LEGE nr. 200 din 22 octombrie 2010pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 28 octombrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările ulterioare, după litera g) se introduc două noi litere, literele g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:"g^1) iniţiază, în condiţiile legii, demersurile necesare încheierii de tratate la nivel guvernamental, în domeniul său de competenţă;g^2) încheie tratate, în condiţiile legii, la nivel departamental, în domeniul său de competenţă;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 22 octombrie 2010.Nr. 200.-------