LEGE nr. 243 din 7 decembrie 2010pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În caz de nesupunere la control sau de nesupunere faţă de dispoziţiile legate de domeniul nuclear, Comisia poate cere autorităţilor competente fie să procedeze la executarea silită, fie să întreprindă o anchetă. Comisia poate cere intervenţia reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei Române şi unităţilor subordonate acestuia pentru asigurarea exercitării mandatului de control prevăzut la art. 31 alin. (1)."2. La anexa nr. 3, punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile subordonate acestuia."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2010.Nr. 243.-------