RECTIFICARE nr. 1.239 din 8 decembrie 2010referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010    La Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 13 decembrie 2010, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. 11 lit. e), art. 12 lit. e) şi art. 13 lit. e) din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, în loc de: "e) aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj şi modul de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate şi aprobarea acestora prin ordin, decizie..." se va citi: "e) aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj şi modul de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate prin ordin, decizie...";- la art. 33 alin. (2) lit. d) din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, în loc de: "d) proiectul beneficiază de închidere financiară..." se va citi: "d) faptul că proiectul beneficiază de închidere financiară...";- la art. 37 lit. a) din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, în loc de: "a) să prezinte public proiectul de parteneriat public-privat şi la serviciile care partenerul public se aşteaptă..." se va citi: "a) să prezinte public proiectul de parteneriat public-privat şi serviciile pe care partenerul public se aşteaptă...";- la anexa nr. 1 la normele metodologice, la pct. 1 şi 2, în cadrul tabelelor, în prima coloană, pe prima linie, în loc de: "Studiul de fezabilitate sau de fundamentare" se va citi: "Studiul de prefezabilitate sau de fundamentare";- la anexa nr. 2 la normele metodologice, la pct. 3 - Riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările - în coloana a III-a, linia a II-a, în loc de: "Venituri sub valorile exprimate..." se va citi: "Venituri sub valorile estimate...".-----