ORDIN nr. 2.664 din 12 noiembrie 2010privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desfiinţare pentru imobilele aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010    În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare,ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite următorul ordin:  +  Articolul 1Tarifele pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de construire sau desfiinţare pentru imobilele aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate, sunt de: a) 1 leu/mý suprafaţă desfăşurată pentru clădiri cu destinaţia de locuinţă, sănătate, învăţământ sau cultură, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodăreşti, cu excepţia acelor anexe care sunt folosite pentru activităţi economice; b) 5 lei/mý suprafaţă desfăşurată pentru clădiri şi/sau anexe gospodăreşti în care se desfăşoară activităţi economice.  +  Articolul 2Veniturile obţinute din încasarea tarifelor prevăzute la art. 1 se gestionează în regim extrabugetar, în condiţiile legii, exclusiv pentru acţiuni, proiecte şi programe în domeniul monumentelor istorice.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorBucureşti, 12 noiembrie 2010.Nr. 2.664.------