NORME din 5 august 1991 (*actualizate*)privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice(actualizate pînă la data de 18 august 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 29 august 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pînă la data de 18 august 2004, cu modificările şi completările aduse de: PRECIZĂRILE nr. 181681 din 30 iunie 1992; PRECIZĂRILE nr. 183375 din 21 decembrie 1992; PRECIZĂRILE nr. 76732 din 28 mai 1993; PRECIZĂRILE nr. 77479 din 10 august 1993; PRECIZĂRILE nr. 78636 din 10 noiembrie 1993; HOTĂRÂREA nr. 392 din 19 aprilie 2001; ORDONANŢA nr. 80 din 30 august 2001; LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.241 din 5 august 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA nr. 80 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001 s-au stabilit normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice. Normativele de cheltuieli privesc: aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene; acţiunile de protocol; dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru telefoane.Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora, sînt prevăzute în anexa nr. 2 din actul normativ menţionat mai sus.Redăm mai jos, o serie de Hotărîri de Guvern care prevăd organizarea anumitor evenimente cu caracter cultural şi ştiinţific, pentru care cheltuielile au fost asigurate conform Hotărîrii Guvernului nr. 552/1991 sau prin derogarea de la prevederile acestui act normativ, astfel:- Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 21 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 144 din 7 iunie 1994;- Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 15 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 228 din 22 august 1994;- Hotărîrea Guvernului nr. 171 din 20 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din 22 martie 1996;- Hotărîrea Guvernului nr. 217 din 2 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 23 aprilie 1996;- Hotărîrea Guvernului nr. 251 din 10 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 80 din 19 aprilie 1996;- Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 14 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 7 noiembrie 1996;- Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 19 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 450 din 25 noiembrie 1998;- Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 19 august 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 401 din 24 august 1999;- Hotărîrea Guvernului nr. 923 din 20 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 2 octombrie 2001;- Hotărîrea Guvernului nr. 1.126 din 9 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 747 din 22 noiembrie 2001;- Hotărîrea Guvernului nr. 150 din 20 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 145 din 26 februarie 2002;- Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 25 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 15 mai 2002;- Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 25 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 579 din 5 august 2002;- Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 25 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 579 din 5 august 2002;- Hotărîrea Guvernului nr. 1.193 din 24 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 804 din 5 noiembrie 2002;- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 20 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 7 martie 2003;- Hotărîrea Guvernului nr. 206 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 28 februarie 2003;- Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 27 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2003;- Hotărîrea Guvernului nr. 811 din 3 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 14 iulie 2003;- Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 10 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 526 din 22 iulie 2003;- Hotărîrea Guvernului nr. 1.029 din 28 august 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 10 septembrie 2003;- Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 3 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 519 din 9 iunie 2004;- Hotărîrea Guvernului nr. 865 din 3 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 519 din 9 iunie 2004;- Hotărîrea Guvernului nr. 1.143 din 23 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 686 din 30 iulie 2004.  +  Partea I MINISTERE, ORGANE CENTRALE ŞI LOCALE ALE ADMINISTRAŢIEI DE STAT ŞI ALTE INSTITUŢII DE SUBORDONARE CENTRALA SAU LOCALĂOrganizarea acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific de către ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi de către instituţii de subordonare centrala sau locală, se efectuează astfel:  +  Capitolul 1 Organizarea de mese şi cocteiluri1. Mese oficiale (dejunuri, dineuri) se pot organiza cu ocazia vizitei cu caracter oficial în ţara a unor persoane din străinătate, în limita următoarelor sume: a) 8.900 lei de persoana pentru cele oferite de către miniştri, secretari de stat - şefi de departamente şi asimilaţii acestora -, prefectii judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţii consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, primării municipiilor reşedinţa de judeţ şi primarul general al Capitalei, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice; b) 6.700 lei de persoana pentru cele oferite de subsecretarii de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora, adjuncţi ai prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, vicepreşedinţii consiliilor judeţene şi ai Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, viceprimarii municipiilor reşedinţa de judeţ, primării sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor, directorii generali şi directorii din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice.În situaţii neprevăzute, cu justificarea corespunzătoare, aceste plafoane pot fi majorate:- cu pînă la 20%, cu aprobarea ministrului de stat coordonator, pentru cele de la lit. a);- cu pînă la 10%, cu aprobarea ministrilor, conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, primarilor municipiilor reşedinţa de judeţ şi primarului general al Capitalei, pentru cele de la lit. b).2. Cocteiluri pot fi organizate, în situaţiile în care se impun astfel de manifestări, de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, în limita a cel mult 2.120 lei de persoana, cu aprobarea conducătorului instituţiei respective.3. Numărul reprezentanţilor din partea română nu poate depăşi, în cazurile prevăzute la pct. 1 lit. a), b):- 2-3 reprezentanţi la 1-2 străini;- 3-5 reprezentanţi la 3-4 străini;- un număr de reprezentanţi cel mult egal la 5 sau mai mulţi străini.În situaţii deosebite, justificate, la nivelul ministerelor şi celorlalte organe centrale, depăşirea numărului prevăzut mai sus se aproba de către miniştri sau conducătorii organelor respective, după caz.4. Acţiuni prevăzute la pct. 1 şi 2 se pot organiza o singură dată, pentru fiecare delegaţie, la venire sau plecarea acesteia. În cazul unor vizite în provincie ale delegaţiilor străine, organele locale pot oferi o masa oficială într-un cadru restrîns, cu respectarea plafoanelor stabilite la pct. 1.------------Cuantumul cheltuielilor prevăzut la pct. 1 şi 2 de la Cap. 1, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 181681 din 30 iunie 1992, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 11 august 1992.Cuantumul cheltuielilor prevăzut la pct. 1 şi 2 de la Cap. 1, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 183375 din 21 decembrie 1992, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 14 ianuarie 1993.Cuantumul cheltuielilor prevăzut la pct. 1 şi 2 de la Cap. 1, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 76732 din 28 mai 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 2 iunie 1993.Cuantumul cheltuielilor prevăzut la pct. 1 şi 2 de la Cap. 1, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. 1 din PRECIZĂRILE nr. 77479 din 10 august 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 12 august 1993.Cuantumul cheltuielilor prevăzut la pct. 1 şi 2 de la Cap. 1, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 78636 din 10 noiembrie 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 17 noiembrie 1993.  +  Capitolul 2*) Invitarea în ţara noastră a unor delegaţii şi persoane pe cheltuiala părţii române1. Invitarea în România a unor delegaţii sau persoane străine de către ministere, instituţii şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, consilii judeţene, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti se face cu aprobarea ministrilor de stat, ministrilor, conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti.2. Din delegaţiile oficiale, de regula, pot face parte cel mult 5 persoane. Pentru persoanele care depăşesc acest număr, cheltuielile de masa zilnice, cît şi cele de cazare, vor fi suportate de către delegaţiile străine respective.3. Numărul de persoane poate fi depăşit, dacă este o consecinţa a reciprocităţii.4. În cazul invitaţiilor individuale, partea română va suporta cheltuielile numai pentru numărul de persoane aprobat în condiţiile pct. 2 de mai sus. Persoanele din străinătate care însoţesc pe invitaţi şi care nu se încadrează în numărul aprobat îşi vor suporta integral cheltuielile de masa şi cazare.5. Pentru persoanele care vin în ţara pe cheltuiala părţii române, în condiţiile arătate mai sus, se pot suporta, după caz, cheltuielile cu caracter protocolar prevăzute la cap. I, precum şi:A. Cheltuieli zilnice de masa: a) pînă la 13.500 de lei de persoana pe zi pentru delegaţiile conduse de miniştri, din care fac parte personalităţi ale vieţii economice, culturale, ştiinţifice, ziarişti, corespondenti de presa, radioteleviziune, precum şi pentru invitaţii ministrilor şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, preşedinţilor consiliilor judeţene şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, primarilor municipiilor reşedinţa de judeţ, primarului general al Capitalei şi conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice; b) pînă la 10.800 lei de persoana pe zi pentru invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, adjunctilor prefecţilor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi ai Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, viceprimarilor municipiilor reşedinţa de judeţ, primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor; c) pînă la 8.900 lei de persoana pe zi pentru invitaţii directorilor generali şi ai directorilor din ministere.B. Cheltuieli de cazare pentru o perioadă aprobată:Cazarea invitaţilor la nivel de miniştri se va asigura în hoteluri de 3 şi 4 stele, iar pentru celelalte categorii de invitaţi, în hoteluri de 2 stele. Se va avea în vedere folosirea cu prioritate a posibilităţilor de cazare proprii ale instituţiei respective, iar tarifele practicate vor fi cele ale unităţilor de cazare specializate. Închirierea de apartamente este admisă numai pentru miniştri şi asimilaţii acestora.C. Alte cheltuieli Se mai suporta, după caz, cheltuieli pentru:- cafele, ape minerale sau sucuri în timpul tratativelor sau şedinţelor de lucru; atunci cînd acestea sînt prelungite, se pot oferi şi gustari, în limita sumei de 900 lei de persoana pe zi;- transportul la şi de la mijlocul de transport internaţional la locul de cazare, la sosirea şi plecarea din ţara;- asistenţa medicală în caz de imbolnavire;- fotografii ce se executa cu ocazia vizitei oficiale sau semnării unor documente oficiale;- buchete de flori la sosire şi plecare, în cazul în care din delegaţie sau din rindul invitaţilor fac parte şi femei;- oferirea unei cupe de sampanie cu ocazia semnării unor acorduri şi convenţii;- vizionarea unor spectacole, vizitarea oraşului sau a unor muzee etc.;- închirierea şi amenajarea unor sali de şedinţe, cînd se pune problema închirierii şi amenajării unor astfel de spaţii;- cadouri în limita sumei maxime de 33.600 lei pentru o delegaţie.Transportul în localitate şi în afară localităţii se va asigura, în funcţie de necesităţile de serviciu sau protocoale, cu mijloacele de transport ale instituţiei sau cu autovehicule închiriate de la Regia autonomă de transport Bucureşti sau Departamentul turismului, după caz, cînd instituţia nu dispune de mijloace de transport care pot răspunde acţiunii respective.------------Cuantumul cheltuielilor din Cap. 2, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 181681 din 30 iunie 1992, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 11 august 1992.Cuantumul cheltuielilor din Cap. 2, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 183375 din 21 decembrie 1992, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 14 ianuarie 1993.Cuantumul cheltuielilor din Cap. 2, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 76732 din 28 mai 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 2 iunie 1993.Cuantumul cheltuielilor din Cap. 2, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. 1 din PRECIZĂRILE nr. 77479 din 10 august 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 12 august 1993.Cuantumul cheltuielilor din Cap. 2, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 78636 din 10 noiembrie 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 17 noiembrie 1993.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Cap. 2 din anexa la HOTĂRÂREA nr. 392 din 19 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 20 aprilie 2001 prevede:"Cap. 2Invitarea în ţara a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române1. Invitarea în România a unor delegaţii de către demnitarii din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se face cu aprobarea primului-ministru şi a ordonatorului principal de credite.Pentru invitaţii străini se pot deconta, în condiţiile legii, următoarele tipuri de cheltuieli:A. Cheltuieli de cazare:1. Cazarea invitaţilor primului-ministru se va face în spaţiile de cazare ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" sau, după caz, în hoteluri cu grad de confort corespunzător.2. Cazarea invitaţilor se va face în spaţiile de cazare ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" sau, după caz, în hoteluri de 4 stele, pentru invitaţii la nivel de ministru, iar pentru celelalte categorii de invitaţi, în hoteluri de 3 stele.B. Cheltuieli zilnice de masa:1. Limitele maxime de cheltuieli ce se pot aproba şi efectua pentru acţiunile de protocol organizate la nivelul primului-ministru se stabilesc în raport cu cele prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţa, la care se aplică următorii coeficienţi de majorare:Punctul II:────────────A1 4B1 32. Limitele maxime de cheltuieli ce se pot aproba şi efectua pentru acţiunile de protocol organizate de ceilalţi demnitari din cadrul aparatului de lucru al Guvernului sînt prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţa.C. Alte cheltuieli:1. Cu ocazia intalnirii unor delegaţii străine primul-ministru poate oferi cadouri.2. La nivelul celorlalţi demnitari din cadrul aparatului de lucru al Guvernului limita maxima pentru oferirea de cadouri unei delegaţii este prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanţa.3. Limitele maxime pentru unele acţiuni cu caracter specific, organizate de demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului:    3.1. Şedinţe de Guvern, analize 45.000 lei/persoana         cu durate de lucru prelungite    3.2. Diverse primiri ale unor 35.000 lei/persoana         delegaţii străine sau române         pentru analiza unor probleme         specifice sau cu caracter         de urgenta    3.3. Teleconferinte şi analize 35.000 lei/persoana         diverse cu participarea         reprezentanţilor administraţiei         publice locale şi centrale,         organizate de ministrul         administraţiei publiceCheltuielile vor fi efectuate în cadrul unui plafon/cabinet demnitar aprobat de primul-ministru.    3.4. Tratatii oferite în 30.000 lei/persoana         saloanele aeroportului sau         la reşedinţa, cu ocazia sosirii         ori plecării din ţara a unor         delegaţii străine sau române         la nivelul primului-ministru         şi al celorlalţi demnitari         din aparatul de lucru al         Guvernului3.5. Cheltuielile de masa pentru soferii şi personalul de protecţie, care însoţesc delegaţiile străine invitate de primul-ministru sau de ceilalţi demnitari din aparatul de lucru al Guvernului, pot fi efectuate în limita a 120.000 lei/persoana/zi.Cazarea acestora se va face conform reglementărilor în vigoare.3.6. Cheltuielile legate de crearea condiţiilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a vizitelor unor delegaţii străine în ţara noastră, ca de exemplu: asigurarea mijloacelor de transport, vizitarea oraşului sau a unor muzee, vizionarea unor spectacole, efectuarea de fotografii, închirierea şi amenajarea unor sali de conferinţe, închirierea aparaturii necesare pentru traducerea în/din limbi străine, decorarea spaţiilor cu aranjamente florale, asistenţa medicală în caz de imbolnavire sau alte acţiuni similare, se pot efectua în limita unor sume aprobate de ordonatorul principal de credite.3.7. Cheltuielile de reprezentare ale Guvernului, inclusiv mesele oficiale oferite cu ocazia unor evenimente sau manifestări ce au loc în ţara noastră, se pot efectua cu aprobarea ordonatorului principal de credite.4. Numărul invitaţilor străini la acţiunile de protocol organizate la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, ale căror cheltuieli se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum şi cel al invitaţilor români care participa la acţiunile respective se aproba de ordonatorul principal de credite."A se vedea Anexa 2 din ORDONANŢA nr. 80 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001, modificată de LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 304 din 9 mai 2002 şi de HOTĂRÂREA nr. 1.241 din 5 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2004, care prevede:"Anexa 2LIMITELE MAXIMEîn cadrul cărora se pot aproba şi efectuacheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere,celelalte organe de specialitate ale administraţiei publicecentrale şi locale, precum şi de către instituţiile publicedin subordinea acestora───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Autorităţile publice şi persoanele Limita      care pot efectua cheltuieli şi acţiuni de protocol maximă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri lei/persoană  A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:  1. Miniştri de stat, miniştri, miniştri delegaţi, secretari 600.000     de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora,     prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul     general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor     şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, conducătorii     celorlalte organe de specialitate ale administraţiei     publice centrale  2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate 450.000     acestora, secretari generali, secretari generali adjuncţi,     subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene,     secretari generali ai prefecturilor, precum şi primari de     oraşe, secretari generali ai judeţelor şi al municipiului     Bucureşti  B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de 125.000     persoanele prevăzute la pct. 1 şi 2 de la lit. A II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii     române  A. Cheltuieli zilnice de masă pentru: lei/persoană/zi  1. Delegaţiile conduse de miniştri de stat, miniştri, 900.000     miniştri delegaţi şi pentru invitaţii miniştrilor     de stat, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi ai     persoanelor cu funcţii asimilate acestora, ai prefecţilor,     ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarului     general al municipiului Bucureşti şi ai conducătorilor     celorlalte organe de specialitate ale administraţiei     publice centrale  2. Invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat 750.000     şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai     subprefecţilor, ai vicepreşedinţilor consiliilor judeţene,     ai primarilor municipiilor şi ai sectoarelor municipiului     Bucureşti  3. Invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali 600.000     adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor,     ai judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti,     directorilor generali şi ai directorilor din ministere     şi din celelalte organe de specialitate ale administraţiei     publice centrale  B. Alte cheltuieli: lei/persoană/zi  1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite 65.000     în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita     sumei de:                                                                 lei/delegaţie  2. Cadouri în limita sumei de: 2.250.000III. Cheltuieli pentru însoţitori: lei/persoană/zi     Însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează     în altă localitate beneficiază de masă şi cazare în     condiţiile stabilite prin hotărîre a Guvernului     - cheltuieli de masă pentru şoferi 150.000 IV. Alte prevederi: lei/salariat                                                           din aparatul propriu  1. Fondul la dispoziţia miniştrilor de stat, miniştrilor, 200.000     miniştrilor delegaţi, a conducătorilor celorlalte     organe de specialitate ale administraţiei publice     centrale, a prefecţilor, a preşedinţilor consiliilor     judeţene şi a primarului general al municipiului Bucureşti                                                                lei/invitat/zi     Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare     şi trataţii în limita sumei de: 25.000                                                                 lei/salariat                                                           din aparatul propriu  2. Fondul la dispoziţia rectorului 125.000                                                                lei/invitat/zi     Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare 18.000     şi trataţii în limita sumei de:  +  Capitolul 3 Cheltuielile ce se pot efectua pentru delegaţii străini a căror întreţinere nu cade în sarcina părţii românePentru delegaţii străini care vin în ţara în cadrul relaţiilor economice, tehnico-ştiinţifice, comerciale, financiar-bancare sau al unor acorduri comerciale, culturale etc., care nu prevăd pentru instituţia primitoare obligaţia suportării cheltuielilor de întreţinere zilnica (cazare, masa etc.) se pot suporta, după caz, cheltuielile cu caracter protocolar în condiţiile prevăzute la cap. 1 şi 2 lit. c).Atunci cînd sînt interese deosebite pentru parte română, se pot organiza vizite de documentare sau de lucru în alta localitate, cu aprobarea ministrului, a şefului de departament sau a conducătorilor celorlalte organe centrale, după caz, asigurindu-se cazare şi masa în condiţiile prevăzute la cap. 2.  +  Capitolul 4 Cheltuieli pentru insotitoriDelegaţii şi invitaţii din străinătate prevăzuţi la cap. 2 şi 3 pot fi însoţiţi, atunci cînd este cazul, de persoane române, salariaţi ai instituţiei primitoare, specialişti implicaţi în problematica vizitei.Unităţile pot apela la insotitori români din afară acestora, în cazul cînd nu este posibila delegarea din rindul salariaţilor proprii. Pentru munca prestată, aceştia vor fi remuneraţi pe bază de contract sau convenţie, acordindu-se o remunerare zilnica corelată cu cea a personalului de specialitate (translatori).În situaţia în care însoţitorii menţionaţi în alineatele precedente se deplasează cu invitaţii sau delegaţii străini într-o alta localitate, unitatea suporta cheltuielile pentru transport, cazare şi masa, pînă la nivelul celor efectiv făcute în acest scop pentru invitaţii sau delegaţii străini, sau în limita unor sume inferioare stabilite cu anticipaţie de conducerea instituţiei. În asemenea situaţii, aceştia nu mai au dreptul la decontarea altor cheltuieli de delegare.Soferii care se deplasează cu delegaţii sau invitaţii străini în alta localitate beneficiază, în perioada respectiva, de cazare, potrivit reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, beneficiază de cheltuieli pentru masa, în limita unei sume stabilite cu anticipaţie de conducătorul instituţiei, de pînă la 1.800 lei de persoana pe zi. În perioada respectiva, aceştia nu beneficiază de indemnizaţie de delegare.În cazul cînd împrejurările o cer, însoţitorii şi soferii de pe lîngă delegaţii sau invitaţii străini pot beneficia de cheltuieli pentru masa în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi în localitatea unde îşi are sediul instituţia ai căror angajaţi sînt, cu aprobarea conducătorului instituţiei respective.------------Cuantumul cheltuielilor din Cap. 4, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 181681 din 30 iunie 1992, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 11 august 1992.Cuantumul cheltuielilor din Cap. 4, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 183375 din 21 decembrie 1992, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 14 ianuarie 1993.Cuantumul cheltuielilor din Cap. 4, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. I din PRECIZĂRILE nr. 76732 din 28 mai 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 2 iunie 1993.Cuantumul cheltuielilor din Cap. 4, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. 1 din PRECIZĂRILE nr. 77479 din 10 august 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 12 august 1993.Cuantumul cheltuielilor din Cap. 4, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. 1 din PRECIZĂRILE nr. 78636 din 10 noiembrie 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 17 noiembrie 1993.  +  Capitolul 5 Organizarea în ţara a unor manifestaţii cu caracter cultural-ştiinţificCheltuielile legate de organizarea unor astfel de manifestaţii se suporta de participanţi.Fondurile necesare pentru cheltuielile ce se efectuează cu închirieri şi amenajări de sali, tiparituri sau traduceri, mijloace de transport etc. se asigura din sumele realizate, de către instituţiile organizatoare, din taxele plătite cu anticipaţie de participanţii din ţara şi din străinătate.Cheltuielile pentru cazarea şi masa participanţilor, precum şi pentru eventualele excursii prevăzute în planul acţiunii, se suporta de către aceştia.  +  Capitolul 6 Alte prevederi1. Invitaţilor şi delegaţilor străini li se pot acorda sume de bani pentru cheltuielile personale numai în cazuri de reciprocitate prevăzute prin acorduri sau înţelegeri.2. Cheltuielile prevăzute în prezentele norme pentru acţiunile de protocol se efectuează în limita fondurilor aprobate anual, în acest scop, prin bugetele de venituri şi cheltuieli.3. Cheltuielile de protocol se fac cu respectarea normelor Ministerului Economiei şi Finanţelor privind controlul preventiv. Ministerele şi celelalte unităţi vor organiza o evidenta a cheltuielilor făcute pentru fiecare delegaţie (invitat).4. Organele de control financiar propriu, precum şi ale Ministerului Economiei şi Finanţelor vor verifica respectarea prevederilor din prezentele norme, iar încălcarea acestora atrage sancţionarea disciplinară şi răspunderea materială sau penală, după caz, potrivit legii.5. Pentru persoanele care vin în ţara, pe linie de stat, în schimb de experienţa sau documentare în cadrul unor acorduri, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valuta, se va urmări ca numărul celor pentru care cheltuielile se suporta de partea română sa nu depăşească 10 persoane. Cheltuielile pentru întreţinerea zilnica a acestora (masa, cazare etc.) se vor asigura în limita fondurilor aprobate în acest scop, în condiţiile stabilite prin acordurile încheiate.6. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, prefecturile judeţene şi a municipiului Bucureşti pot constitui un fond la dispoziţia conducătorilor acestora, stabilit prin luarea în calcul a sumei de 2.500 lei anual de fiecare salariat din aparatul propriu. Acest fond se constituie din sumele totale aprobate pentru protocol şi poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 350 lei de invitat pe zi.La nivelul instituţiilor de învăţămînt superior se poate constitui, din sumele totale prevăzute la alineatul precedent, un fond la dispoziţia rectorului, în limita a 2.120 lei anual pentru fiecare salariat din aparatul propriu, pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 300 lei de invitat pe zi.------------Cuantumul cheltuielilor de la pct. 6 din Cap. 6, Partea I din anexă a fost modificat potrivit pct. 1 din PRECIZĂRILE nr. 78636 din 10 noiembrie 1993, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 17 noiembrie 1993.7. Prezentele norme nu se aplică regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care cheltuielile de protocol sînt reglementate distinct prin instrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor date în aplicarea Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.  +  Partea a II-a PARLAMENT, PRESEDINTIE ŞI GUVERNOrganizarea acţiunilor de protocol, precum şi nivelul plafoanelor de cheltuieli pentru Parlamentul, Preşedinţia şi Guvernul României se stabilesc prin norme proprii, potrivit legii.În situaţia în care nu au fost stabilite norme proprii, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate include în proiectul şi/sau bugetul administraţiei centrale de stat sume pentru acoperirea cheltuielilor de protocol organizate de Parlament, Presedintie şi Guvern, avîndu-se în vedere următoarele principii:- nivelul cheltuielilor se estimează pe baza plafoanelor stabilite pentru miniştri;- pentru invitaţii Parlamentului, Presedentiei şi Guvernului României, care au un statut special sau în legătură cu care exista un interes deosebit, cheltuielile de protocol pot fi majorate cu pînă la 50% în situaţia în care acţiunile de protocol sînt aprobate, caz cu caz, de către conducătorii instituţiilor enumerate mai sus.--------------