuretrala fără CC catastrofale sau severe │ 0.8695│ 8.45│ 3│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 479│ 12 │ C │ M1031│Proceduri la nivelul penisului cu CC │ 1.0963│ 4.32│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 480│ 12 │ C │ M1032│Proceduri la nivelul penisului fără CC │ 0.5734│ 4.11│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 481│ 12 │ C │ M1041│Proceduri la nivelul testiculelor cu CC │ 1.0711│ 7.14│ 2│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 482│ 12 │ C │ M1042│Proceduri la nivelul testiculelor fără CC │ 0.4410│ 4.88│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 483│ 12 │ C │ M1050│Circumcizie │ 0.3213│ 3.22│ 1│ 9│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 484│ 12 │ C │ M1061│Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin │ │ │ │ ││ │ │ │ │pentru starea maligna │ 1.9217│ 6.82│ 1│ 28│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 485│ 12 │ C │ M1062│Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin │ │ │ │ ││ │ │ │ │exceptand cele pentru starea maligna │ 0.6049│ 6.66│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 486│ 12 │ A │ M2010│Cistouretroscopie fără CC │ 0.1890│ 4.77│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 487│ 12 │ M │ M3011│Stare maligna a sistemului reproductiv masculin cu CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe │ 1.0081│ 5.78│ 1│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 488│ 12 │ M │ M3012│Stare maligna a sistemului reproductiv masculin fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 0.3465│ 4.27│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 489│ 12 │ M │ M3021│Hipertrofie prostatica benigna cu CC catastrofale sau severe │ 1.0837│ 5.64│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 490│ 12 │ M │ M3022│Hipertrofie prostatica benigna fără CC catastrofale sau severe │ 0.2835│ 4.73│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 491│ 12 │ M │ M3031│Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin cu CC │ 0.7687│ 5.65│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 492│ 12 │ M │ M3032│Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin fără CC │ 0.3402│ 4.62│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 493│ 12 │ M │ M3040│Sterilizare, barbati │ 0.2646│ - │ - │ -│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 494│ 12 │ M │ M3050│Alte diagnostice ale sistemului reproductiv masculin │ 0.2520│ 4.17│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 495│ 13 │ C │ N1010│Eviscerare a pelvisului şi vulvectomie radicala │ 3.3456│ 12.74│ 3│ 34│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 496│ 13 │ C │ N1021│Proceduri uterine şi ale anexelor pentru stare maligna ovariana sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │a anexelor cu CC │ 3.0243│ 11.70│ 4│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 497│ 13 │ C │ N1022│Proceduri uterine şi ale anexelor pentru stare maligna ovariana sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │a anexelor fără CC │ 1.6949│ 8.86│ 3│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 498│ 13 │ C │ N1031│Proceduri uterine şi ale anexelor pentru stare maligna non-ovariana │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau a anexelor cu CC │ 2.5833│ 9.52│ 2│ 34│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 499│ 13 │ C │ N1032│Proceduri uterine şi ale anexelor pentru stare maligna non-ovariana │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau a anexelor fără CC │ 1.5878│ 7.85│ 1│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 500│ 13 │ C │ N1040│Histerectomie pentru stare nemaligna │ 1.1719│ 9.73│ 4│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 501│ 13 │ C │ N1051│Ovariectomie şi proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 1.9784│ 9.01│ 3│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 502│ 13 │ C │ N1052│Ovariectomie şi proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fără │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 0.9955│ 7.80│ 3│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 503│ 13 │ C │ N1060│Proceduri de reconstructie ale sistemului reproductiv feminin │ 0.9514│ 8.30│ 3│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 504│ 13 │ C │ N1070│Alte proceduri la nivel uterin şi anexe pentru stare nemaligna │ 0.5104│ 4.05│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 505│ 13 │ C │ N1080│Proceduri endoscopice pentru sistemul reproductiv feminin │ 0.4536│ 4.31│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 506│ 13 │ C │ N1090│Conizatie, proceduri la nivelul vaginului, colului uterin şi vulvei │ 0.3087│ 4.06│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 507│ 13 │ C │ N1110│Chiuretaj diagnostic şi histeroscopie diagnostica │ 0.2898│ 2.96│ 1│ 8│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 508│ 13 │ C │ N1111│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului reproductiv feminin │ │ │ │ ││ │ │ │ │vârsta >64 cu stare maligna sau cu CC │ 2.8668│ 4.68│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 509│ 13 │ C │ N1112│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului reproductiv feminin │ │ │ │ ││ │ │ │ │vârsta <65 fără neoplasm fără CC │ 0.3717│ 3.28│ 1│ 8│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 510│ 13 │ A │ N2010│Vaginoscopie/Colposcopie de zi, pentru afecţiuni ale sistemului │ │ │ │ ││ │ │ │ │reproductiv feminin │ 0.1890│ - │ - │ -│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 511│ 13 │ M │ N3011│Stare maligna a sistemului reproductiv feminin cu CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe │ 1.0963│ 7.03│ 1│ 28│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 512│ 13 │ M │ N3012│Stare maligna a sistemului reproductiv feminin fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 0.5797│ 5.33│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 513│ 13 │ M │ N3020│Infectii, sistem reproductiv feminin │ 0.3969│ 4.49│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 514│ 13 │ M │ N3031│Tulburari menstruale şi alte tulburari ale sistemului genital feminin │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu CC │ 0.4347│ 4.50│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 515│ 13 │ M │ N3032│Tulburari menstruale şi alte tulburari ale sistemului genital feminin │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără CC │ 0.1827│ 3.54│ 1│ 10│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 516│ 14 │ C │ O1011│Nastere prin cezariana cu CC catastrofale │ 2.3123│ 9.03│ 2│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 517│ 14 │ C │ O1012│Nastere prin cezariana cu CC sever │ 1.5752│ 7.53│ 2│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 518│ 14 │ C │ O1013│Nastere prin cezariana fără CC catastrofale sau severe │ 1.2223│ 6.48│ 2│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 519│ 14 │ C │ O1021│Nastere vaginala cu proceduri în sala de operaţii cu CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 1.2412│ 5.82│ 2│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 520│ 14 │ C │ O1022│Nastere vaginala cu proceduri în sala de operaţii fără CC catastrofale │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau severe │ 0.9388│ 5.26│ 2│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 521│ 14 │ C │ O1030│Sarcina ectopica │ 0.8128│ 6.34│ 2│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 522│ 14 │ C │ O1040│Postpartum şi post avort cu proceduri în sala de operaţii │ 0.5860│ 3.48│ 1│ 10│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 523│ 14 │ C │ O1050│Avort cu proceduri în sala de operaţii │ 0.2835│ 2.85│ 1│ 7│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 524│ 14 │ A │ O2010│Vaginoscopie/Colposcopie de zi, pentru sarcină, naştere sau lăuzie │ 0.1890│ - │ - │ -│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 525│ 14 │ M │ O3011│Nastere vaginala cu CC catastrofale sau severe │ 1.0270│ 6.00│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 526│ 14 │ M │ O3012│Nastere vaginala fără CC catastrofale sau severe │ 0.7309│ 4.89│ 2│ 11│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 527│ 14 │ M │ O3013│Nastere vaginala singulara fără complicatii fără alte afecţiuni │ 0.6238│ 4.83│ 2│ 11│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 528│ 14 │ M │ O3020│Postpartum şi post avort cu proceduri în sala de operaţii │ 0.3402│ 5.77│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 529│ 14 │ M │ O3030│Avort fără proceduri în sala de operaţii │ 0.2394│ 3.06│ 1│ 9│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 530│ 14 │ M │ O3041│Travaliu fals înainte de 37 saptamani sau cu CC catastrofale │ 0.3276│ 4.11│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 531│ 14 │ M │ O3042│Travaliu fals după 37 saptamani fără CC catastrofale │ 0.1449│ 3.74│ 1│ 11│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 532│ 14 │ M │ O3051│Internare prenatala şi pentru alte probleme obstetrice │ 0.3654│ 4.44│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 533│ 14 │ M │ O3052│Internare prenatala şi pentru alte probleme obstetrice, de zi │ 0.0945│ 0.00│ 1│ 1│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 534│ 15 │ C │ P1010│Nou-nascut externat ca deces sau transfer, la interval <5 zile de │ │ │ │ ││ │ │ │ │internare, cu proceduri semnificative în sala de operaţii │ 0.7561│ 1.72│ 1│ 5│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 535│ 15 │ C │ P1020│Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nou-nascuti │ 15.7327│ - │ - │ -│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 536│ 15 │ C │ P1030│Nou-nascut, greutate la internare 1000-1499 g cu procedura semnificativa│ │ │ │ ││ │ │ │ │în sala de operaţii │ 12.4375│ 23.23│ 1│ 130│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 537│ 15 │ C │ P1040│Nou-nascut, greutate la internare 1500-1999 g cu procedura semnificativa│ │ │ │ ││ │ │ │ │în sala de operaţii │ 9.9109│ 20.15│ 2│ 101│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 538│ 15 │ C │ P1050│Nou-nascut, greutate la internare 2000-2499 g cu procedura semnificativa│ │ │ │ ││ │ │ │ │în sala de operaţii │ 6.4140│ 13.78│ 2│ 53│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 539│ 15 │ C │ P1061│Nou-nascut, greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa │ │ │ │ ││ │ │ │ │în sala de operaţii, cu probleme multiple majore │ 10.1629│ 25.60│ 3│ 97│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 540│ 15 │ C │ P1062│Nou-nascut, greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa │ │ │ │ ││ │ │ │ │în sala de operaţii, fără probleme multiple majore │ 3.2700│ 5.31│ 2│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 541│ 15 │ M │ P3011│Nou-nascut externat ca deces sau transfer, la interval <5 zile de │ │ │ │ ││ │ │ │ │internare, fără procedura semnificativa în sala de operaţii, cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │diagnostic neonatal │ 0.2709│ 1.58│ 1│ 5│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 542│ 15 │ M │ P3012│Nou-nascut sau sugar subponderal, externat ca deces sau transfer, la │ │ │ │ ││ │ │ │ │interval <5zile de la internare, fără procedura semnificativa în sala │ │ │ │ ││ │ │ │ │de operaţii, fără diagnostic neonatal │ 0.4536│ 1.33│ 1│ 4│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 543│ 15 │ M │ P3020│Nou-nascut, greutate la internare < 750 g │ 22.6886│ 14.47│ 1│ 55│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 544│ 15 │ M │ P3030│Nou-nascut, greutate la internare 750-999 g │ 15.7579│ 22.90│ 1│ 125│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 545│ 15 │ M │ P3040│Nou-nascut, greutate la internare 1000-1249 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii │ 6.0801│ 22.25│ 1│ 120│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 546│ 15 │ M │ P3050│Nou-nascut, greutate la internare 1250-1499 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii │ 4.5113│ 21.78│ 1│ 121│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 547│ 15 │ M │ P3061│Nou-nascut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, cu probleme multiple majore │ 4.6751│ 21.50│ 3│ 84│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 548│ 15 │ M │ P3062│Nou-nascut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, cu probleme majore │ 3.1944│ 16.55│ 2│ 75│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 549│ 15 │ M │ P3063│Nou-nascut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, cu alte probleme │ 2.3312│ 16.26│ 2│ 64│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 550│ 15 │ M │ P3064│Nou-nascut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, fără probleme │ 2.1296│ 15.66│ 2│ 71│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 551│ 15 │ M │ P3071│Nou-nascut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, cu probleme multiple majore │ 2.5581│ 12.85│ 2│ 46│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 552│ 15 │ M │ P3072│Nou-nascut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, cu probleme majore │ 2.0918│ 9.73│ 2│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 553│ 15 │ M │ P3073│Nou-nascut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, cu alte probleme │ 1.4176│ 8.61│ 2│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 554│ 15 │ M │ P3074│Nou-nascut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, fără probleme │ 0.6301│ 7.03│ 2│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 555│ 15 │ M │ P3081│Nou-nascut, greutate la internare > 2499 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, cu probleme multiple majore │ 2.2934│ 9.66│ 2│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 556│ 15 │ M │ P3082│Nou-nascut, greutate la internare > 2499 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, cu probleme majore │ 1.3042│ 6.15│ 2│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 557│ 15 │ M │ P3083│Nou-nascut, greutate la internare > 2499 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, cu alte probleme │ 0.7309│ 4.69│ 2│ 10│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 558│ 15 │ M │ P3084│Nou-nascut, greutate la internare > 2499 g fără procedura │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificativa în sala de operaţii, fără probleme │ 0.3150│ 4.28│ 2│ 8│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 559│ 16 │ C │ Q1010│Splenectomie │ 2.3753│ 13.12│ 3│ 35│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 560│ 16 │ C │ Q1021│Alte proceduri în sala de operaţii ale sangelui şi organelor │ │ │ │ ││ │ │ │ │hematopoietice cu CC catastrofale sau severe │ 3.3582│ 6.51│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 561│ 16 │ C │ Q1022│Alte proceduri în sala de operaţii ale sangelui şi organelor │ │ │ │ ││ │ │ │ │hematopoietice fără CC catastrofale sau severe │ 0.6175│ 4.79│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 562│ 16 │ M │ Q3011│Tulburari reticuloendoteliale şi de imunitate cu CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe │ 1.5563│ 5.38│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 563│ 16 │ M │ Q3012│Tulburari reticuloendoteliale şi de imunitate fără CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe cu stare maligna │ 0.7120│ 5.43│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 564│ 16 │ M │ Q3013│Tulburari reticuloendoteliale şi de imunitate fără CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe fără stare maligna │ 0.2331│ 4.88│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 565│ 16 │ M │ Q3021│ Tulburari ale globulelor rosii cu CC catastrofale │ 1.3168│ 7.27│ 1│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 566│ 16 │ M │ Q3022│Tulburari ale globulelor rosii cu CC severe │ 0.6490│ 6.30│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 567│ 16 │ M │ Q3023│Tulburari ale globulelor rosii fără CC catastrofale sau severe │ 0.2268│ 5.31│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 568│ 16 │ M │ Q3030│Anomalii de coagulare │ 0.3969│ 5.37│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 569│ 17 │ C │ R1011│Limfom şi leucemie cu proceduri majore în sala de operaţii, cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 6.3195│ 13.30│ 2│ 50│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 570│ 17 │ C │ R1012│Limfom şi leucemie cu proceduri majore în sala de operaţii, fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 2.0162│ 7.27│ 1│ 26│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 571│ 17 │ C │ R1021│Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore în sala de operaţii, cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 3.3960│ 10.83│ 1│ 49│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 572│ 17 │ C │ R1022│Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore în sala de operaţii, fără │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 1.8398│ 6.80│ 1│ 34│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 573│ 17 │ C │ R1031│ Limfom şi leucemie cu alte proceduri în sala de operaţii cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 4.8767│ 10.81│ 1│ 55│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 574│ 17 │ C │ R1032│ Limfom şi leucemie cu alte proceduri în sala de operaţii fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.9892│ 7.04│ 1│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 575│ 17 │ C │ R1041│Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri în sala de operaţii cu CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 1.5248│ 5.19│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 576│ 17 │ C │ R1042│Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri în sala de operaţii fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.7120│ 4.92│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 577│ 17 │ M │ R3011│Leucemie acuta cu CC catastrofale │ 5.3870│ 15.40│ 1│ 78│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 578│ 17 │ M │ R3012│Leucemie acuta cu CC severe │ 1.0648│ 9.26│ 1│ 44│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 579│ 17 │ M │ R3013│Leucemie acuta fără CC catastrofale sau severe │ 0.6112│ 4.87│ 0│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 580│ 17 │ M │ R3021│Limfom şi leucemie non-acuta cu CC catastrofale │ 3.0936│ 7.31│ 1│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 581│ 17 │ M │ R3022│Limfom şi leucemie non-acuta fără CC catastrofale │ 1.0207│ 4.30│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 582│ 17 │ M │ R3023│Limfom şi leucemie non-acuta, de zi │ 0.1323│ 0.00│ 1│ 1│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 583│ 17 │ M │ R3031│Alte tulburari neoplazice cu CC │ 1.1656│ 5.98│ 1│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 584│ 17 │ M │ R3032│Alte tulburari neoplazice fără CC │ 0.4914│ 4.60│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 585│ 17 │ M │ R3040│Chimioterapie │ 0.1512│ 4.41│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 586│ 17 │ M │ R3050│Radioterapie │ 0.4095│ 4.31│ 2│ 8│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 587│ 18 │ M │ S3010│HIV, de zi │ 0.1890│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 588│ 18 │ M │ S3021│Boli conexe HIV cu CC catastrofale │ 5.4627│ 8.26│ 1│ 33│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 589│ 18 │ M │ S3022│Boli conexe HIV cu CC severe │ 2.4320│ 6.34│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 590│ 18 │ M │ S3023│Boli conexe HIV fără CC catastrofale sau severe │ 1.5941│ 4.90│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 591│ 18 │ C │ T1011│Proceduri în sala de operaţii pentru boli infectioase şi parazitare cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC catastrofale │ 5.6769│ 11.75│ 1│ 51│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 592│ 18 │ C │ T1012│Proceduri în sala de operaţii pentru boli infectioase şi parazitare cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │CC severe sau moderate │ 2.4888│ 7.19│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 593│ 18 │ C │ T1013│Proceduri în sala de operaţii pentru boli infectioase şi parazitare │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără CC │ 1.3231│ 6.05│ 1│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 594│ 18 │ M │ T3011│Septicemie cu CC catastrofale sau severe │ 1.7327│ 8.85│ 1│ 33│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 595│ 18 │ M │ T3012│Septicemie fără CC catastrofale sau severe │ 0.8254│ 6.56│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 596│ 18 │ M │ T3021│Infectii postoperatorii şi posttraumatice vârsta > 54 sau cu (CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe) │ 0.9514│ 8.64│ 2│ 29│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 597│ 18 │ M │ T3022│Infectii postoperatorii şi posttraumatice vârsta < 55 fără CC │ │ │ │ ││ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.5545│ 6.50│ 1│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 598│ 18 │ M │ T3031│Febra de origine necunoscuta cu CC │ 0.8443│ 5.25│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 599│ 18 │ M │ T3032│Febra de origine necunoscuta fără CC │ 0.3969│ 4.38│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 600│ 18 │ M │ T3041│Boala virala vârsta >59 sau cu CC │ 0.5734│ 6.26│ 2│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 601│ 18 │ M │ T3042│Boala virala vârsta <60 fără CC │ 0.3087│ 5.01│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 602│ 18 │ M │ T3051│Alte boli infectioase sau parazitare cu CC catastrofale sau severe │ 1.8146│ 6.28│ 2│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 603│ 18 │ M │ T3052│Alte boli infectioase sau parazitare fără CC catastrofale sau severe │ 0.5608│ 5.62│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 604│ 19 │ A │ U2010│Tratament al sănătăţii mentale, de zi, cu terapie electroconvulsiva │ │ │ │ ││ │ │ │ │(ECT) │ 0.1197│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 605│ 19 │ M │ U3010│Tratament al sănătăţii mentale, de zi, fără terapie electroconvulsiva │ │ │ │ ││ │ │ │ │(ECT) │ 0.1134│ 0.00│ 1│ 1│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 606│ 19 │ M │ U3021│Tulburari schizofrenice cu statut legal al sănătăţii mentale │ 2.3942│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 607│ 19 │ M │ U3022│Tulburari schizofrenice fără statut legal al sănătăţii mentale │ 1.3168│ 14.06│ 2│ 52│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 608│ 19 │ M │ U3031│Paranoia şi tulburare psihica acuta cu CC catastrofale/sever sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu statut legal al sănătăţii mentale │ 1.9280│ 10.96│ 2│ 38│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 609│ 19 │ M │ U3032│Paranoia şi tulburare psihica acuta fără CC catastrofale/sever │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără statut legal al sănătăţii mentale │ 0.9325│ 10.65│ 2│ 40│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 610│ 19 │ M │ U3041│Tulburari afective majore vârsta > 69 sau cu (CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe ) │ 2.2367│ 11.23│ 3│ 34│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 611│ 19 │ M │ U3042│Tulburari afective majore vârsta < 70 fără CC catastrofale sau severe │ 1.4996│ 11.08│ 3│ 33│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 612│ 19 │ M │ U3050│Alte tulburari afective şi somatoforme │ 0.8695│ 8.34│ 2│ 27│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 613│ 19 │ M │ U3060│Tulburari de anxietate │ 0.6553│ 6.54│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 614│ 19 │ M │ U3070│Supralimentatie şi tulburari obsesiv-compulsive │ 3.3204│ 5.36│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 615│ 19 │ M │ U3080│Tulburari de personalitate şi reactii acute │ 0.8002│ 8.54│ 1│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 616│ 19 │ M │ U3090│Tulburari mentale în copilarie │ 1.6634│ 4.93│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 617│ 20 │ M │ V3011│Intoxicatie cu alcool şi sevraj cu CC │ 0.5545│ 9.37│ 1│ 41│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 618│ 20 │ M │ V3012│Intoxicatie cu alcool şi sevraj fără CC │ 0.2457│ 7.70│ 1│ 31│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 619│ 20 │ M │ V3020│Intoxicatii medicamentoase şi sevraj │ 0.7309│ 7.67│ 1│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 620│ 20 │ M │ V3031│Tulburare şi dependenta datorita consumului de alcool │ 0.6805│ 8.63│ 1│ 34│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 621│ 20 │ M │ V3032│Tulburare şi dependenta datorita consumului de alcool, de zi │ 0.0882│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 622│ 20 │ M │ V3041│Tulburare şi dependenta datorita consumului de opiacee │ 0.3843│ 4.65│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 623│ 20 │ M │ V3042│Tulburare şi dependenta datorita consumului de opiacee, pacient │ │ │ │ ││ │ │ │ │plecat împotriva avizului medical │ 0.3591│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 624│ 20 │ M │ V3050│Alte tulburari şi dependente datorita consumului de droguri │ 0.3843│ 10.80│ 1│ 58│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 625│ 21 │ C │ W1010│Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru traumatisme multiple │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificative │ 15.2538│ 23.19│ 4│ 81│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 626│ 21 │ C │ W1020│Proceduri la sold, femur şi membru pentru traumatisme multiple │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificative, inclusiv implant │ 5.9478│ 18.02│ 5│ 46│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 627│ 21 │ C │ W1030│Proceduri abdominale pentru traumatisme multiple semnificative │ 4.5617│ 14.14│ 4│ 39│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 628│ 21 │ C │ W1040│Alte proceduri în sala de operaţii pentru traumatisme multiple │ │ │ │ ││ │ │ │ │semnificative │ 5.0405│ 14.07│ 2│ 53│ ├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 629│ 21 │ M │ W3010│Traumatisme multiple, decedat sau transferat la alta unitate de │ │ │ │ ││ │ │ │ │ingrijiri acute, LOS<5 zile │ 0.9766│ 1.32│ 1│ 4│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 630│ 21 │ M │ W3020│Traumatisme multiple fără proceduri semnificative │ 2.0036│ 8.36│ 1│ 32│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 631│ 21 │ C │ X1010│Transfer de tesut microvascular sau grefa de piele pentru leziuni ale │ │ │ │ ││ │ │ │ │mainii │ 0.8380│ 5.92│ 1│ 22│ ├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 632│ 21 │ C │ X1021│Alte proceduri pentru leziuni ale membrului inferior vârsta > 59 sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu CC │ 1.8272│ 9.28│ 1│ 38│ ├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 633│ 21 │ C │ X1022│Alte proceduri pentru leziuni ale membrului inferior vârsta <60 fără CC │ 0.7624│ 6.56│ 1│ 23│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 634│ 21 │ C │ X1030│Alte proceduri pentru leziuni ale mainii │ 0.5545│ 4.22│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 635│ 21 │ C │ X1041│Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC catastrofale sau severe │ 2.1611│ 5.14│ 1│ 20│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 636│ 21 │ C │ X1042│Alte proceduri pentru alte leziuni fără CC catastrofale sau severe │ 0.6553│ 4.49│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 637│ 21 │ C │ X1051│Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de │ │ │ │ ││ │ │ │ │tesut microvascular sau cu (CC catastrofale sau severe ) │ 3.5158│ 17.22│ 2│ 76│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 638│ 21 │ C │ X1052│Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de │ │ │ │ ││ │ │ │ │tesut microvascular fără CC catastrofale sau severe │ 1.5437│ 13.30│ 1│ 62│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 639│ 21 │ M │ X3011│Leziuni vârsta >64 cu CC │ 0.8506│ 6.56│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 640│ 21 │ M │ X3012│Leziuni vârsta >64 fără CC │ 0.2772│ 5.75│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 641│ 21 │ M │ X3013│Leziuni vârsta <65 │ 0.2268│ 4.31│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 642│ 21 │ M │ X3020│Reactii alergice │ 0.2457│ 3.83│ 1│ 11│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 643│ 21 │ M │ X3031│Otravire/efecte toxice ale medicamentelor şi ale altor substante │ │ │ │ ││ │ │ │ │vârsta >59 sau cu CC │ 0.5860│ 3.70│ 1│ 12│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 644│ 21 │ M │ X3032│Otravire/efecte toxice ale medicamentelor şi ale altor substante │ │ │ │ ││ │ │ │ │vârsta <60 fără CC │ 0.2457│ 2.27│ 1│ 6│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 645│ 21 │ M │ X3041│Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau severe │ 0.9577│ 6.36│ 1│ 19│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 646│ 21 │ M │ X3042│Sechele ale tratamentului fără CC catastrofale sau severe │ 0.3906│ 6.51│ 1│ 22│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 647│ 21 │ M │ X3051│Alta leziune, otravire şi diagnostic privind efectele toxice vârsta >59 │ │ │ │ ││ │ │ │ │sau cu CC │ 0.6490│ 6.86│ 1│ 28│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 648│ 21 │ M │ X3052│Alta leziune, otravire şi diagnostic privind efectele toxice vârsta <60 │ │ │ │ ││ │ │ │ │fără CC │ 0.2268│ 4.84│ 1│ 17│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 649│ 22 │ C │ Y1010│Arsuri grave, cu adancime completa │ 28.8695│ 25.47│ 2│ 141│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 650│ 22 │ C │ Y1021│Alte arsuri cu grefa de piele vârsta >64 sau cu (CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe) sau cu proceduri complicate │ 5.9163│ 21.89│ 4│ 72│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 651│ 22 │ C │ Y1022│Alte arsuri cu grefa de piele vârsta <65 fără (CC catastrofale sau │ │ │ │ ││ │ │ │ │severe) fără proceduri complicate │ 1.9469│ 24.78│ 3│ 102│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 652│ 22 │ C │ Y1030│Alte proceduri în sala de operaţii pentru alte arsuri │ 1.1971│ 10.48│ 1│ 43│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 653│ 22 │ M │ Y2011│Alte arsuri vârsta >64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu │ │ │ │ ││ │ │ │ │proceduri complicate │ 1.5311│ 9.77│ 2│ 34│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 654│ 22 │ M │ Y2012│Alte arsuri vârsta <65 fără (CC catastrofale sau severe) fără │ │ │ │ ││ │ │ │ │proceduri complicate │ 0.4347│ 6.57│ 1│ 25│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 655│ 22 │ M │ Y3010│Arsuri, pacienti transferaţi către alte unităţi de ingrijiri │ │ │ │ ││ │ │ │ │acute < 5 zile │ 0.2520│ 1.21│ 1│ 3│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 656│ 22 │ M │ Y3020│Arsuri grave │ 0.9325│ 11.75│ 1│ 49│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 657│ 23 │ C │ Z1011│Proceduri în sala de operaţii cu diagnostice stabilite prin contacte │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu alte serviciile de sănătate cu CC catastrofale/sever │ 1.0585│ 4.35│ 1│ 13│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 658│ 23 │ C │ Z1012│Proceduri în sala de operaţii cu diagnostice stabilite prin contacte │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu alte serviciile de sănătate fără CC catastrofale/sever │ 0.4536│ 3.37│ 1│ 11│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 659│ 23 │ A │ Z2010│Monitorizare după tratament complet cu endoscopie │ 0.1701│ 2.89│ 1│ 7│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 660│ 23 │ M │ Z3011│Reabilitare cu CC catastrofale sau severe │ 2.1989│ 9.80│ 3│ 24│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 661│ 23 │ M │ Z3012│Reabilitarere fără CC catastrofale sau severe │ 1.1341│ 9.60│ 4│ 21│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 662│ 23 │ M │ Z3013│Reabilitare, de zi │ 0.1575│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 663│ 23 │ M │ Z3020│Semne şi simptome │ 0.4410│ 5.22│ 1│ 18│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 664│ 23 │ M │ Z3030│Monitorizare fără endoscopie │ 0.1890│ 4.09│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 665│ 23 │ M │ Z3041│Alte post ingrijiri cu CC catastrofale sau severe │ 1.5122│ 5.00│ 1│ 16│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 666│ 23 │ M │ Z3042│Alte post ingrijiri fără CC catastrofale sau severe │ 0.4914│ 4.26│ 1│ 15│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 667│ 23 │ M │ Z3051│Alti factori care influenţează starea de sănătate │ 0.5923│ 4.26│ 1│ 14│├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 668│ 23 │ M │ Z3052│Alti factori care influenţează starea de sănătate, de zi │ 0.1323│ - │ - │ - │├────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤│ 669│ 23 │ M │ Z3060│Anomalii congenitale multiple, nespecificate sau altele │ 0.4410│ 5.07│ 1│ 17│└────┴───────┴───────┴──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┘NOTĂ:- semnifică un număr insuficient de cazuri pentru calcularea indicatoruluiValorile relative pentru fiecare DRG au fost normalizate la valoarea ICM-ului naţional pentru semestrul I 2007, de 0,8012.DMS şi limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupe DRG au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale în perioada ianuarie-decembrie 2009.M - categorie Medicală, C - categorie chirurgicala, A - Alte categorii.---------