HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 10 noiembrie 2010pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV alin. (2) din Legea nr. 66/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 27 noiembrie 1998.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  comerțului și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Directorul general al Oficiului
  de Stat pentru Invenții și Mărci,
  Gabor Varga
  București, 10 noiembrie 2010.Nr. 1.134.  +  ANEXĂREGULAMENTde aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice