HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010privind reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.365/1996 privind înființarea Muzeului Carpaților Răsăriteni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 10 decembrie 1996, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Numărul de posturi pentru Muzeul Carpaților Răsăriteni se stabilește cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare. Salarizarea personalului se asigură potrivit reglementărilor în vigoare pentru instituțiile publice de profil.  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 691/2001 privind înființarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 31 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul de posturi pentru Muzeul Național de Artă Contemporană al României se stabilește cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare. Salarizarea personalului se asigură potrivit reglementărilor în vigoare pentru instituțiile publice de profil.  +  Articolul IIIAlineatul (1) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Teatrului Național "I. L. Caragiale" din București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 2 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 7(1) Numărul de posturi pentru Teatru se stabilește cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare. Salarizarea personalului se asigură potrivit reglementărilor în vigoare pentru instituțiile publice de profil.  +  Articolul IVAlineatul (4) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înființarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:(4) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 62.  +  Articolul VAlineatul (1) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înființarea Centrului de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 5(1) Numărul de posturi pentru Centru se stabilește în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea și funcționarea Operei Naționale din București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Numărul de posturi pentru Operă se stabilește în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.2. La articolul 5 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) director artistic, director economic, director tehnic, director - 3 posturi.  +  Articolul VIIArticolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înființarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 5Numărul de posturi pentru Centru se stabilește în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VIIIAlineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 288/2007 privind reorganizarea Muzeului Național "George Enescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2007, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 6(1) Numărul de posturi pentru Muzeu se stabilește în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IXAlineatul (1) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 609/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Național de Cultură al Romilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 3 iunie 2009, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 5(1) Numărul de posturi pentru Centru se stabilește în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.  +  Articolul XAlineatele (1) și (2) ale articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 12 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 7(1) Structura organizatorică a Centrului Național al Cinematografiei se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(2) Numărul de posturi pentru Centrul Național al Cinematografiei se stabilește cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.  +  Articolul XIAlineatele (1) și (2) ale articolului 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2005 privind organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 10 octombrie 2005, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Arhivei Naționale de Filme se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(2) Numărul de posturi se stabilește cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.  +  Articolul XIIHotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 31 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică a Oficiului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.2. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul de posturi pentru Oficiu se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.  +  Articolul XIIIAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2005 privind organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 10 octombrie 2005, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 12 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, și anexa la Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 31 martie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul XIVAlineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.463/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 17 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Numărul de posturi pentru Centru se stabilește în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. I "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral din bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.  +  Articolul XV(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Teatrul Național de Operă și Balet "Oleg Danovski" din Constanța, denumit în continuare Teatrul, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean Constanța, trece în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat.(2) Teatrul își desfășoară activitatea în imobilul aflat în domeniul public al județului Constanța, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1, transmis prin Hotărârea nr. 263/2010 a Consiliului Județean Constanța din administrarea Consiliului Județean Constanța în administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru Teatrul Național de Operă și Balet "Oleg Danovski".(3) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preia de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național patrimoniul Teatrului, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Consiliul Județean Constanța.(4) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (3) va cuprinde și creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structura de personal preluată, respectiv 141 de posturi, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.  +  Articolul XVI(1) Teatrul se organizează și funcționează ca instituție publică de spectacole, de importanță națională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(2) Sediul Teatrului este în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 97.(3) Teatrul are ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone și universale, pe plan național și internațional.(4) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (3), Teatrul desfășoară următoarele activități principale:a) organizează și susține spectacole de operă și balet proprii sau în colaborare cu alte autorități și instituții;b) promovează proiecte de operă și balet reprezentative pentru arta românească și universală, clasică și contemporană;c) pune în valoare talentul artiștilor din domeniul artelor interpretative, operei, baletului, al regiei și scenografiei;d) sprijină debutul și afirmarea tinerilor artiști și se implică în educarea prin teatru a tinerilor;e) realizează sau dezvoltă proiecte culturale naționale și internaționale în domenii conexe artei teatrale, în parteneriat cu artiști, organizații neguvernamentale, instituții de spectacole, alte instituții de cultură și structuri de profil din țară și din străinătate;f) realizează și editează publicații specifice pe orice tip de suport, pe care le poate comercializa;g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, potrivit legii.(5) Teatrul poate încheia contracte de colaborare cu universitățile de profil pentru realizarea programului propriu, precum și pentru derularea de programe de studiu și cercetare, în conformitate cu legislația în vigoare.(6) Teatrul are deplină autonomie în stabilirea și în realizarea repertoriului, a proiectelor, precum și a programelor cultural-artistice proprii.(7) Activitatea Teatrului este programată pe stagiuni. Durata și data începerii stagiunii se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.  +  Articolul XVII(1) Funcționarea Teatrului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă în funcții de specialitate artistică sau tehnică, în funcții auxiliare și de întreținere, precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea actului artistic, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții civile, potrivit legii.(2) Teatrul este condus de un director general - manager, numit în condițiile prevăzute de lege.(3) Directorul general al Teatrului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.(4) Directorul general al Teatrului este ordonator terțiar de credite.(5) Directorul general al Teatrului numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general al Teatrului emite decizii.(7) Numărul maxim de posturi pentru Teatru se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.(8) Salarizarea personalului contractual al Teatrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul XVIII(1) Prin decizie a directorului general, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înființează Consiliul artistic și Consiliul administrativ ale Teatrului.(2) Consiliul artistic are rol consultativ și este format din personalități culturale din Teatru și din afara acestuia.(3) Consiliul administrativ are rol deliberativ și este organizat potrivit regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului.(4) Veniturile proprii necesare realizării activității Teatrului se pot obține din:a) realizarea, direct sau în colaborare cu alte instituții, a spectacolelor artistice, festivalurilor și a altor manifestări specifice în domeniul culturii;b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole sau a programelor de spectacole;c) editarea și vânzarea de cărți, studii și alte publicații de specialitate;d) realizarea de studii, analize și cercetări, precum și derularea de programe și proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv de parteneriat public-privat;e) oferirea de asistență specifică instituțiilor interesate și prestarea de servicii culturale;f) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;g) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;h) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;i) alte activități specifice realizate de Teatru, în conformitate cu atribuțiile sale legale.(5) Teatrul poate beneficia de bunuri materiale și de fonduri bănești primite sub formă de prestări de servicii, donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale; liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori de sarcini care afectează autonomia Teatrului sau care sunt contrare obiectului său de activitate.  +  Articolul XIXHotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul culturii și patrimoniului național este ajutat de un secretar de stat, un subsecretar de stat, un secretar general și un secretar general adjunct.2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Secretarul de stat și subsecretarul de stat se subordonează ministrului culturii și patrimoniului național și îndeplinesc atribuțiile și sarcinile stabilite de acesta.(2) Secretarul de stat și subsecretarul de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, potrivit anexei nr. 1 și regulamentului de organizare și funcționare a ministerului.3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2.4. La anexa nr. 2 "Unități care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național ori în coordonarea ministrului culturii și patrimoniului național", nota prevăzută la pct. I "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral din bugetul de stat" va avea următorul cuprins:NOTĂ:Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-5 pot utiliza un număr maxim de 738 de posturi.5. La anexa nr. 2, la pct. II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat", după numărul curent 29 se introduce un nou număr curent, numărul curent 29^1, cu următorul cuprins:29^1. Teatrul Național de Operă și Balet Venituri proprii«Oleg Danovski» din Constanța și subvenții de la bugetul de stat6. La anexa nr. 2, nota prevăzută la pct. II va avea următorul cuprins:NOTĂ:Unitățile menționate la nr. crt. 1-42 pot utiliza un număr maxim de 5.780 de posturi.  +  Articolul XX(1) Numărul de posturi, regulamentele de organizare și funcționare și structurile organizatorice ale instituțiilor prevăzute la art. I-XV, precum și pentru celelalte instituții, servicii deconcentrate din subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național care fac obiectul reorganizării, prin reducere de posturi, se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la propunerea directorilor generali/directorilor sau directorilor executivi, după caz, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Încadrarea personalului în limita numărului maxim de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri, precum și încetarea raporturilor de muncă și a raporturilor de serviciu ale personalului devenit disponibil, ca urmare a reorganizării, se fac cu respectarea termenelor și a procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorității ori instituției publice și reprezentanții sindicatelor sau, după caz, ai salariaților.  +  Articolul XXIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marko Bela
  Ministrul culturii și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Szakal Andras Zsolt
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 10 noiembrie 2010.Nr. 1.135.  +  Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public aljudețului Constanța și transmis din administrareaConsiliului Județean Constanța în administrareaMinisterului Culturii și Patrimoniului Național -Teatrul Național de Operă și Balet "Oleg Danovski"┌───┬───────┬────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────┐│Nr.│ Cod de│        │          Descriere tehnică/          │           │  Persoana │     Persoana      ││crt│ clasi-│Denumire│          Valoare inventar            │           │juridică de│     juridică      ││   │ ficare│        │              - lei -                 │  Adresa   │ la care se│    la care se     ││   │       │        │                                      │           │  transmite│     transmite     ││   │       │        │                                      │           │    bunul  │   bunul imobil    ││   │       │        │                                      │           │    imobil │                   │├───┼───────┼────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤│ 1.│8.29.06│ Imobil │Clădire S+P+2:                        │ Municipiul│ Consiliul │Ministerul Culturii││   │       │(teren +│- suprafață construită = 2.072,07 my  │ Constanța,│ Județean  │  și Patrimoniului ││   │       │clădire)│- terasă + rampă: suprafață = 119,49my│str. Mircea│ Constanța │Național - Teatrul ││   │       │        │Valoare de inventar: 37.234.542,93 lei│cel Bătrân │           │ Național de Operă ││   │       │        │Suprafață teren aferent = 2.191,56 my │  nr. 97   │           │      și Balet     ││   │       │        │Valoare de inventar: 203.055, 27 lei  │           │           │  "Oleg Danovski"  │└───┴───────┴────────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┘  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONALNumărul maxim de posturi - 141(exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului)┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐│SERVICIUL LEGISLATIV ȘI├──┬──────────────────┤ MINISTRU ├───────────────┬──┤SERVICIUL MANAGEMENT CULTURAL, ││RELAȚIA CU PARLAMENTUL │ │ └───────────────────┘ │ │ STRATEGII ȘI POLITICI PUBLICE │└───────────────────────┘ │ ┌───────────────────┐ │ └───────────────────────────────┘┌───────────────────────┐ │ │ CABINET │ │ ┌───────────────────────────────┐│ DIRECȚIA RELAȚII │ │ └─────────┬─────────┘ ├──┤ AFACERI EUROPENE**) ││ INTERNAȚIONALE ȘI ├──┤ ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ └───────────────────────────────┘│ INTERCULTURALITATE │ │ │ UNITĂȚI DE │ ├──┤CONSILIER DIPLOMATIC│ │ ┌───────────────────────────────┐└───────────────────────┘ │ │ IMPLEMENTARE ├──┤ └──-─────────────────┘ └──┤ INFORMAȚII CLASIFICATE**) │┌───────────────────────┐ │ │ A PROIECTELOR │ │ ┌────────────────────┐ └───────────────────────────────┘│ COMUNICARE ȘI RELAȚII ├──┤ └───────────────────────┘ ├──┤CORPUL DE CONTROL AL││ PUBLICE**) │ │ ┌───────────────────────┐ │ │ MINISTRULUI*) │└───────────────────────┘ │ │AUDIT PUBLIC INTERN**) ├──┤ └────────────────────┘┌───────────────────────┐ │ └───────────────────────┘ ││ SERVICIU JURIDIC ├──┘ │└───────────────────────┘ │                                                        │              ┌─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┐┌─────────────┴──────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ ┌────────────────┴────────────────┐│ SECRETAR DE STAT │ │ SUBSECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR GENERAL │├────────────────────────────┤ └──────────────┬───────────────┘ └────────────────┬────────────────┘│ CABINET │ │ ┌────────────────────┘└─────────────┬──────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────────┐              └──────────────────┐ │ ├───┤ SECRETAR GENERAL ADJUNCT │┌────────────────────────────┐ │ ┌──────────────┴───────────────┐ │ └─────────────────────────────────┘│DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURAL├───┤ │ BIROUL ARTELE SPECTACOLULUI, │ │ ┌-────────────────────────────────┐└────────────────────────────┘ │ │ CINEMATOGRAFIE, AUDIOVIZUAL │ ├───┤ DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, │┌────────────────────────────┐ │ └──────────────────────────────┘ │ │ CONTABILITATE ││ MONUMENTE DE FOR PUBLIC ȘI │ │ │ └─────────────────────────────────┘│ ARHITECTURĂ CONTEMPORANĂ**)├───┤ │ ┌─────────────────────────────────┐└────────────────────────────┘ │ ├───┤ DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE │                                 │ │ │ ȘI ADMINISTRATIV │┌────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────┘│ BIROUL CULTURĂ SCRISĂ, │ │ ││ BIBLIOTECI ├───┘ │ ┌─────────────────────────────────┐└────────────────────────────┘ └───┤ DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR│                                                                                   │ UMANE ȘI DIALOG SOCIAL │                                                                                   └─────────────────────────────────┘--------* Se organizează la nivel de serviciu, conform legislației în vigoare, prin ordin al ministrului.** Se organizează la nivel de compartiment, conform legislației în vigoare, prin ordin al ministrului.--------