ORDIN nr. 1.277 din 30 septembrie 2010privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.277 din 30 septembrie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 748 din 7 octombrie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 11 octombrie 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 10.374 din 30 septembrie 2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.738 din 7 octombrie 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 şi 205 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La secţiunea B capitolul VIII punctul I "Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", subpunctul 3.2 "Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice", titlul "Criterii de eligibilitate" va avea următorul cuprins:"Criterii de eligibilitate:1. Nodul pulmonar (nodul pulmonar solitar cu dimensiuni de peste 1 cm);2. Carcinom pulmonar cu celule «non-small» NSCLC (stadializarea tumorilor pacienţilor propuşi pentru operaţie, planificarea schemei terapeutice, evaluarea riscului de recidivă posttratament);3. Carcinom pulmonar cu celule «small» SCLC (stadializare pretratament şi evaluarea răspunsului la tratament în cazul maladiei localizate);4. Cancerul colono-rectal [restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, cu investigaţii imagistice neconcludente sau negative, stadializarea pacienţilor cu leziuni metastatice operabile, stadializare preoperatorie (rect)];5. Neoplazii ale capului şi gâtului (evaluarea urmelor reziduale ale bolii şi/sau a recidivelor în urma unui examen imagistic neconcludent, stabilirea schemei terapeutice, stadializare);6. Limfoame Hodgkin şi non-Hodgkin, limfoame agresive răspândite în celulele sistemului imunitar (stadializarea tumorilor localizate, evaluarea precoce a răspunsului la terapie după 1-2 cicluri de tratament şi la sfârşitul terapiei, restadializare în cazul unor posibile recăderi);7. Melanom malign (leziuni metastatice cu indicaţie chirurgicală, melanom cu limfonodul santinelă pozitiv);8. Neoplasm esofagian (stadializarea cazurilor cu indicaţie chirurgicală, restadializarea în situaţia unor posibile recăderi);9. Neoplasm gastric (stadializarea cazurilor cu indicaţie chirurgicală cu intenţie de radicalitate, reevaluarea cazurilor operabile cu suspiciune de recidivă, cu investigaţii radiologice neconcludente sau negative);10. Neoplasm de pancreas (diferenţiere tumori benigne/maligne, stadializarea cazurilor cu indicaţie chirurgicală cu intenţie de radicalitate şi investigaţii imagistice neconcludente, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, cu investigaţii imagistice neconcludente sau negative);11. Neoplasm de ovar (stadializarea cazurilor cu leziuni metastatice operabile, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator - Ca 125 ridicat, cu investigaţii imagistice neconcludente sau negative);12. Neoplasm uterin (stabilirea schemei de tratament la pacienţii cu patologie avansată local, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma intervenţiei chirurgicale şi/sau radioterapiei);13. Neoplasm sân (stadializarea tumorilor avansate local, stadializarea cazurilor cu leziuni metastatice operabile, restadializarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, cu investigaţii imagistice neconcludente sau negative);14. Tiroida (identificarea recidivelor la pacienţii cu nivel ridicat de tireoglobulină şi I 131 negativ);15. Tumori ale celulelor germinale (evaluarea răspunsului la tratament la finalul terapiei, evaluarea răspunsului precoce la tratament în cazul evaluării iniţiale efectuate);16. Osteosarcom, sarcom Ewing, tumori de părţi moi (evaluarea iniţială şi evaluarea răspunsului la tratament);17. GIST (evaluarea iniţială şi evaluarea răspunsului la tratament);18. Tumori neuroendocrine (stadializare iniţială şi evaluarea răspunsului terapeutic);19. Indicaţii pediatrice: a) limfoame: limfom Hodgkin (pentru aprecierea obţinerii remisiunii complete după tratament curativ, la pacienţii cu masă tumorală reziduală evidenţiată CT/RMN sau suspiciune clinică de recidivă şi examen CT/RMN neconcludent), limfoame non-Hodgkin (de malignitate mare difuz, cu celula mare B, de manta, anaplazic cu celula mare, B, limfoblastic), tratate cu medicamente oncologice specifice aprobate de comisiile de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; b) sarcoame şi tumori de părţi moi (osteosarcom şi sarcom Ewing); c) neuroblastom (evaluare diagnostică);20. Localizarea carcinoamelor oculte la pacienţii cu metastaze.Recomandarea pentru examinarea PET/CT se va face cu aprobarea comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke Attilap. Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Dorin Ionescu------------