ORDIN nr. 251 din 22 noiembrie 2010pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administraţiei publice aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2010  Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 8 şi art. 15 alin. (1), respectiv ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administraţiei publice aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile centrale şi teritoriale ale administraţiei publice vizate vor lua măsuri de însuşire şi de aplicare întocmai a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 559/2005 pentru aprobarea normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare structurilor administraţiei publice*1).-----*1)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 559/2005 pentru aprobarea normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare structurilor administraţiei publice nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.p. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 22 noiembrie 2010.Nr. 251.  +  Anexa NORMĂ DE DOTAREcu mijloace tehnice şi bunuri materialenecesare la unele structuri din domeniuladministraţiei publice aflate în subordineaMinisterului Administraţiei şi Internelor
                 
    Nr. crt.Denumirea materialelorU.M.Criterii de înzestrare şi mod de repartizare
    Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăAgenţia Naţională a Funcţionarilor PubliciInstituţia prefectuluiAutoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    01   2345
    1Pistolcpl.--- câte unul pentru fiecare poliţist din cadrul S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V.-
    2Cartuş pentru pistolU.F.--- câte unul pentru fiecare pistol-
    3Autoturism de serviciucpl.- câte unul pentru directorul general, fiecare director general adjunct, direcţie, serviciu, birou şi compartiment din cadrul agenţiei;- două pentru conducerea agenţiei;- câte unul pentru fiecare prefect şi subprefect;- câte unul pentru preşedinte, vicepreşedinte şi Direcţia monitorizare, piaţă şi consultanţă în teritoriu;
    - 5 pentru nevoile agenţiei- câte două pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V. judeţean;
    - două pentru activitatea de control;
    - câte 4 pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea;- 3 pentru S.P.C.E.E.P.S. al Municipiului Bucureşti;
    - 4 pentru nevoile instituţiei;
    - câte 5 pentru nevoile fiecărei prefecturi;
    - 10 pentru agenţiile teritoriale
    - câte 5 pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (mai puţin Tulcea), inclusiv al municipiului Bucureşti;- 6 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al Municipiului Bucureşti
    - 11 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie
    4Pontoncpl.- una pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea-- câte unul pentru prefecturile judeţelor Tulcea şi Galaţi-
    5Barcă cu motorcpl.- una pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea---
    6Şalupăcpl.- una pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea-- câte una pentru prefecturile judeţelor Tulcea şi Galaţi-
    7Telefaxcpl.- câte două pentru fiecare birou de cadastru şi publicitate imobiliară;- 9 pentru nevoile agenţiei- câte unul pentru cabinetul prefectului, fiecare direcţie/similar şi serviciu (mai puţin S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V.);- câte unul pentru secretariat, registratură, fiecare direcţie, serviciu din aparatul central şi agenţie teritorială
    - 3 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;
    - câte 4 pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară; 21 pentru nevoile agenţiei
    - câte două pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V.
    8Radiotelefon fixcpl.--- câte unul pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V.-
    9Radiotelefon mobilcpl.- 20 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie-- câte unul pentru fiecare autoturism-
    10Terminal mobil digitalcpl.--- conform listei de abonaţi stabilite de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru structurile administraţiei publice locale-
    11Terminal portabil digitalcpl.---
    12Radiotelefon fixcpl.--- câte unul pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V.-
    13Radiotelefon mobilcpl.- 20 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie-- câte unul pentru fiecare autoturism-
    14Tehnică de informatică (servere şi staţii de lucru)cpl.- conform notei (pct. 2)
    15Complet de preluare a datelor personale şi a elementelor biometricecpl.--- câte 3 pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. din judeţele cu o populaţie sub 500.000 locuitori;-
    - câte 4 pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. din judeţele cu o populaţie peste 500.000 locuitori;
    - 30 pentru S.P.C.E.E.P.S. al Municipiului Bucureşti
    16Complet de scanare a documentelorcpl.--- câte 3 pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. din judeţele cu o populaţie sub 500.000 locuitori;-
    - câte 4 pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. din judeţele cu o populaţie peste 500.000 locuitori;
    - 10 pentru S.P.C.E.E.P.S. al Municipiului Bucureşti
    17Staţie de tipărire a paşapoartelor simple temporarecpl.--- câte unul pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. din judeţele cu o populaţie sub 500.000 locuitori;-
    - câte două pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. din judeţele cu o populaţie peste 500.000 locuitori;
    - 10 pentru S.P.C.E.E.P.S. al Municipiului Bucureşti
    18Complet de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi temporarecpl.--- câte două pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. din judeţele cu o populaţie sub 500.000 locuitori;-
    - câte 3 pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. din judeţele cu o populaţie peste 500.000 locuitori;
    - 10 pentru S.P.C.E.E.P.S. al Municipiului Bucureşti
    19Staţie de preluare a imaginii pentru permise de conducerecpl.--- câte una pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. din judeţele cu o populaţie sub 500.000 locuitori;-
    - câte două pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V. din judeţele cu o populaţie peste 500.000 locuitori;
    - 7 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al Municipiului Bucureşti
    20Staţie de scanare a datelor pentru permisele de conducerecpl.---
    21Staţie de tipărire a permiselor de conducerecpl.---
    22Staţie de eliberare a permiselor de conducerecpl.---
    23Imprimantă de reţeabuc.- 6 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;- 12 pentru nevoile agenţiei- câte una pentru fiecare prefectură, S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V.- câte una pentru fiecare sediu din aparatul central şi agenţie teritorială
    - câte 20 pentru nevoile agenţiei şi fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară, inclusiv al municipiului Bucureşti
    24Imprimantă individuală (cu valoare de mijloc fix)buc.- câte una la 3 staţii de lucru- câte una la 4 staţii de lucru- câte una la 2 staţii de lucru- câte una pentru fiecare serviciu, birou şi agenţie teritorială
    25Sistem video pentru conferinţecpl.- câte unul pentru nevoile agenţiei, fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (inclusiv al municipiului Bucureşti) şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie- unul pentru nevoile agenţiei- câte unul pentru fiecare prefectură- unul pentru nevoile instituţiei
    26Scannerbuc.- câte 10 pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (inclusiv al municipiului Bucureşti);- 9 pentru nevoile agenţiei- câte unul pentru fiecare prefectură, conform notei (pct. 2);- câte unul pentru secretariat, pentru fiecare direcţie, serviciu din aparatul central şi agenţie teritorială
    - câte două pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V.
    - 15 pentru nevoile agenţiei;
    - 16 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie
    27Reţea LAN (elemente pasive şi active)cpl.- câte una pentru nevoile fiecărei structuri (elemente active şi pasive conform notei - pct. 1)
    28Cititor de cod de barecpl.- câte unul pentru nevoile agenţiei, fiecare birou de cadastru şi publicitate imobiliară şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;-- câte 4 pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S.;-
    - câte 8 pentru fiecare S.P.C.R.P.C.Î.V.
    - câte două pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (inclusiv al municipiului Bucureşti)
    29Mască contra gazelorcpl.- câte una pentru fiecare poliţist, funcţionar public şi personal contractual
    30Pachet de decontaminare individualăcpl.
    31Cameră videocpl.- câte una pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (inclusiv al municipiului Bucureşti) şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;- 3 pentru nevoile agenţiei- câte una pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecare compartiment de informare şi relaţii publice şi oficiu prefectural- câte una pentru fiecare locaţie a Aparatului central al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.U.P.) şi agenţie teritorială
    - două pentru nevoile agenţiei
    32Aparat fotocpl.- câte două pentru nevoile agenţiei şi pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (inclusiv al municipiului Bucureşti);-- câte unul pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecare compartiment de informare şi relaţii publice şi oficiu prefectural- câte unul pentru fiecare locaţie a Aparatului central al A.N.R.S.C.U.P. şi agenţie teritorială
    - 20 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie
    33Lampă cu raze ultravioletebuc.--- câte două pentru fiecare S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V. judeţean;-
    - 10 pentru S.P.C.E.E.P.S al Municipiului Bucureşti;
    - 12 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al Municipiului Bucureşti
    34Reportofoncpl.- câte unul pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (inclusiv al municipiului Bucureşti) şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;- 4 pentru nevoile agenţiei- câte unul pentru nevoile fiecărei prefecturi, fiecare compartiment de informare şi relaţii publice şi oficiu prefectural- câte unul pentru fiecare locaţie a Aparatului central al A.N.R.S.C.U.P. şi agenţie teritorială
    - 7 pentru nevoile agenţiei
    35Videoproiectorcpl.- câte unul pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (inclusiv al municipiului Bucureşti) şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;- 16 pentru nevoile agenţiei (cursuri de pregătire şi specializare a funcţionarilor publici)- câte unul pentru fiecare prefectură, S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V.
    - 4 pentru nevoile agenţiei
    36Retroproiectorcpl.-- 15 pentru nevoile agenţiei (cursuri de pregătire şi specializare a funcţionarilor publici)--
    37Ecran de proiecţiebuc.- câte unul pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară (inclusiv al municipiului Bucureşti) şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;- 16 pentru nevoile agenţiei (cursuri de pregătire şi specializare a funcţionarilor publici)- câte unul pentru fiecare videoproiector- câte unul pentru fiecare locaţie a Aparatului central al A.N.R.S.C.U.P. şi Agenţie teritorială
    - 4 pentru nevoile agenţiei
    38Sistem audio sonorizarecpl.- câte unul pentru nevoile agenţiei şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie- trei pentru nevoile agenţiei--
    39Sistem audio pentru conferinţecpl.-- unul pentru nevoile agenţiei--
    40Sistem audio de traducere simultanăcpl.---
    41Aparat de multiplicatbuc.- câte două pentru fiecare birou de cadastru şi publicitate imobiliară;- câte unul pentru fiecare departament, direcţie, serviciu şi secretariat- câte unul pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcţie (similar) şi serviciu (mai puţin S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V. din municipiul Bucureşti);- câte unul pentru fiecare direcţie, serviciu din aparatul central şi agenţie teritorială
    - câte 5 pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară;
    - 15 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;
    - două pentru S.P.C.E.E.P.S al Municipiului Bucureşti;
    - 25 pentru nevoile agenţiei- 5 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al Municipiului Bucureşti
    42Maşină de tocat hârtiebuc.- câte 5 pentru fiecare birou de cadastru şi publicitate imobiliară;-- câte unul pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcţie (similar) şi serviciu (mai puţin S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V. din municipiul Bucureşti);- câte unul pentru preşedinte, vicepreşedinte, fiecare direcţie, serviciu din aparatul central şi agenţie teritorială
    - 6 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;
    - câte 10 pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară;
    - 5 pentru S.P.C.E.E.P.S. al Municipiului Bucureşti;
    - 21 pentru nevoile agenţiei
    - 8 pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. al Municipiului Bucureşti
    43Ladă pentru transportul documentelorbuc.- câte unul pentru fiecare structură de secretariat, departament, direcţie (similar), serviciu şi birou
    44Sursă portabilă pentru iluminatbuc.- pentru 10% din efectivele fiecărei structuri
    45Frigider de uz casnicbuc.- câte unul pentru fiecare serviciu şi birou (similare)
    46Aparat de climatizarecpl.Necesarul se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelornr. 633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, anexa nr. 1 "Norme de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar pentru spaţii cu destinaţie de birou"
    47Plotterbuc.- câte unul pentru fiecare birou de cadastru şi publicitate imobiliară;---
    - câte două pentru fiecare oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară;
    - 3 pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie;
    - 4 pentru nevoile agenţiei
    48Aspiratorcpl.- câte unul pentru fiecare sediu
    49Centrală de pază şi alarmarecpl.--- câte unul pentru fiecare sediu al S.P.C.E.E.P.S.-
    50Sistem de supraveghere video, antiefracţie şi incendiicpl.- câte unul pentru fiecare locaţie--
    51Sistem automat de stingere a incendiilorcpl.- câte unul pentru fiecare locaţie---
    52Centrală telefonicăcpl.- câte una pentru fiecare oficiu judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară-- câte una pentru nevoile fiecărei prefecturi-
    53Echipament de comunicaţie pentru transportcpl.--
    54Linie tehnologică topograficăcpl.- una pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie---
    55Maşină de capsat hârtiecpl.- una pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie
    56Maşină de tăiat hârtiecpl.- două pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie
    57Maşină de balotat hârtiecpl.- una pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie
    58Sistem audio-video digitalcpl.- două pentru Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie
  NOTE:1. Elementele active, pasive şi comunicaţiile de date se stabilesc în funcţie de gradul de dezvoltare al reţelei proprii fiecărei structuri şi de implementare a reţelelor informatice metropolitană şi naţională a Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).2. Necesarul de tehnică de informatică se va stabili în funcţie de concepţia de informatizare a fiecărei structuri care va fi aprobată prin ordin sau dispoziţie a şefului acesteia, cu avizul prealabil al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Direcţiei generale de paşapoarte şi Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.3. Terminalele radiotelefonice se vor fi radia din normă odată cu intrarea în funcţiune a reţelei radiotelefonice de conducere şi cooperare (digitală) realizată pe platforma unică TETRA.4. Necesarul de armament şi muniţia aferentă pentru S.P.C.E.E.P.S. şi S.P.C.R.P.C.Î.V., stabilit conform prevederilor prezentei norme de dotare, se comunică inspectoratelor de poliţie judeţene de către prefecturi. Armamentul şi muniţia aferentă rămân în patrimoniul inspectoratelor de poliţie judeţene şi se asigură de către structurile logistice ale acestora, la solicitarea şefilor serviciilor publice comunitare, din rezerva de 10% constituită la uzul curent.5. La întocmirea planurilor logistice privind asigurarea cu mijloace tehnice şi materiale se vor lua în calcul cantităţile rezultate din aplicarea criteriilor şi modului de repartizare prevăzute în normă.6. Dotarea cu celelalte mijloace şi obiecte de inventar se face în conformitate cu prevederile ordinelor ministrului administraţiei şi internelor în vigoare, astfel: Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 310/2009 privind hrănirea efectivelor MAI în timp de pace, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/256/2007 pentru aprobarea "Normelor privind consumul de muniţii, materiale periculoase, criminalistice şi de dotare cu aparatură audio-video-T.V.".7. S.P.C.E.E.P.S. - serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;8. S.P.C.R.P.C.Î.V. - serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule.-----