ORDIN nr. 100 din 16 noiembrie 2010pentru aprobarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 29 noiembrie 2010    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 10 noiembrie 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 16 noiembrie 2010.Nr. 100.  +  AnexăREGULAMENT 27 16/11/2010