HOTĂRÂRE nr. 1.266 din 8 decembrie 2010privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Bihor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea următoarelor unităţi sanitare cu personalitate juridică, al căror management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea: a) Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea; b) Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea. (2) Unităţile sanitare prevăzute la alin. (1) se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică, în structura Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea.  +  Articolul 2Reorganizarea prevăzută la art. 1 alin. (2) şi structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, rezultată în urma acestei reorganizări, se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnico-economic-administrativ şi muncitori, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), va fi preluat de către Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, cu încadrarea în normativul de personal, sau redistribuit la alte unităţi sanitare din reţeaua Consiliului Local al Municipiului Oradea.  +  Articolul 4Patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, pentru judeţul Bihor, poziţiile 2 şi 4 se abrogă la data expirării termenului prevăzut la art. 2.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 decembrie 2010.Nr. 1.266.--------