LEGE nr. 252 din 14 decembrie 2010privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 29 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, denumită în continuare Convenţie.  +  Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România comunică Secretariatului General al Consiliului Europei că:- în conformitate cu prevederile art. 37 paragraful 2 din Convenţie, se desemnează Inspectoratul General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca instituţie responsabilă pentru implementarea prevederilor art. 37 paragraful 1 din Convenţie.  +  Articolul 3În conformitate cu dispoziţiile art. 10 paragraful 2 lit. a) din Convenţie: a) se desemnează Avocatul Poporului ca instituţie naţională independentă responsabilă cu apărarea drepturilor copilului până la înfiinţarea unei alte instituţii naţionale independente; b) se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca instituţie naţională responsabilă cu promovarea drepturilor copilului până la înfiinţarea unei instituţii naţionale independente care să promoveze şi să apere drepturile copilului.  +  Articolul 4Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca instituţie responsabilă, în conformitate cu prevederile art. 10 paragraful 2 lit. b) din Convenţie.  +  Articolul 5Se desemnează Ministerul Justiţiei ca instituţie centrală responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare a cadrului legislativ intern cu prevederile Convenţiei, precum şi ca instituţie care va reprezenta România în Comitetul părţilor, în conformitate cu art. 39 paragraful 1 din Convenţie.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 decembrie 2010.Nr. 252.CONVENTIE 25/10/2007