HOTĂRÂRE nr. 277 din 9 iunie 1997privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţare distribuţie de gaze naturale în comuna Domneşti, judeţul Arges"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 iunie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţare distribuţie de gaze naturale în comuna Domneşti, judeţul Arges", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.--------------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonarea Secretariatului General al Guvernuluişi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara----------------