HOTĂRÂRE nr. 1.286 din 15 decembrie 2010pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La litera A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", titlul "Necesar de resurse" va avea următorul cuprins:"Necesar de resurse:1. Buget de stat:
  - credite de angajament 682.992 mii lei
  - credite bugetare 682.992 mii lei
  din care:
  a) bunuri şi servicii:
  - credite de angajament 130.311 mii lei
  - credite bugetare 130.311 mii lei
  b) transferuri:
  - credite de angajament 552.681 mii lei
  - credite bugetare 552.681 mii lei
  din care:
  transferuri FNUASS:
  - credite de angajament 520.359 mii lei
  - credite bugetare 520.359 mii lei
  2. Venituri proprii:
  - credite de angajament 920.255 mii lei
  - credite bugetare 920.255 mii lei
  din care:
  a) bunuri şi servicii:
  - credite de angajament 181.370 mii lei
  - credite bugetare 181.370 mii lei
  b) transferuri:
  - credite de angajament 738.885 mii lei
  - credite bugetare 738.885 mii lei
  din care:
  transferuri FNUASS:
  - credite de angajament 661.311 mii lei
  - credite bugetare 661.311 mii lei
  Din totalul fondurilor alocate prin transferuri pentru programele naţionale de sănătate din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se asigură, în condiţiile legii, suma de 240.207 mii lei din capitolul 56.01 «Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei» pentru plata unor obligaţii peste termenul de scadenţă."2. La litera B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate", titlul "Necesar de resurse" va avea următorul cuprins:"Necesar de resurse:
  Bugetul FNUASS:
  - credite de angajament 2.339.462 mii lei
  - credite bugetare 2.339.462 mii lei
  din care:
  transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii
  - credite de angajament 1.181.670 mii lei
  - credite bugetare 1.181.670 mii lei"
  PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 decembrie 2010.Nr. 1.286.__________