LEGE nr. 187 din 14 octombrie 2010privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 18 octombrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 31 martie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă programul «Prima casă», denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția sau construirea unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat. Locuințele pot fi construite de beneficiarii care dețin în proprietate terenul pe care urmează să se construiască locuința sau prin asociații fără personalitate juridică, cel puțin unul dintre asociați fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuințele.2. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:a) nu a deținut, începând cu anul 2000 și până la data solicitării creditului garantat, în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția, nicio locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită;3. La articolul I punctul 2, litera b) a alineatului (7^1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:b) un drept de ipotecă legală de rangul II în favoarea băncii finanțatoare, valabilă până la îndeplinirea de către beneficiar/beneficiari a tuturor obligațiilor ce decurg din contractul de credit.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 14 octombrie 2010.Nr. 187.---------------