HOTĂRÂRE nr. 293 din 16 iunie 1997privind acordarea unor fonduri în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine şi păsări, în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasare şi oua
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 23 iunie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă acordarea unor fonduri în suma de 116,4 miliarde lei, pentru anul de producţie 1997, societăţilor comerciale care deţin fondul genetic la porcine şi păsări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea restructurării şi reabilitării acestuia, în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasare şi oua, pentru achiziţionarea de materii prime şi furaje.  +  Articolul 2Acordarea fondurilor se va face de către Fondul Proprietăţii de Stat, care va încheia convenţii de plată cu fiecare dintre societăţile comerciale cuprinse în anexa, pentru suma totală de 116,4 miliarde lei, pe bază de strategie sectoriala.Eliberarea fondurilor se va face în doua etape: în prima etapa, suma de 51,5 miliarde lei, care se va acorda imediat după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, iar în a doua etapa, suma de 64,9 miliarde lei, care se va acorda în termen de 60 de zile de la data încheierii convenţiei de plată cu fiecare societate comercială.  +  Articolul 3Societăţile comerciale care vor beneficia de aceste fonduri vor întocmi şi vor realiza programe proprii de restructurare, care să asigure păstrarea patrimoniului genetic la dimensiunile necesare relansarii producţiei naţionale de carne de porc, de pasare şi oua, conform programului special anexat*).Recuperarea sumelor acordate se va face din dividendele suplimentare ale anului 1997 sau prin includerea în preţul de vânzare, în cazul privatizării societăţilor comerciale.-------------------- Notă *) Programul special se va transmite instituţiilor interesate. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraPreşedintele Consiliului deadministraţie al Fondului Proprietăţiide Stat,Sorin Dimitriu  +  Anexa CENTRALIZATORUL necesarului de fonduri, în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine şi păsări
               
    - miliarde lei -
    Nr. crt.Societatea ComercialăJudeţulTotal 1997din care:
    sem. Isem. II
      A. Porcine        
    1."Romsuintest" - S.A. Periş*)Ilfov21,68,413,2
    2."Suintest" - S.A. FocşaniVrancea5,82,43,4
    3."Suintest" - S.A. FierbinţiIalomiţa5,82,43,4
    4."Suintest" - S.A. AvrigSibiu5,42,03,4
    5."Comtim" - S.A. Timişoara*)Timiş17,06,810,2
    6."Combil" - S.A. Slobozia*)Ialomiţa9,84,05,8
      TOTAL PORCINE:x65,426,039,4
      B. Păsări        
    1."Avicola" - S.A. BucureştiBucureşti24,012,012,0
    2."Avicola" - S.A. TărtăşeştiDâmboviţa11,05,55,5
    3.Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Păsări şi Animale Mici - S.A. BaloteştiIlfov16,08,08,0
      TOTAL PĂSĂRI:x51,025,525,5
      TOTAL GENERAL:x116,451,564,9
  Notă *) Numai pentru fermele de selecţie. ---------