LEGE nr. 254 din 14 decembrie 2010pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 aprilie 2008, se abrogă la data de 1 iunie 2011.  +  Articolul 2Până la data de 1 iunie 2011, Guvernul adoptă hotărârea privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 decembrie 2010.Nr. 254.--------------