LEGE nr. 186 din 14 octombrie 2010privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 18 octombrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 15 aprilie 2010, cu următoarea modificare:– La articolul unic punctul 2, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Utilizatorii plajelor în scop turistic prevăzuți la alin. (1) încheie contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pentru unul sau mai multe sezoane estivale, în condițiile legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 14 octombrie 2010.Nr. 186.-------