LEGE nr. 222 din 18 noiembrie 2010pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 19 noiembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAnexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, punctul A, litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:"y) profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei: inginer geodez, inginer cadastru, inginer topograf, inginer cartograf, inginer topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer cartograf, subinginer topograf minier, ofiţer topograf, ofiţer artilerie (cu adeverinţă de echivalare a studiilor în domeniul topografiei şi cadastrului funciar), ofiţer cartograf, geograf cu specializarea cartografie;".2. La anexa nr. 2, punctul B, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei: tehnician cadastru, tehnician topograf, tehnician cartograf, tehnician topograf minier;".3. La anexa nr. 3, punctul A, litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:"y) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei;".4. La anexa nr. 3, punctul B, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 18 noiembrie 2010.Nr. 222.-------