HOTĂRÂRE nr. 22 din 29 septembrie 2010pentru aprobarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2010    În temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a), f) şi i) şi ale art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,conform prevederilor cap. VIII şi IX din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Nota de fundamentare nr. 1.878 din 20 august 2010 a Direcţiei reglementare şi autorizare,în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private consemnate în procesul-verbal al şedinţei din data de 29 septembrie 2010,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia secretariat şi directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Preşedintele Comisiei de Supravegherea Sistemului de Pensii Private,Mircea OanceaBucureşti, 29 septembrie 2010.Nr. 22.  +  AnexăNORMA 12 29/09/2010