ORDIN nr. 792 din 6 octombrie 2010pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2010    În temeiul prevederilor art. 6, art. 7 alin. (3) şi art. 21 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Modelul atestatului de auditor de siguranţă rutieră este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 6 octombrie 2010.Nr. 792.  +  Anexa 1REGULAMENT 06/10/2010  +  Anexa 2METODOLOGIE 06/10/2010  +  Anexa 3----