HOTĂRÂRE nr. 1.331 din 23 decembrie 2010pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa anexa la Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la litera A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", titlul "Necesar de resurse", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Necesar de resurse:1. Buget de stat:
  - credite de angajament 715.098 mii lei
  - credite bugetare 715.098 mii lei
  din care:
  a) bunuri şi servicii:
  - credite de angajament 144.269 mii lei
  - credite bugetare 144.269 mii lei
  b) transferuri:
  - credite de angajament 570.829 mii lei
  - credite bugetare 570.829 mii lei
  din care:
  transferuri FNUASS:
  - credite de angajament 520.359 mii lei
  - credite bugetare 520.359 mii lei"
  PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.331._________