ORDIN nr. 280 din 22 decembrie 2010pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, în perioada 2009-2012
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29 decembrie 2010  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 4 "Baza de calcul a necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca și Craiova" la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, în perioada 2009-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  București, 22 decembrie 2010.Nr. 280.
   +  Anexă(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 673/2008)BAZA DE CALCULa necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătireBacău, Cluj-Napoca și Craiova
  CENTRUL DE PREGĂTIRECategorii de personal
  DETALII PrefecțiSubprefecțiPresedințiai consiliilor județene Vicepreședințiai consiliilor județene Secretari generali ai județelorPrimari ai municipiilor,orașelorși sectoarelorViceprimari ai municipiilor,orașelorși sectoarelorSecretari ai municipiilor,orașelorși sectoarelorPrimari ai comunelorViceprimari ai comunelorSecretari ai comunelorTotal
  BACĂU Necesar de pregătit13 26 13 26 13 95 108 95 946 946 946 3227
  Planificat 2009 13 26 13 26 13 95 108 95 400 200 989
  2010 446 500 946
  2011 100 246 300 646
  2012 646 646
  Total 13 26 13 26 13 95 108 95 946 946 946 3227
  CLUJ- NAPOCA Necesar de pregătit15 30 15 30 15 133 148 133 964 964 964 3411
  Planificat 2009 15 30 15 30 15 133 148 133 400 100 1019
  2010 464 500 964
  2011 100 364 210 674
  2012 0 754 754
  Total 15 30 15 30 15 133 148 133 964 964 964 3411
  CRAIOVA Necesar de pregătit14 29 13 26 13 93 107 93 940 940 940 3208
  Planificat 2009 14 29 13 26 13 93 107 93 400 200 988
  2010 440 500 940
  2011 100 240 330 670
  2012 610 610
  Total 14 29 13 26 13 93 107 93 940 940 940 3208
  TOTAL GENERAL Necesar de pregătit42 85 41 82 41 321 363 321 2850 2850 2850 9846
  Planificat 2009 42 85 41 82 41 321 363 321 1200 500 2996
  2010 1350 1500 2850
  2011 300 850 840 1990
  2012 2010 2010
  Total 42 85 41 82 41 321 363 321 2850 2850 2850 9846
  ----