HOTĂRÂRE nr. 1.250 din 8 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 16 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:"t) negociază şi încheie tratate internaţionale la nivel departamental şi alte înţelegeri internaţionale, în domeniul său de activitate."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele InstitutuluiNaţional de Statistică,Vergil VoineaguMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 8 decembrie 2010.Nr. 1.250.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Institutului Naţional de Statistică--------