HOTĂRÂRE nr. 267 din 9 iunie 1997privind reglementarea unor operaţiuni comerciale de tip barter-compensaţie cu operatori economici din Republica Moldova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 iunie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Operaţiunile comerciale de tip barter-compensaţie ale operatorilor economici români în relaţia cu operatori economici din Republica Moldova cu mărfuri care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu sunt supuse regimului de licenţe şi a căror valoare depăşeşte 40.000 dolari S.U.A. - 20.000 dolari S.U.A. la export şi 20.000 dolari S.U.A. la import -, se efectuează pe bază de licenţă de operaţiune eliberata de Ministerul Industriei şi Comerţului. La eliberarea licenţelor, Ministerul Industriei şi Comerţului va avea în vedere ca operaţiunile să se realizeze cu mărfuri de aceeaşi importanţa economică, la preţurile curente ale pieţei mondiale.Operaţiunile comerciale prevăzute la alineatul precedent, a căror valoare nu depăşeşte 40.000 dolari S.U.A. - 20.000 dolari S.U.A. la export şi 20.000 dolari S.U.A. la import -, nu necesita eliberarea unor licenţe de export sau de import, urmând a se derula pe baza declaraţiilor vamale de export şi, respectiv, de import, precum şi a altor documente prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Articolul 2Operaţiunile comerciale de tip barter-compensaţie ale operatorilor economici români în relaţia cu operatori economici din Republica Moldova cu mărfuri care, potrivit legislaţiei actuale, sunt supuse regimului de licenţă, indiferent de valoarea operaţiunilor, se vor efectua pe bază de licenţă de export sau de licenţă de operaţiune, eliberate de Ministerul Industriei şi Comerţului.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 263/1992 privind reglementarea operaţiunilor comerciale cu decontarea în conturi de cliring, de barter sau de cooperare cu Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 29 mai 1992.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-Tariceanu Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara----------------