LEGE nr. 184 din 14 octombrie 2010pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 18 octombrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 50 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, se abilitează Ministerul Apărării Naţionale să transmită din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea unor operatori economici din industria de apărare aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, bunuri mobile, proprietate privată a statului, cu specific militar, de resortul intendenţei, armamentului, muniţiilor, explozivilor, blindatelor, automobilelor, autospecialelor, tractoarelor, remorcilor, navelor maritime şi fluviale, aeronavelor şi cele rezultate din cercetarea ştiinţifică, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:".2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 octombrie 2010.Nr. 184.  +  Anexa (Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010)--------------------------------------------------------OPERATORII ECONOMICIdin industria de apărare, aflaţi sub autoritateaMinisterului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  Nr. crt. Operator economic
  1. Compania Naţională ROMARM - S.A.
  2. Societatea Comercială TOHAN Zărneşti - S.A.
  3. Societatea Comercială CARFIL Braşov - S.A.
  4. Societatea Comercială METROM Braşov - S.A.
  5. Societatea Comercială Uzina Mecanică CUGIR - S.A.
  6. Societatea Comercială Fabrica de Arme Cugir - S.A.
  7. Societatea Comercială Uzina Mecanică SADU - S.A.
  8. Societatea Comercială Uzina Mecanică PLOPENI - S.A.
  9. Societatea Comercială Uzina Mecanică MIJA - S.A.
  10. Societatea Comercială Uzina Automecanica Moreni - S.A.
  11. Societatea Comercială Uzina Mecanică Bucureşti - S.A.
  12. Societatea Comercială Electromecanica PLOIEŞTI - S.A.
  13. Societatea Comercială Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A.
  14. Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A.
  15. Societatea Comercială U.P.S. DRAGOMIREŞTI - S.A.
  16. Societatea Comercială ARSENAL REŞIŢA - S.A.
  17. Societatea Comercială Şantierul Naval Mangalia - S.A.
  18. Societatea Comercială IAR - S.A. Braşov
  19. Societatea Comercială AVIOANE - S.A. Craiova
  20. Societatea Comercială ROMAERO - S.A.
  21. Societatea Comercială CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A.
  ------------