HOTĂRÂRE nr. 130 din 4 noiembrie 2010pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi
EMITENT
  • CURTEA DE CONTURI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 13 decembrie 2010    Având în vedere Nota nr. 32.744 din 29 octombrie 2010 privind proiectul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi,în baza dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, şi ale art. 5 pct. 5.10 din Regulamentul propriu al Plenului Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea nr. 23 din 19 noiembrie 2008,în temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 94/1992, republicată,plenul Curţii de Conturi, întrunit în şedinţa din data de 4 noiembrie 2010, adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul 4Prevederile prezentei hotărâri sunt aduse la cunoştinţă tuturor structurilor de control/audit ale Curţii de Conturi de către Departamentul I.  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1, Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 1/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 10 februarie 2009, se abrogă.Preşedintele Curţii de Conturi,Nicolae VăcăroiuBucureşti, 4 noiembrie 2010.Nr. 130.  +  AnexăREGULAMENT 04/11/2010