HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 20 octombrie 2010privind transferul managementului asistenţei medicale pentru unele unităţi sanitare cu paturi din judeţul Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 4 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale pentru unele unităţi sanitare cu paturi din judeţul Satu Mare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.  +  Articolul 3În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, poziţiile 275 şi 277 se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 octombrie 2010.Nr. 1.048.  +  Anexa LISTAunităţilor sanitare cu paturi din judeţul Satu Mare pentrucare se transferă managementul asistenţei medicale
  Nr. crt. Denumirea unităţii sanitare Autoritatea administraţiei publice locale de la care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale la care se transferă
  1. Spitalul Municipal Carei Consiliul Judeţean Satu Mare Consiliul Local al Municipiului Carei
  2. Spitalul Orăşenesc Tăşnad Consiliul Judeţean Satu Mare Consiliul Local al Oraşului Tăşnad
  ---------