ORDIN nr. 121 din 18 octombrie 2010pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 26 octombrie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. 535 din 10 septembrie 2010, întocmit de Serviciul juridic, legislaţie şi contencios şi Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Corneliu CeicăBucureşti, 18 octombrie 2010.Nr. 121.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)──────────────────────────────────────────TARIFEpentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi aseturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificareacondiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare
  Nr. crt. Denumire operaţiune Tarif operaţiune - lei -
  1. Emitere autorizaţie de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar 2.292
  2. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 573
  3. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 1.146
  4. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I 344
  5. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II 573
   +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)──────────────────────────────────────────TARIFEpentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinarîn vederea verificării valorii de diagnostic
  1. Set de diagnostic RSAR 288
  2. Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor 685
  3. Set de diagnostic RFC 838
  4. Set de diagnostic conjugat IFD 925
  5. Set de diagnostic ID 801
  6. Set de diagnostic RIHA 1.571
  7. Set de diagnostic rapid de diagnostic 2.505
  8. Teste rapide biotoxine 5.296
  9. Set de diagnostic ELISA micotoxine 819
  10. Set de diagnostic ELISA 1.854
  11. Testarea produselor microbicide ( dezinfectanţi) 3.671
  12. Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic 8.159
  13. Set de diagnostic EST imunoblotare 9.556
  14. Set de diagnostic EST imunocromatografic 7.610
  15. Set de diagnostic EST imunohistochimic 4.724
  16. Test PCR clasic 8.133
  17. Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR 8.338
  18. Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici 8.030
  19. Set de diagnostic pentru genotipare 8.543
  20. Set de diagnostic pentru secvenţiere 9.058
  21. Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză 1.577
  22. Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză 1.404
   +  Anexa 3 ───────(Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)───────────────────────────────────────────TARIFpentru evaluarea documentaţiei în vederea emiteriiautorizaţiei de fabricaţieTarif produs - 3.438 lei__________