NORMĂ din 23 august 1999privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 30 august 1999     +  Articolul 1Institutul de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului va gestiona unitar toate informaţiile primite de la contribuabili, persoane juridice.  +  Articolul 2 (1) Contribuabilii, persoane juridice, sunt obligaţi să se conecteze prin INTERNET sau sa folosească suportul magnetic (dischete) pentru a transmite în baza de date a Institutului de Management şi Informatica datele privind plăţile restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 100 milioane lei. Pentru facturile care se încadrează în aceste condiţii se transmit următoarele informaţii: a) codul fiscal al persoanei juridice raportoare; b) codul fiscal al persoanei juridice creditoare/debitoare faţă de care raportorul are de plătit/încasat; c) numărul şi data emiterii facturii de către persoana juridică creditoare/debitoare; d) valoarea facturii care urmează să fie încasată de persoana juridică raportoare de la persoana juridică beneficiara; e) valoarea facturii care urmează să fie plătită de persoana juridică raportoare persoanei juridice furnizoare.Informaţiile prevăzute la art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 vor respecta aceleaşi condiţii (datorii mai vechi de 30 de zile şi mai mari de 100 milioane lei).Acestea sunt:- volumul creditelor nerambursate în termen către băncile finanţatoare, inclusiv dobânzile aferente;- volumul debitelor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, neachitate în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate şi penalizările, după caz;- volumul creanţelor faţă de persoanele juridice, care se finanţează total sau parţial de la bugetul de stat;- volumul creditelor comerciale acordate de agenţii economici, nerambursate la scadenta. (2) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate, potrivit instrucţiunilor pentru transmiterea datelor, prevăzute în anexa nr. 1.1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 3Institutul de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului va acorda, la cerere, în mod gratuit, consultanţa asupra modului de creare şi de actualizare a fisierelor tip DBF prezentate la art. 2.  +  Articolul 4După introducerea în sistem a datelor prevăzute la art. 2 contribuabilii, persoane juridice, au obligaţia să le actualizeze permanent la intervale de cel mult 30 de zile, operand modificările survenite.  +  Articolul 5Contribuabilii, persoane juridice, care nu înregistrează datorii sau creanţe mai vechi de 30 de zile şi care au o valoare mai mare de 100 milioane lei (conform restricţiilor prevăzute la art. 2) nu sunt obligate sa transmită informaţiile.  +  Articolul 6Contribuabilii, persoane juridice, care doresc să între în sistemul de compensare pot transmite şi facturi mai noi de 30 de zile, cu valori mai mici de 100 milioane lei/factura.  +  Anexa 1.1. INSTRUCŢIUNIpentru transmiterea datelorTransmiterea datelor cu privire la datorii şi creanţe Institutului de Management şi Informatica se poate face în doua moduri:1. Pe INTERNETÎn aceasta varianta persoanele juridice îşi gestionează în timp real propriile informaţii: se introduc date în baza de date I.M.I.; se fac modificări la nivel de factura; se obţin informaţii utile despre partenerii faţă de care au datorii sau creanţe.Browserul utilizat trebuie să fie de tip:Microsoft Internet Explorer - versiunea 4.x sau Netscape - versiunea 4.x.Adresa pe INTERNET este următoarea: http://gama.imi.ro.Pentru securitatea datelor prezentate de persoanele juridice raportoare pe INTERNET, accesarea se va face prin intermediul unei parole acordate de către administratorul bazei de date a Institutului de Management şi Informatica, telefon 659.45.83.2. Pe suport magnetic sau fisier e-mailA. Structura fisierului tip DBF pentru transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 va fi următoarea:- codul fiscal al punctului de raportare*) (fără R), NUMERIC (10);--------- Notă *) Punctul de raportare = locul de unde se transmite informaţia.- codul fiscal al persoanei juridice raportoare**), obligatoriu de completat (fără R), NUMERIC (10);----- Notă **) Persoana juridică raportoare = persoana juridică care transmite informaţia.- codul fiscal al persoanei juridice creditoare/debitoare, faţă de care persoana juridică raportoare are de plătit sau de încasat, obligatoriu de completat (fără R), NUMERIC (10);- numărul facturii, CHARACTER (10);- data facturii (în format de data calendaristică FOX sau DBASE), DATE;- valoarea facturii ce urmează a fi încasată de persoana juridică raportoare de la persoana juridică debitoare, NUMERIC (15);- valoarea facturii ce urmează a fi plătită de persoana juridică raportoare persoanei juridice creditoare, NUMERIC (15);- un camp MARCAJ, CHARACTER (1), care poate avea următoarele valori:- blanc = adăugare factura- M = modificare valoare- S = ştergere factura.Structura numelui fisierului transmis va fi următoarea:- C- numărul secvenţial al fisierului transmis (2 caractere)- codul fiscal al persoanei juridice raportoare.Exemplu: C01 cod fiscal.B. Structura fisierului tip DBF pentru transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 va fi următoarea:- codul fiscal al punctului de raportare (fără R), NUMERIC (10);- codul fiscal al persoanei juridice raportoare (fără R), obligatoriu de completat, NUMERIC (10);- volumul creditelor nerambursate în termen către băncile finanţatoare, inclusiv dobânzile aferente, NUMERIC (16);- volumul debitelor către bugetul de stat, neachitat în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate şi penalizările, după caz, NUMERIC (16);- volumul debitelor către bugetele locale, neachitat în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate şi penalizările, după caz, NUMERIC (16);- volumul debitelor către bugetul asigurărilor sociale de stat, neachitat în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate şi penalizările, după caz, NUMERIC (16);- volumul debitelor către bugetele fondurilor speciale, neachitat în termen, inclusiv majorările de întârziere datorate şi penalizările, după caz, NUMERIC (16);- volumul creanţelor faţă de persoane juridice, care se finanţează total sau parţial de la bugetul de stat, NUMERIC (16);- volumul creditelor comerciale acordate de agenţii economici, nerambursate la scadenta, NUMERIC (16);- un camp marcaj, CHARACTER (1), care poate avea următoarele valori:- blanc = adăugare- M = modificare valori- S = anularea valorilor raportate.Structura numelui fisierului transmis va fi următoarea:- B- numărul secvenţial al fisierului transmis (2 caractere)- codul fiscal al persoanei juridice raportoare.Exemplu: B01 cod fiscal.Dacă softul utilizat nu permite completarea celor 13 caractere, atunci se vor completa numai primele 8 caractere.Fişierele de date descrise la pct. 2 lit. A şi B pot fi transmise la Institutul de Management şi Informatica în următoarele moduri: a) prin e-mail la adresa: compensare@alfa.imi.ro; b) pe discheta prin posta; c) pe discheta predată la sediul Institutului de Management şi Informatica.Recomandam ca transmiterea iniţială a datelor să se facă sub forma de fisiere prin e-mail, urmând ca actualizările să fie făcute prin lucru direct pe INTERNET.----