LEGE nr. 227 din 25 noiembrie 2010pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei părţilor, care a avut loc la Geneva, 4-8 mai 2009
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 16 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică amendamentul la anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi*), adoptat prin Decizia SC-4/10 la cea de-a patra reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut loc la Geneva între 4-8 mai 2009.-------- Notă *) Convenţia ratificată prin Legea nr. 261/2004.  +  Articolul 2Se ratifică amendamentul la anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, adoptat prin Decizia SC-4/11 la cea de-a patra reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut loc la Geneva între 4-8 mai 2009.  +  Articolul 3Se ratifică amendamentul la anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, adoptat prin Decizia SC-4/12 la cea de-a patra reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut loc la Geneva între 4-8 mai 2009.  +  Articolul 4Se ratifică amendamentul la anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, adoptat prin Decizia SC-4/13 la cea de-a patra reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut loc la Geneva între 4-8 mai 2009.  +  Articolul 5Se ratifică amendamentul la anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, adoptat prin Decizia SC-4/14 la cea de-a patra reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut loc la Geneva între 4-8 mai 2009.  +  Articolul 6Se ratifică amendamentul la anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, adoptat prin Decizia SC-4/15 la cea de-a patra reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut loc la Geneva între 4-8 mai 2009.  +  Articolul 7Se ratifică amendamentul la anexele A şi C la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, adoptat prin Decizia SC-4/16 la cea de-a patra reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut loc la Geneva între 4-8 mai 2009.  +  Articolul 8Se ratifică amendamentul la anexa B la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, adoptat prin Decizia SC-4/17 la cea de-a patra reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut loc la Geneva între 4-8 mai 2009.  +  Articolul 9Se ratifică amendamentul la anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, adoptat prin Decizia SC-4/18 la cea de-a patra reuniune a Conferinţei părţilor Convenţiei de la Stockholm, care a avut loc la Geneva între 4-8 mai 2009.  +  Articolul 10Amendamentele intră în vigoare în termen de un an de la data comunicării de către depozitar a adoptării acestora, respectiv la 26 august 2010.  +  Articolul 11 (1) Guvernul, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, întreprinde toate demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a amendamentelor. (2) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a amendamentelor, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ia măsurile necesare pentru reactualizarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 25 noiembrie 2010.Nr. 227.AMENDAMENT 08/05/2009