ORDIN nr. 168 din 14 decembrie 2010privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI - AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 21 decembrie 2010  Având în vedere prevederile art. 6 lit. i) şi art. 18 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată,în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport, se aprobă Lista interzisă pentru anul 2011, în conformitate cu cea a Agenţiei Mondiale Anti-Doping, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 92/2009 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăBucureşti, 14 decembrie 2010.Nr. 168.  +  Anexa AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGCODUL MONDIAL ANTI-DOPINGLISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2011STANDARDUL INTERNAŢIONALTextul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2011.LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2011CODUL MONDIAL ANTI-DOPINGValabilă de la 1 ianuarie 2011Toate substanţele interzise vor fi considerate "substanţe specifice", cu excepţia substanţelor din clasele S1, de la S2.1-S2.5, S4.4 şi S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3.
  SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE PERMANENT (ATÂT ÎN COMPETIŢIE, CÂT ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI
  S0. Substanţe neaprobateOrice substanţă farmacologică care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale Listei interzise şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică ori retrase) este interzisă permanent.SUBSTANŢE INTERZISES1. Agenţi anaboliciAgenţii anabolici sunt interzişi.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA) a) SAA exogeni*) includ: 1-androstendiol (5f2α-androst-1-en-3â,17â-diol); 1-androstendionă (5f2α-androst-1-en-3,17-dionă); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol (17f2α-etinil-17â-hidroxiandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17â-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17a-metil-5f2α-androst-2-en-17 â-ol); drostanolon; etilestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17 â-hidroxi-17α-metil-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17 â-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienonă (17f2â-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metandriol; metasteron (2f2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă-17f2â-ol); metildienolon (17â-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17f2â-hidroxi-17α-metil-5a-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17f2â-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17f2â-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17f2â-hidroxi-5α-androstano[3,2-c]pirazol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17â-hidroxi-5α-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrinon (18a-homopregna-4,9,11-trien-17f2â-ol-3-onă); trenbolon; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e). b) SAA endogeni**) când s-au administrat exogen: androstendiol (androst-5-en-3f2â,17â-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17f2â-hidroxi-5α-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA); testosteron, precum şi următorii metaboliţi şi izomeri: 5f2α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17â-diol; 5α-androstan-3â, 17α-diol; 5α-androstan-3â,17â-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17â -diol; androst-4-en-3â,17α -diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17â-diol; androst-5-en-3â,17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3â,17â-diol); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; 3f2α-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 3f2â-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.-------------În această secţiune: Notă *) exogen se referă la substanţele care nu pot fi produse de organism în mod natural. Notă **) endogen se referă la substanţele care pot fi produse de organism în mod natural.2. Alţi agenţi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.S2. Hormoni peptidici, factori de creştere şi substanţe înruditeSunt interzise următoarele substanţe, precum şi factorii lor de eliberare:1. agenţi de stimulare a eritropoiezei [de exemplu, eritropoietina (EPO), darbepoetina (dEPO), stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA), peginesatida (hematida)];2. gonadotropina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) la bărbaţi;3. tipuri de insulină;4. corticotropine;5. hormonul de creştere (GH), factori de creştere similari insulinei (IGF-1), factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factor de creştere a hepatocitelor (HGF), factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere a trombocitelor derivate (PDGF), factori de creştere a endoteliului vascular (VEGF), precum şi orice alt factor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare ori comutarea tipului de fibră; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).S3. Beta-2-agoniştiToţi beta-2-agoniştii (inclusiv ambii izomeri, unde e cazul) sunt interzişi, cu excepţia salbutamolului (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore) şi salmeterolului atunci când este luat prin inhalare, în concordanţă cu regimul terapeutic recomandat de producători.Se presupune că prezenţa salbutamolului în urină într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/mL nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic pozitiv, dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore) de salbutamol inhalat.S4. Hormoni antagonişti şi modulatoriUrmătoarele clase sunt interzise:1. inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol, testolactonă;2. modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs), incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen;3. alte substanţe antiestrogenice, incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;4. agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei.S5. Diuretice şi alţi agenţi mascatoriAgenţii mascatori sunt interzişi. Aceştia includ: diuretice, desmopresină, substituenţi de plasmă (de exemplu, glicerol; administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon şi manitol), probenecid şi alte substanţe cu efect(e) biologic(e) similar(e).Diureticele includ: acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă), triamteren şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) (cu excepţia drosperinonei, pamabromului, precum şi a dorzolamidei şi a brinzolamidei topice, care nu sunt interzise).Utilizarea în competiţie şi în afara competiţiei, după caz, a oricărei cantităţi a unei substanţe cu limită de prag (de exemplu, salbutamol, morfină, catină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină) în combinaţie cu un diuretic sau alt agent mascator necesită eliberarea unei scutiri de uz terapeutic specifice pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau pentru alt agent mascator.METODE INTERZISEM1. Creşterea capacităţii de transfer de oxigenSunt interzise următoarele:1. dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog, homolog sau heterolog ori de produse hematologice (din celule roşii) de orice origine;2. creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi a produselor pe bază de hemoglobină modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină, produşi de hemoglobină microîncapsulată), cu excepţia oxigenului suplimentar.M2. Manipularea chimică şi fizică1. Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping, este interzisă. Aceste practici includ, dar nu se limitează la cateterizare, substituţia urinei şi/sau alterare (de exemplu, proteazele).2. Infuziile intravenoase sunt interzise, cu excepţia celor efectuate în mod legitim în cadrul tratamentului spitalicesc sau investigaţiilor clinice.3. Extragerea secvenţială, manipularea şi reinfuzarea sângelui întreg în sistemul circulator sunt interzise.M3. Dopajul geneticSunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă:1. transferul de acizi nucleici sau secvenţe de acizi nucleici;2. utilizarea de celule normale sau modificate genetic;3. utilizarea de agenţi care afectează direct sau indirect funcţiile cunoscute ca influenţând performanţa prin modificarea expresiei genetice. De exemplu, agoniştii - Peroxisome Proliferator Activated Receptor f2δ (PPARδ) (de exemplu, GW 1516) şi agoniştii PPARf2δ -AMP-activated protein kinase (AMPK) axis (de exemplu, AICAR) sunt interzişi.
  SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE ÎN COMPETIŢIE
  Pe lângă categoriile S0-S5 şi M1-M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:SUBSTANŢE INTERZISES6. StimulenteToate stimulentele (inclusiv ambii izomeri optici, după caz) sunt interzise, cu excepţia derivaţilor de imidazol, de uz topic şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe anul 2011*).Stimulentele includ: a) stimulente nespecifice: adrafinil; amfepramonă; amifenazol; amfetamină; amfetaminil; benfluorex; benzfetamină; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; dimetilamfetamină; etilamfetamină; famprofazonă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; furfenorex; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; metilendioxiamfetamină; metilendioximetamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fenmetrazină; fentermină; 4-fenilpiracetam (carfedon); prenilamină; prolintan. Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică; b) stimulente specifice (exemple): adrenalină**); cathină***); efedrină****); etamivan; etilefrină; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilefedrină****); metilhexanamină (dimetilpentilamină); metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină; parahidroxiamfetamină; pemolină; pentetrazol; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină*****); selegilină; sibutramină; stricnină; tuaminoheptan şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).----------- Notă *) Următoarele substanţe incluse în Programul de monitorizare pe anul 2011 (bupropion, cafeină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol, sinefrină) nu sunt considerate substanţe interzise. Notă **) Adrenalina asociată cu agenţii anestezici locali sau administrarea ei locală (de exemplu, nazală, oftalmologică) nu este interzisă. Notă ***) Cathina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru. Notă ****) Efedrina şi metilefedrina sunt interzise atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru. Notă *****) Pseudoefedrina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.S7. NarcoticeSunt interzise următoarele: buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil şi derivatele lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.S8. CanabinoideDelta 9-tetrahidrocanabinolul (THC) natural (de exemplu, canabis, haşiş, marijuana) sau sintetic şi canabinoizii sintetici [de exemplu, ierburile "Spice" (conţinând JWH018, JWH073), HU-210] sunt interzise.S9. GlucocorticosteroiziToţi glucocorticosteroizii sunt interzişi în administrarea pe cale orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală.
  SUBSTANŢE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI
  P1. AlcoolAlcoolul (etanolul) este interzis numai în competiţie, în sporturile menţionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraţiei şi/sau a sângelui. Pragul de infracţiune doping (valorile hematologice) este 0,10 g/L.● aeronautică (FAI);● tir cu arcul (FITA);● automobilism (FIA);● karate (WKF);● motociclism (FIM);● bowling ninepin şi tenpin (FIQ);● bărci cu motor (UIM).P2. Beta-blocanteDacă nu este specificat altfel, beta-blocantele sunt interzise doar în competiţie, în următoarele sporturi:● aeronautică (FAI);● tir cu arcul (FITA) (interzise şi în afara competiţiei);● automobilism (FIA);● biliard şi snooker (WCBS);● bob şi sanie (FIBT);● petanque (CMSB);● bridge (FMB);● curling (WCF);● darts (WDF);● golf (IGF);● motociclism (FIM);● pentatlon modern (UIPM), pentru disciplinele care implică tirul;● bowling ninepin şi tenpin (FIQ);● bărci cu motor (UIM);● navigaţie cu pânze (ISAF), doar în cursele cu cârmă;● tir (ISSF, IPC) (interzise şi în afara competiţiei);● schi/snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big air;● lupte (FILA).Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGPROGRAMUL DE MONITORIZARE PE ANUL 2011*)-------- Notă *) Codul AMAD (art. 4.5) stipulează: "AMAD, în colaborare cu semnatarii şi guvernele, va stabili un program de monitorizare referitor la substanţele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze modalităţile de utilizare greşită în sport."Următoarele substanţe sunt introduse în Programul de monitorizare pe anul 2011:1. stimulente: numai în competiţie: bupropion, cafeină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradrol, pseudoefedrină (<150 micrograme per mililitru), sinefrină;2. narcotice: numai în competiţie: raportul morfină/codeină.---------