HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 3 noiembrie 2010pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Conducerea A.R.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri."2. La anexa nr. 1 articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Conducerea A.R.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 noiembrie 2010.Nr. 1.105.-------