LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2010privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Tarifele şi onorariile pentru libera practică medical-veterinară se stabilesc de către fiecare medic veterinar."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 noiembrie 2010.Nr. 213._________